Top Ads on Đàn hương Tây Nguyên

Đàn hương Tây Nguyên Background Introduction:

Fanpage chính thức của Công ty CP Phát triển cây đàn hương và thực vật quý hiếm Tây Nguyên (tiền thân là Phân viện Tây Nguyên của Viện nghiên cứu Cây đàn hương và thực vật quý hiếm)

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Đàn hương Tây Nguyên has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Đàn hương Tây Nguyên has placed 4 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Đàn hương Tây Nguyên has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Đàn hương Tây Nguyên on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Đàn hương Tây Nguyên. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Đàn hương Tây Nguyên.

BigSpy

1.Đàn hương Tây Nguyên Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Đàn hương Tây Nguyên  Đàn hương Tây Nguyên  Đàn hương Tây Nguyên
Page Categories  Forestry & Logging  Forestry & Logging  Other
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Đàn hương Tây Nguyên Marketing Objectives Analysis: 

Đàn hương Tây Nguyên has been operating in Forestry & Logging for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Đàn hương Tây Nguyên best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Đàn hương Tây Nguyên Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Đàn hương Tây Nguyên  Đàn hương Tây Nguyên 'Cuộc hôn nhân' giữa 'vương mộc' và 'nữ hoàng các loại hạt' 
Ad Copy Text  -  Fanpage chính thức của Công ty CP Phát triển cây đàn hương và thực vật quý hiế...  ???? Cho cây macca "kết duyên" cùng cây đàn hương trên diện tích 100 hecta, ông Huỳ...
Link Description  Ê Ố Â ĐÀ ƯƠ Ấ ĐỘ Ê ĐẸ & ĐẠ Ẩ "ộ đầ ư ạ ể í ấ... ọ đổ đờ à đầ ư" Để ổ ộ: Cây mầm nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ, hạt giống tạo cây mầm chọn từ cây mẹ sạch bệnh trên 10 năm tuổi. Được vào bầu, ươm và chăm sóc dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Tập đoàn Đàn hương Việt Nam. Thời gian cây trong vườn ươm tại Việt Nam đủ 6 tháng trở lên. Cây giống cao từ 30-40 cm, có đủ từ 10 cặp lá trở lên. Cây ký chủ giai đoạn đầu đi kèm (lạc dại, rau rệu, hạt đậu chiều) Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thích hợp với khí hậu nhiều vùng tại Việt Nam. á ị đầ ư: ⏳ Cây trồng 2 năm bắt đầu thu HẠT (ép tinh dầu chế biến mỹ phẩm dưỡng da) và BÚP (làm trà). ⏳ Cây trồng 12-15 năm bắt đầu thu RỄ (chiết xuất tinh dầu thơm sản xuất nước hoa) và LÕI GỖ QUÝ. ----------------------------------------------- Có chính sách giá ưu tiên bà con trồng nhiều. ễ í ậ ể khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên. Hỗ trợ phí vận chuyển địa bàn khác. ----------------------------------------------- Ô Ổ Ầ Á Ể Â ĐÀ ƯƠ À Ự Ậ Ý Ế Â Ê - Trụ sở: 143 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. - Website: https://danhuongtaynguyen.vn - Fanpage: http://facebook.com/danhuongtaynguyen/ - Hotline tư vấn: 0985396339 - Địa chỉ vườn ươm: 61 thôn Hòa An, xã Ea Nuol, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk    (PLVN) - Nói về công lao của những nông dân giúp loài cây đàn hương bén rễ tại Việt Nam, nếu ở Tây Nguyên có ông Nguyễn Quang Tòa (SN 1971, Giám đốc Công ty CP Phát triển cây đàn hương và Thực vật quý hiếm Tây Nguyên, số 143, đường Hùn...
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  m.baophapluat.vn
CTA  MESSAGE_PAGE  LIKE_PAGE  
Text Word Count 1627  244  871
Like 4051  4542  9441

Đàn hương Tây Nguyên Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Đàn hương Tây Nguyên Top 1 ads got 4051 likes. Đàn hương Tây Nguyên uses a sentence with the finishing touch title: “Đàn hương Tây Nguyên”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Đàn hương Tây Nguyên shared 1627 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is MESSAGE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Đàn hương Tây Nguyên should continue to optimize the ad content.

3.Đàn hương Tây Nguyên Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-05-12-2020-06-07  2020-03-29-2020-04-10  2020-04-08-2020-04-08
Landing Page Link  https://www.facebook.com/danhuongtaynguyen/photos/a.717517755320895/795304887542181/?type=3  https://www.facebook.com/danhuongtaynguyen/?_sref_=759899387749398&refid=7&_ft_=adid.6175707522311:qid.6809610103499243461:mf_story_key.-1690133906710457390:is_sponsored.1:ei.AI@AQJQeWyJHGuzlH_FyDlI52_ByaxVo8u52dyFfOuJIDY2W5rHS7ViYVN99AaJO9DpsLRtg7AG3pW-8R5_i9rasUsn:top_level_post_id.759899381082732:content_owner_id_new.252292395176769:page_id.252292395176769:src.22:story_location.5:story_attachment_style.share:view_time.1585485902:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.252292395176769:page_insights.%7B%22252292395176769%22:%7B%22page_id%22:252292395176769,%22actor_id%22:252292395176769,%22dm%22:%7B%22isShare%22:1,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1584807943,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B759899381082732%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:252292395176769,%22page_id%22:252292395176769,%22post_id%22:759899381082732,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R   https://m.baophapluat.vn/kinh-te/cuoc-hon-nhan-giua-vuong-moc-va-nu-hoang-cac-loai-hat-505780.html

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Đàn hương Tây Nguyên are successful.

Đàn hương Tây Nguyên Creative Analysis: 

Đàn hương Tây Nguyên placed a Image ad in 2020-05-12-2020-06-07, and got 4051 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Đàn hương Tây Nguyên Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Vietnam  N/A
Language  Vietnamese  N/A  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Đàn hương Tây Nguyên has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Đàn hương Tây Nguyên Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-12-2020-06-07  2020-03-29-2020-04-10  2020-04-08-2020-04-08
During  27 days  13 days 1 days 
Like  4051  4542  9441
Share  12  555  39
Comment  11  181  44

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Đàn hương Tây Nguyên ‘s Top 1 ad received 4051 likes, 12 shares, 11 comments in just 27 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Đàn hương Tây Nguyên, helping Đàn hương Tây Nguyên to grasp the ad data more clearly.