Top Ads on Дома

Дома

129 Days

Heat: 999
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Пандемијата е симптом на нашата злоупотреба на природата, но науката е јасна: оваа криза нема да биде ништо во споредба со други идни кризи ако ние продолжиме да го уништуваме природното опкружување и да ја дестабилизираме кревката клима.
- Дел од пораките од обраќањето на лордот Голдсмит, министер за пацифик и животна средина при Министерството за надворешни работи и развој и Секторот за животна средина, храна и рурални средини (DEFRA).
#Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките
Button label: N/A
Дома

37 Days

Heat: 588
Website URL: 971176269757392
Headline: N/A
Button label: N/A
Дома

34 Days

Heat: 522
Website URL: 971176269757392
Headline: Што вели Стефан Ристовски од Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute - EPI за кампањата „Разбистри сѐ“.
Приклучи се на кампањата на #ИКС и #РазбистриСѐ! #ПоврзиГиТочките
Button label: N/A
Разбистри сè!

28 Days

Heat: 390
Website URL: razbistri.se
Headline: Постои голема неинформираност и незадоволство кај граѓаните во Македонија во однос на заштитата на водата и инспекцискиот надзор врз искористувањето на природните ресурси. Дури 72% од испитаниците сметаат дека не се информирани за инспекциските надзори во животната средина, а 63% дека не се задоволни од работата на инспекциските служби покажа анкетата на Институт за комуникациски студии ИКС / Institute of Communication Studies спроведена во рамките на кампањата за застапување и лобирање #РазбистриСè. #ИКС #ПоврзиГиТочките
Button label: N/A
Разбистри сè!

27 Days

Heat: 369
Website URL: razbistri.se
Headline: Со измените во Законот за минерални суровини кои треба да се донесат по скратена собраниска постапка наредниот понеделник:
- се отфрла обврската за доставување на техничко-технолошки елаборат со јасно декларирање на постапката и видот на хемикалиите што ќе бидат употребени во концесијата;
- се отфрла финансиската гаранција која беше предвидена претходно;
- се предлага проширување на базата на минерални суровини коишто ќе можат да се користат со уште четири нови, што ќе биде на штета на животната средина;
- се олеснува користењето на песок и чакал од речните корита наместо тие одредби да се направат построги бидејќи сега сведочиме на жестока злоупотреба на тие концесии и уништување на речните корита и плодното земјиште.
Ова го тврдат 33 организации и високообразовни установи од Алијансата за застапување и лобирање #РазбистриСѐ која се залага за заштита на природните ресурси преку одржливо користење.

#ИКС #ПоврзиГиТочките
Button label: N/A
Дома

22 Days

Heat: 294
Website URL: 971176269757392
Headline: Дали знаевте дека инвеститорите сами ги изработуваат студиите за оправданост на концесиите? Приклучи се на кампањата на #ИКС и #РазбистриСѐ! #ПоврзиГиТочките
Button label: N/A
Разбистри сè!

20 Days

Heat: 238
Website URL: razbistri.se
Headline: Сите оние ресурси кои ние сега ги поседуваме не се само за нас во моментов, туку се и за идните наши генерации. Треба да имаме соодветни реакции, соодветен систем и добра имплементација за да живееме во поздрава и почиста животна средина.
#Приклучи се на кампањата на #ИКС и #РазбистриСѐ! #ПоврзиГиТочките O2 Иницијатива
Button label: N/A
Дома

12 Days

Heat: 140
Website URL: 971176269757392
Headline: Мали хидроелектрани ги фрагментираат коритата на реките, ги менуваат теченијата, го загрозуваат биодиверзитетот, ја намалуваат количината на вода за други намени и го деградираат нејзиниот квалитет. #РазбистриСѐ #ИКС #Дома #ПоврзиГиТочките
Button label: N/A
Дома

7 Days

Heat: 92
Website URL: 971176269757392
Headline: Нова ТВ емисија #РазбистриСѐ. Гледајте не на МТВ1 во понеделник во 17:40 часот и на Фејсбук и Јутјуб каналите на Институт за комуникациски студии ИКС / Institute of Communication Studies #ПоврзиГиТочките #ИКС
Button label: N/A
Дома

6 Days

Истражуваме, информираме и едуцираме за животната средина! Добредојдовте #Дома!
Heat: 82
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Доколку сакате да не информирате за еколошки проблем или имате еколошко прашање, пишете ни на: doma@iks.edu.mk
Button label: LEARN_MORE
Дома

