Top Ads on רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך

183 Days

Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

144 Days

בפעם הבאה שמישהו ידבר על אג"ח, יהיה לך מלא מה להגיד. תשקיעי רגע, הצטרפי לעמוד וקבלי מידע עם ערך.
Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

184 Days

Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

198 Days

Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: תגיד ת'אמת, נכון אין לך מושג מה זה אג"ח?
תשקיע בעצמך קצת. הצטרף לעמוד וקבל מידע עם ערך.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

218 Days

בזמן שאתם משקיעים בבורסה, תשקיעו גם קצת בעצמכם. הצטרפו לעמוד, וקבלו מידע עם ערך.
Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

365 Days

תגיד ת'אמת, נכון אין לך מושג מה זה אג"ח תשקיע בעצמך קצת. הצטרף לעמוד וקבל מידע עם ערך.
Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

191 Days

Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

198 Days

Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: בפעם הבאה שמישהו ידבר על אג"ח, יהיה לך מלא מה להגיד.
תשקיעי רגע, הצטרפי לעמוד וקבלי מידע עם ערך.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

178 Days

Heat: 999
Website URL: 379408982189236
Headline: בזמן שאתם משקיעים בבורסה, תשקיעו גם קצת בעצמכם.
הצטרפו לעמוד, וקבלו מידע עם ערך.
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

74 Days

Heat: 974
Website URL: 379408982189236
Headline: חשבת להשקיע ולא העזת לשאול?
אנחנו כאן בשבילך מידע שימושי, טיפים ואזהרות, הבהרת מושגים וכל מה שחשוב לדעת על עולם ההשקעות.
מחכים לך >>>>>
Button label: LIKE_PAGE
רשות ניירות ערך

34 Days

תגיד ת'אמת, נכון אין לך מושג מה זה אופציות מעו"ף תשקיע בעצמך קצת. הצטרף לעמוד וקבל מידע עם ערך.
Heat: 413
Website URL: 379408982189236
Headline: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
Button label: LIKE_PAGE
Bitly URL Shortener | Short URLs & Custom Free Link Shortener

33 Days

תמיד חלמת לעבוד עם השוורים של שוק ההון יש חיה כזאת!
Heat: 410
Website URL: bit.ly
Headline: ​כיצד תשקיע נכון?לכסף שלכם מגיע יותר. ולכן, לפני שתחליטו – התייעצו, קראו, הבינו. רשות ניירות ערך מגישה לציבור המשקיעים מידע נרחב. 
Button label: LEARN_MORE
Israel Securities

22 Days

בימים אלה, מקימה רשות ניירות ערך אתר חדש לציבור המשקיעים ולגופים המפוקחים על ידה. נשמח אם תמלאו סקר אנונימי קצר שיסייע לנו לספק את המידע ואת השירותים בצורה יעילה ואפקטיבית. לסקר >> https://bit.ly/3b9k6Am נודה מאד לשיתוף הפעולה שלכם, אל תחמיצו את ההזדמנות להשפיע! בברכה, רשות ניירות ערך
Heat: 230
Website URL: 1134611741
Headline: בימים אלה, מקימה רשות ניירות ערך אתר חדש לציבור המשקיעים ולגופים המפוקחים על ידה. נשמח אם תמלאו סקר אנונימי קצר שיסייע לנו לספק את המידע ואת השירותים בצורה יעילה ואפקטיבית. לסקר >> https://bit.ly/3b9k6Am נודה מאד לשיתוף הפעולה שלכם, אל תחמיצו את ההזדמנות להשפיע! בברכה, רשות ניירות ערך
Button label: LEARN_MORE
רשות ניירות ערך

12 Days

Heat: 140
Website URL: 379408982189236
Headline: N/A
Button label: N/A
רשות ניירות ערך

9 Days

עזרו לנו להשתפר, עבורכם! בימים אלה, מקימה רשות ניירות ערך אתר חדש לציבור המשקיעים ולגופים המפוקחים על ידה. נשמח אם תמלאו סקר אנונימי קצר שיסייע לנו לספק את המידע ואת השירותים בצורה יעילה ואפקטיבית >> https://bit.ly/3b9k6Am נודה לשיתוף הפעולה שלכם, אל תחמיצו את ההזדמנות להשפיע!
Heat: 106
Website URL: 379408982189236
Headline: עזרו לנו להשתפר, עבורכם! בימים אלה, מקימה רשות ניירות ערך אתר חדש לציבור המשקיעים ולגופים המפוקחים על ידה. נשמח אם תמלאו סקר אנונימי קצר שיסייע לנו לספק את המידע ואת השירותים בצורה יעילה ואפקטיבית >> https://bit.ly/3b9k6Am נודה לשיתוף הפעולה שלכם, אל תחמיצו את ההזדמנות להשפיע!
Button label: N/A
רשות ניירות ערך

9 Days

Heat: 102
Website URL: 379408982189236
Headline: N/A
Button label: N/A
רשות ניירות ערך

8 Days

Heat: 100
Website URL: 379408982189236
Headline: #הנבחרת_שלנו
הכירו את שרה קנדלר 👋

קצת עלי >> נשואה, אמא לחמישה וסבתא לשניים. עובדת ברשות 20 שנה (בדיוק!) במגוון תפקידים מעניינים במחלקות שונות - מחלקת יועצי השקעות, מחלקת השקעות, הייעוץ המשפטי ולשכת היו"ר. במשך כמה שנים שמשתי כמנהלת תחום החקיקה ברשות, תפקיד שכלל ניהול של כלל תהליכי החקיקה של הרשות, מול הציבור, משרדי הממשלה והכנסת. במסגרת זו הייתי שותפה בקידום רפורמות משמעויות כדוגמת שינוי מבנה הבורסה, הסדרת פעילות זירות הפורקס, הסדרת מימון המונים והרפורמה בתעודות הסל.​

התפקיד שלי >> מנהלת מחלקת תאגידים, שתפקידה לפקח על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך לציבור, בין אם במסגרת גיוסי חוב ובין אם במסגרת גיוסי הון. המחלקה פועלת להבטיח כי הגילוי של תאגידים אלה יעמוד בדרישות הדין וישמש בסיס נאות לקבלת החלטות ההשקעה אחראיות בניירות הערך שלהם. בנוסף פועלת המחלקה במישור ההסדרה ומתאימה את דרישות הגילוי לדינמיקה בשוק ההון כך שישרת את המשקיעים באופן המיטבי. ​

שעות הפנאי >> בילוי עם המשפחה (הגרעינית והמורחבת), קריאה ולימודי יהדות. ​

קפה אהוב >> הפוך חלש ​

מדד מועדף >> מדד המתחסנים
Button label: N/A
רשות ניירות ערך

7 Days

Heat: 90
Website URL: 379408982189236
Headline: N/A
Button label: N/A
רשות ניירות ערך

7 Days

Heat: 90
Website URL: 379408982189236
Headline: N/A
Button label: N/A
רשות ניירות ערך

6 Days

Heat: 82
Website URL: 379408982189236
Headline: N/A
Button label: N/A