Top Ads on מוזיאון תל אביב לאמנות

מוזיאון תל אביב לאמנות Background Introduction:

מוזיאון תל אביב לאמנות - תערוכות, אוספים, סיורים מודרכים, הצצות מאחורי הקלעים ושלל אירועים מיוחדים בתחום האמנות והתרבות

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

מוזיאון תל אביב לאמנות has been advertising and marketing on Facebook for many years. And מוזיאון תל אביב לאמנות has placed 39 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,מוזיאון תל אביב לאמנות has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for מוזיאון תל אביב לאמנות on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for מוזיאון תל אביב לאמנות. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from מוזיאון תל אביב לאמנות.

BigSpy

1.מוזיאון תל אביב לאמנות Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  מוזיאון תל אביב לאמנות  מוזיאון תל אביב לאמנות  מוזיאון תל אביב לאמנות
Page Categories  Art Gallery  Art Gallery  Art Gallery
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

מוזיאון תל אביב לאמנות Marketing Objectives Analysis: 

מוזיאון תל אביב לאמנות has been operating in Art Gallery for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. מוזיאון תל אביב לאמנות best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.מוזיאון תל אביב לאמנות Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  מוזיאון תל אביב לאמנות - Tel Aviv Museum of Art  מוזיאון תל אביב לאמנות - Tel Aviv Museum of Art מוזיאון תל אביב לאמנות - Tel Aviv Museum of Art 
Ad Copy Text  no setting  -  -
Link Description  הסיורים המשפחתיים שלנו חוזרים בשבת הקרובה!  "תמיד אהבתי את המתנפחים משום שהם מזכירים לי אותנו. [...] אנחנו שואפים אוויר פנימה ומתמלאים בו, ונראה לי שזו מעין מחויבות. אבל בעת ובעונה אחת זו גם אי מחויבות, משום שאנחנו מיד נושפים את האוויר החוצה". - ג׳ף קונס הענק הירוק (סלע), 2004-13, מתוך התערוכה ״ג'ף קונס: ערך מוחלט / מאוסף מרי וחוזה מוגרבי״ תערוכת יחיד ראשונה בישראל לאמן האמריקני ג׳ף קונס. אשר נחשב לדעת רבים לאמן החשוב, המשפיע, הפופולרי והשנוי במחלוקת מבין האמנים הפועלים כיום בעולם הכניסה לתערוכה כלולה במסגרת כרטיס הכניסה למוזיאון. הזמנת כרטיסים בשלב זה דרך האתר בלבד >> https://bit.ly/2ywGG8O שימו לב: שעות הפעילות המעודכנות שלנו: ג', ד' 12:00 - 18:00 | ה' 15:00 - 21:00 | ו' 10:00 - 14:00 Iשבת 12:00 - 18:00 דימוי: ג'ף קונס, הענק הירוק (סלע), 2004-13 © Jeff Koons צילום: Tom Powel Imaging  חוגגים את פתיחת המוזיאון ואת התו הסגול שקיבלנו עם יצירות סגולות מתערוכות ואוספי המוזיאון! בסדרה "ימי קדם", שאליה משתייכת העבודה "בלון ונוס דוֹלנִי וייסֶטוֹנִיצֶה (סגול)", קונס מתמקד בייצוגים של פוריות ויופי נשי לאורך ההיסטוריה. מתחת לפני השטח המלוטשים והמבהיקים של העבודה, בעלת המראה העכשווי כל כך, נמצאות שתי התייחסויות קונקרטיות לתולדות האמנות ולהיסטוריה של היצירה האנושית בכללותה. הפסל שואב השראה משני פסלים: ״ונוס מדוֹלנִי וייֶסטוֹנִיצֶה”, שנוצר לפני כ־ 30,000 שנה ומתאר זוג שדיים מפוסלים על מוט באורך 8.5 ס״מ והשני הוא פסל מיניאטורי מהמאה החמש־עשרה הידוע בשם ואניטאס (אלגוריה של חלוף הזמן), שנוצר בידי מיכֶל ארהארט או יורג סירלין האב. הפסל מתאר שלוש דמויות, המסמלות שתי תקופות חיים: את הנעורים מייצג זוג צעיר וטהור למראה, העומד בניגוד מוחלט למראה הדמות השלישית, זקנה בלה, המייצגת את התפוררות הגוף והנפש. קונס נטל אלמנטים משני המקורות: לצורתה של ״ונוס מדוֹלנִי וייֶסטוֹנִיצֶה” הוסיף שד שלישי — ובדומה לפסל ואניטאס, צורתו המובחנת של כל אחד מהשדיים מייצגת שלב אחר בחיי אישה. דימוי: ג'ף קונס, בלון ונוס דולֹניִ וייסֶטונֹיִצֶה (סגול), 2013-17, מתוך הסדרה ימי קדם © Jeff Koons. צילום: אלעד שריג.
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 0  1232  1957
Like 0  266  774

מוזיאון תל אביב לאמנות Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. מוזיאון תל אביב לאמנות Top 1 ads got 0 likes. מוזיאון תל אביב לאמנות uses a sentence with the finishing touch title: “מוזיאון תל אביב לאמנות - Tel Aviv Museum of Art”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. מוזיאון תל אביב לאמנות shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. מוזיאון תל אביב לאמנות should continue to optimize the ad content.

3.מוזיאון תל אביב לאמנות Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-11-2020-06-11  2020-06-04-2020-06-07  2020-05-29-2020-06-01
Landing Page Link  https://www.facebook.com/tamuseum/?refid=28&_ft_=adid.6177591769694:qid.6837074349152506105:mf_story_key.-421003425939438905:is_sponsored.1:ei.AI@AQK4BgCYZ53A3AQYPy-fsmTo9w-RV7v_0DEl8UTrMRd7u_TY5dUNKN6LdQCl9am1HfhjYvk-sP1dfQNWy2Ce-aAa:top_level_post_id.10157391429136588:content_owner_id_new.173724126587:page_id.173724126587:src.22:photo_id.10157391647031588:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1591879821:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.173724126587:page_insights.%7B%22173724126587%22:%7B%22page_id%22:173724126587,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:173724126587,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1591803582,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B10157391429136588%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:173724126587,%22page_id%22:173724126587,%22post_id%22:10157391429136588,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R  https://www.facebook.com/tamuseum/photos/a.214865271587/10157375473871588/?type=3   https://www.facebook.com/tamuseum/photos/a.214865271587/10157357559466588/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by מוזיאון תל אביב לאמנות are successful.

מוזיאון תל אביב לאמנות Creative Analysis: 

מוזיאון תל אביב לאמנות placed a Image ad in 2020-06-11-2020-06-11, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.מוזיאון תל אביב לאמנות Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Israel  Israel  Israel
Language  N/A  N/A  N/A

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

מוזיאון תל אביב לאמנות has the best conversion in Israel, and can advertise more in Israel in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.מוזיאון תל אביב לאמנות Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-11-2020-06-11  2020-06-04-2020-06-07  2020-05-29-2020-06-01
During  1 days  4 days 4 days 
Like  0  266  774
Share  0  15  24
Comment  0  9  58

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. מוזיאון תל אביב לאמנות ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for מוזיאון תל אביב לאמנות, helping מוזיאון תל אביב לאמנות to grasp the ad data more clearly.