5 Days

Kлиматските промени земаат човечки жртви и предизвикуваат сериозни негативни последици во повеќе области во Македонија, Црна Гора и Хрватска. Нашето регионално истражување покажа дека на опасноста сè уште се гледа како на нешто далечно и дека без мерки за ублажување ефектите можат да бидат кобни. #Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките https://doma.edu.mk/pod-lupa/kovid-19-e-malo-dete-vo-odnos-na-zakanata-od-klimatskite-promeni/
Heat: 72
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Kлиматските промени земаат човечки жртви и предизвикуваат сериозни негативни последици во повеќе области во Македонија, Црна Гора и Хрватска. Нашето регионално ис...
Button label: N/A
Дома

4 Days

Владата во својата програма за работа 2020-2024 најавува голем број мерки за заштита на животната средина. За дел од нив се даваат рокови за реализација, но за повеќето нема конкретна финансиска конструкција, што го отвора прашањето колку се сериозни и издржани дадените ветувања. #Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките https://doma.edu.mk/zaucenje/491-ekoloshki-presvrt-ili-nauchna-fantastika
Heat: 71
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Колку се реални ветувањата за заштита на животната средина на новата Влада формирана од СДСМ, ДУИ и ДПА е прашање што заслужува сериозно внимание ако се земат предв
Button label: N/A
Дома

4 Days

Heat: 71
Website URL: 971176269757392
Headline: N/A
Button label: N/A
Дома

4 Days

Heat: 71
Website URL: 971176269757392
Headline: N/A
Button label: N/A
Дома

4 Days

Heat: 71
Website URL: 971176269757392
Headline: Површините под шуми се повеќе се намалуваат. Наместо масовни акции за садење, треба да го спречиме уништувањето на веќе постоечките стари шумски екосистеми.🌳🌲
#Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките
https://doma.edu.mk/eko-ucilnica/shto-e-shumska-degradacija/
Button label: N/A
Дома

4 Days

Истражуваме, информираме и едуцираме за животната средина! #Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките
Heat: 66
Website URL: 971176269757392
Headline: #ДОМА е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
Button label: LIKE_PAGE
Дома

3 Days

Неопходна е поголема промоција, популаризација и заложба за развој на здраво тело и здрав дух, преку почесто планинарење и посета на чисти природни предели. При сето тоа, треба да се води сметка за загадување на природата, да не се фрлаат разни отпадоци, да не се предизвикуваат пожари и други негативни ефекти, со кои ќе ја деградираме природата. #ПостКовид-19 став на проф. Ивица Милевски, ПМФ-Скопје #Дома #ДобродојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките
Heat: 65
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Проф. Ивица МилевскиИнститут за географија, Природно-математички факултет – УКИМ
Button label: N/A
Дома

3 Days

Heat: 65
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Многу уништени реки и малку струја. Ова е епилогот од работењето на малите хидроцентрали во Македонија, Србија и БиХ коишто се финансираат преку сметките на граѓаните. Беа најавувани како спас за животната средина, но предизвикаа штети. Најголема корист имаат сопствениците кои инкасираа милиони од субвенциониран откуп на електрична енергија.
https://doma.edu.mk/pod-lupa/milioneri-na-nasha-smetka/
#ПоврзиГиТочките #ДобродојдовтеДома #ИКС
Button label: N/A
Дома

3 Days

Без разлика дали ќе се нарече прошетка, планинарење или било каква неконвенцијална техника на психолошка помош, поминувањето време во природа е еден вид на терапија. На сите нас, опкружени со стотици луѓе, живеејќи во бетонски џунгли, чекорот во природа ни влева посебна енергија, ни влева живот. Наречете го и помодарство, се додека излезете од комфорната зона и зачекорите по ретко одениот пат. Тогаш, ќе разберете. ДОМА Блог на Marija Gjurchinovska #Дома #ДобродојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките
Heat: 65
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Марија Ѓурчиновска, Клуб на љубители на планините Петрикор
Button label: N/A
Дома

3 Days

Пајаците се важни биоконтролори кои ги регулираат популациите на штетниците на земјоделските култури. #Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките https://doma.edu.mk/ekosistem/479-ulogata-na-pajacite
Heat: 65
Website URL: doma.edu.mk
Headline: Пајаците се важни биоконтролори кои ги регулираат популациите на штетниците на земјоделските култури. #Дома #ДобредојдовтеДома #ИКС #ПоврзиГиТочките https://doma.edu.mk/ekosistem/479-ulogata-na-pajacite
Button label: N/A