Top Ads on Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Background Introduction:

Zenski Manastir Sv. Georgi Pobedonosec St. George The Trophy-Bearer Monastery

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец has placed 2 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец.

BigSpy

1.Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец  Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец  Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец
Page Categories  Eastern Orthodox Church  Other  -
Marketing Objectives Other  Other  -
ECommerce Softwares  N/A  N/A  -

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Marketing Objectives Analysis: 

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец has been operating in Eastern Orthodox Church for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец  Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец
Ad Copy Text  Св. Кирил и Мeтoдиј Рамнoапoстoлни Рoдeни браќа, рoдум oд С...  ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК - понеделникот пред Пасха На светио...  -
Link Description  Св. Кирил и Мeтoдиј Рамнoапoстoлни Рoдeни браќа, рoдум oд Сoлун, oд пoзнати и бoгати рoдитeли, Лав и Марија. Пoстариoт брат, Мeтoдиј, какo oфицeр пoминал десет гoдини мeѓу макeдoнскитe Слoвeни и така гo научил слoвeнскиoт јазик. Пoтoа Мeтoдиј сe oддалeчил вo гoрата Oлимп и сe прeдал на мoнашки пoдвиг. Тука пoдoцна му сe придружил и Кoнстантин (Кирил). Нo кoга хазарскиoт цар Каган пoбарал oд царoт Михаил прoпoвeдници на вeрата Христoва, тoгаш, пo запoвeд на царoт, oвиe двајца браќа билe прoнајдeни и испратeни мeѓу Хазаритe. Убeдувајќи гo Каганот вo вeрата Христoва, тиe гo крстилe сo гoлeм брoј нeгoви дoглавници и уштe пoгoлeм брoј нарoд. Пoслe извeснo врeмe, тиe сe вратилe вo Цариград, кадe штo сoставилe слoвeнска азбука oд 38 букви и пoчналe да прeвeдуваат цркoвни книги oд грчки на слoвeнски јазик. На пoвик на кнeзoт Растислав oтишлe вo Мoравија, кадe штo ја распрoстранилe и ја утврдилe благoчeстивата вeра, а книгитe ги намнoжилe и им ги далe на свeштeницитe да ја учат младината. На пoвикoт на папата, oтишлe вo Рим, кадe Кирил сe разбoлeл и умрeл, на 14 фeвруари 869 гoдина. Тoгаш Мeтoдиј сe вратил вo Мoравија и сe пoтрудил дo смртта на утврдувањe на вeрата Христoва мeѓу Слoвeнитe. Пo нeгoвата смрт – а тoј сe упoкoил вo Гoспoда на 6 април 885 гoдина – нeгoвитe учeници, Пeттoчислeницитe, сo св. Климeнт какo eпискoп на чeлo, гo прeминалe Дунав и сe спуштилe на југ, вo Макeдoнија, кадe штo, oд Oхрид, ја прoдoлжилe мeѓу Слoвeнитe рабoтата запoчната сo Кирил и Мeтoдиј на сeвeр.  ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК - понеделникот пред Пасха На светиот и велики понеделник, се сеќаваме на блажениот Јосиф, прекрасниот; се сеќаваме и, на од Господа проколнатата, исушена смоква. Почнуваат светите страдања на нашиот Господ Исус Христос, а пред тоа, како на Негов праобраз, се сеќаваме на прекрасниот Јосиф. Јосиф беше син на патријархот Јаков, син којшто му го роди Рахила. Омразен од своите браќа, заради некои сновиденија, Јосиф прво бива фрлен, од нив, во длабока јама, за потоа браќата, со крвавата облека, да го мамат татка си, дека Јосифа го растргнале ѕверовите. Потем, за триесет сребреници Јосиф бива продаден на Исмаилќаните, коишто повторно го препродаваат на Петефриј, управникот на евнусите кај египетскиот цар – фараонот. Кога фараоновата госпоѓа безумно се нафрлила на целомудрениот младич Јосиф, тој, несакајќи да направи безаконие, побегнал, оставајќи ја својата наметка. Таа го наклеветила пред господарот, и Јосиф бива фрлен во окови и мрачен затвор. Потоа, поради толкувањето на соништата го изведуваат од затворот, го претставуваат пред царот, и Јосиф постанува господар на сета египетска земја. На крајот, при продавањето на пченицата, им се открива на своите браќа и благочестиво проживувајќи го целиот живот, умира во Египет, бивајќи сметан, покрај другите доблести, и за голем во целомудреноста. Тој е праобраз на Христа, бидејќи и Христос страда од Неговите соплеменици, ученикот го продава за триесет сребреници, го фрлаат во темна, мрачна јама - во гроб, од кадешто самовласно станувајќи, се зацари над Египет, т.е. над секој грев, и целосно победувајќи го, владее над целиот свет и според човекољубието нè искупува со таинственото давање пченица (леб), предавајќи се Самиот Себеси за нас и хранејќи нè со лебот небесен – Своето животоносно Тело. Од тие причини, сега се спомнува прекрасниот Јосиф. Заедно со тоа се сеќаваме и на исушената смоква од светото Евангелие, бидејќи божествените Евангелисти, токму Матеј и Марко, говорат за тоа веднаш после спомнувањето на гранчињата. Таинственото толкување на Исидор Пелу  -
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  -
CTA      -
Text Word Count 2476  4995  -
Like 890  314  -

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 1 ads got 890 likes. Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец uses a sentence with the finishing touch title: “Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец shared 2476 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец should continue to optimize the ad content.

3.Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  -
Ad Time   2020-05-23-2020-05-24  2020-04-12-2020-04-12  -
Landing Page Link  https://www.facebook.com/353926162059689/posts/677274466391522/  https://www.facebook.com/rajchica.manastir/photos/a.497326051053032/646285116157124/?type=3   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец are successful.

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Creative Analysis: 

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец placed a Image ad in 2020-05-23-2020-05-24, and got 890 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Macedonia  Macedonia  -
Language  N/A  N/A  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец has the best conversion in Macedonia, and can advertise more in Macedonia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-23-2020-05-24  2020-04-12-2020-04-12  -
During  2 days  1 days
Like  890  314  -
Share  78  21  -
Comment  70  22  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец ‘s Top 1 ad received 890 likes, 78 shares, 70 comments in just 2 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец, helping Женски Манастир Рајчица Св. Георги Победоносец to grasp the ad data more clearly.