Top Ads on הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

161 Days

Heat: 999
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: CONTACT_US
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

111 Days

Heat: 999
Website URL: asa.ac.il
Headline: כלים מעשיים לשינוי בחברה ובקהילה
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

198 Days

Heat: 999
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

358 Days

درجة الماجستير في المجتمع والفنون هو لقب رائع للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الأطر المجتمعية والاجتماعية. اللقب يجمع بين الدراسات الأكاديمية مع ألجولات وورش عمل والعمل العملي تعالوا لبدء دراسة لقب ثاني (الماجستير) في السنة القريبه!
Heat: 999
Website URL: asa.ac.il
Headline: للتفاصيل
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

309 Days

Heat: 999
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

359 Days

Heat: 999
Website URL: asa.ac.il
Headline: הכנת תיק עבודות מגוון, עלות המכינה כוללת חומרים וציוד
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

84 Days

Heat: 986
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

75 Days

Heat: 983
Website URL: asa.ac.il
Headline: צעד משמעותי בדרך להשלמת מעמדך המקצועי >>
Button label: CONTACT_US
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

67 Days

אנשי חינוך בעלי תואר ראשון הצטרפו לתואר שני בחברה ואמנויות! http://bit.ly/2SPRTaQ לימודי תואר שני בחברה ואמנויות מציעים תכנים מרתקים מעולמות השינוי החברתי, החברה והקהילה, בשילוב של סדנאות, סיורים והתנסויות מעשיות. הלימודים מעשירים את הידע ומפתחים מיומנויות הובלה והנחיה בשילוב אמנויות. ההרשמה לתשפ"א נפתחה *תנאי הרשמה - תואר ראשון לפרטים כאן בקישור >> http://bit.ly/2SPRTaQ
Heat: 952
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: LEARN_MORE
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

59 Days

Heat: 908
Website URL: 349348078454097
Headline: N/A
Button label: N/A
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

53 Days

כשחוקי המשחק משתנים כמו בימים אלה, כאנשי הוראה, חינוך, אנשי שינוי חברתי, אנו זקוקים יותר מתמיד למיומנויות נוספות ולכלים יצירתיים בכדי לקדם פתרונות מוצלחים. הכירו את התואר השני בחברה ואמנויות, תואר ייחודי המעניק כלים מעשיים לשינוי בחברה ובקהילה, ומשלב תאוריות מתקדמות וכלים… 展开 יישומיים. ◄ תוכנית הלימודים מגוונת ומעשירה, מלווה בלמידה קבוצתית, השתתפות בסדנאות ייחודיות וימי סיור לצד התנסות באמנויות. ◄ תעודה בהנחיית קבוצות תוענק בהשלמת סמסטר נוסף בתום הלימודים. ◄ מסלולי ערב או בוקר – יום אחד בשבוע אחר הצהריים ◄ תכנית לימודים מאפשרת המשך קריירה פעילה לצד לימודים אקדמיים. ◄ מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד לפרטים נוספים לחצו כאן, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
Heat: 881
Website URL: 349348078454097
Headline: N/A
Button label: N/A
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

48 Days

Heat: 787
Website URL: 349348078454097
Headline: כשחוקי המשחק משתנים כמו בימים אלה, כאנשי הוראה, חינוך, אנשי שינוי חברתי, אנו זקוקים יותר מתמיד למיומנויות נוספות ולכלים יצירתיים בכדי לקדם פתרונות מוצלחים. הכירו את התואר השני בחברה ואמנויות, תואר ייחודי המעניק כלים מעשיים לשינוי בחברה ובקהילה, ומשלב תאוריות מתקדמות וכלים יישומיים. ◄ תוכנית הלימודים מגוונת ומעשירה, מלווה בלמידה קבוצתית, השתתפות בסדנאות ייחודיות וימי סיור לצד התנסות באמנויות. ◄ תעודה בהנחיית קבוצות תוענק בהשלמת סמסטר נוסף בתום הלימודים. ◄ מסלולי ערב או בוקר – יום אחד בשבוע אחר הצהריים ◄ תכנית לימודים מאפשרת המשך קריירה פעילה לצד לימודים אקדמיים. ◄ מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד לפרטים נוספים לחצו כאן, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
Button label: APPLY_NOW
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

48 Days

Heat: 752
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

38 Days

Heat: 580
Website URL: asa.ac.il
Headline: للتفاصيل
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

32 Days

Heat: 509
Website URL: asa.ac.il
Headline: للتفاصيل
Button label: LEARN_MORE
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

32 Days

Heat: 470
Website URL: 349348078454097
Headline: כשחוקי המשחק משתנים כמו בימים אלה, כאנשי הוראה, חינוך, אנשי שינוי חברתי, אנו זקוקים יותר מתמיד למיומנויות נוספות ולכלים יצירתיים בכדי לקדם פתרונות מוצלחים. הכירו את התואר השני בחברה ואמנויות, תואר ייחודי המעניק כלים מעשיים לשינוי בחברה ובקהילה, ומשלב תאוריות מתקדמות וכלים יישומיים. ◄ תוכנית הלימודים מגוונת ומעשירה, מלווה בלמידה קבוצתית, השתתפות בסדנאות ייחודיות וימי סיור לצד התנסות באמנויות. ◄ תעודה בהנחיית קבוצות תוענק בהשלמת סמסטר נוסף בתום הלימודים. ◄ מסלולי ערב או בוקר – יום אחד בשבוע אחר הצהריים ◄ תכנית לימודים מאפשרת המשך קריירה פעילה לצד לימודים אקדמיים. ◄ מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד לפרטים נוספים לחצו כאן, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
Button label: APPLY_NOW
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

32 Days

Heat: 470
Website URL: asa.ac.il
Headline: للتفاصيل
Button label: LEARN_MORE
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

32 Days

Heat: 470
Website URL: asa.ac.il
Headline: للتفاصيل
Button label: LEARN_MORE
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

29 Days

Heat: 405
Website URL: 349348078454097
Headline: N/A
Button label: APPLY_NOW
הקריה האקדמית אונו - בית הספר לחברה ואמנויות

26 Days

Heat: 318
Website URL: asa.ac.il
Headline: לבעלי תואר ראשון | מזכה באופק חדש, קרן ידע, מלגות ועוד
Button label: LEARN_MORE