50 Best Swine 09 Ad Images in 2020 - BigSpy

ตามข่าวกับหมอยงค์
สงครามช่วงชิงวัคซีน ภาคสาม การดิ้นรนของประเทศเล็ก โดย นายแพทย์ ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม 3/09/20 การดิ้นรนช่วงชิงสำหรับการได้มาของวัคซีน Covid 19 ของประเทศเล็ก และประเทศยากจน เป็นความลำบากอย่างยิ่ง เพราะขาดทั้งทุนทรัพย์ ที่จะจัดหา หรือไม่มีความสามารถพอที่จะผลิตวัคซีนได้ อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อน ดังกล่าวไว้ในภาคสอง นับแต่การพัฒนา การทำ reserch การบรรจุ ใน medical glass vial การหาสาร adjuvant เพื่อรักษาสภาพวัคซีน เข้มฉีดยาขนาดเล็ก และ logistic การจัดส่งมอบวัคซีนซึ้งทุกขั้นตอนต้องใช้เงินใช้ทอง จีนเสนอเงินกู้ให้ประเทศเล็ก หนึ่งพันล้าน dollar สำหรับจัดหาวัคซีน ประเทศเล็กๆเหล่านี้ขาดทั้งเงินและ know how ในการพัฒนาวัคซีน มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ใช้ประเทศร่ำรวยที่พัฒนาวัคซีนขึ้นมาได้ถึง phase 2 โดย lab ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการใหม่คือ mRNA เช่นเดียวกับบริษัท Moderna ประเทศเล็กเคยได้บทเรียนมาแล้ว เมื่อปี 2009 การระบาดของ Swine flu ไข้หวัดหมู วัคซีนตกอยู่ที่ประเทศใหญ่ร่ำรวย ไม่มาถึงประเทศเล็กเลย และในครั้งนี้ความต้องการที่มีอย่างมากทั่วโลก ประเทศเล็กก็คงต้องรอไปก่อน ฟิลิปปินส์ประเทศที่มีการระบาดของ Covid 19 หนักที่สุดของ south east Asia ประธานาธิบดี Dutarte กระโดดเข้าหารัสเซีย เพื่อการได้มาสำหรับ vaccine Sputnik V ทั้งๆที่นักวิชาการออกมาเตือนเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากไม่ผ่าน phase 3 ฟิลิปปินส์เคยได้บทเรียนมาแล้วจากวัคซีนไข้เลือดออกของบริษัท Sonafi เด็กตายไปหลายคน ประธานาธิบดี Dutarte จำใจต้องแบกหน้าไปหาจีน ทั้งๆที่มีปัณหากับจีนในการเรียกร้องสิทธิในหมู่เกาะเล็กๆในทะเลจีนใต้ โดยเจรจากับบริษัท Sinovac และ Sinopharm ของจีน อินโดนีเซียก็ร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนกับ Sinovac ของจีน โดยผ่านบริษัทยาของรัฐบาล Bio Farma ทุกประเทศดิ้นรนกันสุดฤทธิ์ WHO ประมาณไว้ว่ามี Lab ทั่วโลกกว่า 170 แห่งที่กำลังพัฒนาวัคซีน Covid 19 อยู่ แต่บริษัทในอังกฤษประเมินไว้ว่าอาจจะมีถึง 280 Lab ทั่วโลก ในลาตินอเมริกา ทีมพัฒนาวัคซีนของ Argentina เริ่มพัฒนาวัคซีนด้วยงบประมาณอันน้อยนิด 100,000 ดอลลาร์ เปรียบเทียบไม่ได้กับงบมหาศาลนของบริษัทยายักษ์ใหญ่ของอเมริกา ซึ้งลงเงินไปแล้ว 10 พันล้านดอลลาร์ ใน operation speed wrap สำหรับบริษัทยายักษ์ใหญ่หกแห่ง Argentina และ Mexico ยอมเป็นฐานการผลิต Oxford วัคซีน 250 ล้าน doses ให้ A
ตามข่าวกับหมอยงค์
เรามาอยู่จุดไหนของการระบาดของ Covid 19 โดย นายแพทย์ ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม. 1/09/20 การเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของ Spanish Flu ในปี 1918-1919 มีการระบาดอยู่ 3 ระลอก คือ spring 1918, fall 1918 และ spring 1019 second wave รุนแรง คนตายมากที่สุด และ ทั่วโลกมีคนตาย 50 ล้านคน ขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 หมออเมริกัน 30% อยู่ใน military service ไม่มี vaccine ไม่มี testing ไม่มียา ไม่มีการตรวจ virus สิ่งที่ต้องอธิบายใน Spanish flu ทำไมเป็น wave และ second wave ที่รุนแรงอาจเป็นคนละสายพันธ์กันกับ first wave ซึ้งในช่วงเวลานั้นตรวจพิสูจน์ไม่ได้ การquarantines ในช่วงเวลานั้นก็ไม่ effective เพราะเป็นช่วงสงคราม การระบาดของโรคอื่นๆในช่วงต่อมา second wave มักไม่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็น Asian Flu, Hongkonk flu 1968, Swine flu 2009 แน้วโน้ม second wave ของ Covid 19 ก็เช่นกัน เชื้อทำท่ากลายพันธุ์ รุนแรงน้อยลง ถึงแม้จะติดต่อได้ง่ายขึ้น คนติดเชื้อมากขึ้น แต่อัตราการตายตำ่ลง ขณะนี้อัตราการตายลดเหลือ 3.5% การระบาดของ Covid 19 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ขณะนี้ผ่านมา 8เดือนมีคนป่วย 25 ล้านคน บางประเทศยังอยู่ในระลอกแรก first wave บ้างประเทศมีระลอกสองแล้ว หรือมีการระบาดแบบกลุ่มก้อน cluster คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ มันจะจบอย่างไร แต่ละ region ก็ไม่หมือนกัน บางประเทศผ่าน first wave แล้วมี second wave หรือเป็นเพียง new cluster บางประเทศยังอยู่ใน first wave ในระลอกแรกอยู่ เราต้องมาพิจารณาแต่ละประเทศ แต่ละregion ซึ่งจะทำให้เข้าใจว่า แต่ละส่วนอยู่ในระลอกไหน จะจัดการเป็นอย่างไร แล้วนำมาต่อ Jig saw จึงจะเห็นภาพรวมของ สภาวะการระบาดทั้งหมด ในโลกปัจจุบันที่โลกทั้งโลกเชื่อมกัน ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกยังควบคุมการระบาดไม่ได้ ก็หวังยากว่าจะมีชีวิตที่ปกติ ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงติดต่อ เดินทาง ส่งสินค้าข้ามประเทศ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ แม้อเมริกาเอง east cost เองผ่าน first waveแล้วเช่น New York , New Jersey แต่รัฐทาง South และ western state เช่นTexas Florida California ยังอยู่ใน first wave ระลอกแรกอยู่ แต่ละรัฐมีคนติดเชื้อ กว่าหกแสนราย California 700,000 ราย แต่คนติดเชื้อใหม่ต่อวันลดลงจาก 60,000 คนต่อวันเป็น 37,000 คนต่อวัน และเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 คนต่อวัน จะเพิ่มขึ้นใน midwest อาจจะจากเริ่มเปิดโรงเรียน มีคนป่วยเด็กมากขึ้น อเมริกาเหมือนมีสองประเทศในเวลาดียวกัน โรคระบาด เคลื่อนตัวจาก east coast ไปทาง southern state เพราะ summer time คน move ลงใต้โดยเฉพาะ Florida เพราะอากาศดีกว่า คนสูงอายุ ย้ายมาเป็นจำนวนมาก จนหัวหน้า CDC บอกว่าเหตุผลของการระบาดเพราะการ move ของผู้คนมากกว่า การยกเลิก lockdowns เร็วเกินไปของ Trump ประเทศในยุโรปตะวันตก ผ่านการระบาด first wave ที่รุนแรงมาแล้ว ขณะนี้เข้าสู่ second wave แล้ว ฝรั่งเศษต้องเข้าสู่ quarantines อีกครั้งเมื่อวันที่ 14/08/20 ที่ ปารีสและ มารเซย์ เพราะพบผู้ป่วยใหม่รวมกัน 12,000 คน จาก 330 cluster และพบ clusters ใหม่ถึง 30 ภายในสองวัน วันที่ 19/08/20 มี คนใหม่เพิ่มขึ้น 3,776 คน ยุโรปใจร้อน เปิดพรมแดนเพื่อหาเงินจากการท่องเที่ยวทำให้มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น แม้แต่ในยุโรปใต้ ที่ first wave ควบคุมได้ดี เหมือนอเมริกาที่ทนอดอยากปากแห้งจากการ lockdown ไม่ไหว ประเทศยุโรปที่เเข้าสู่ second wave ก็มี France,Spain, Swiss , Chez republic, Greece, Ireland เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สเปนมีคนติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด แต่อัตราการตาย และคนไข้หนัก ของ second wave ในยุโรป และในอเมริกา ลดต่ำลงมาก เพราะการรักษาที่ดีขึ้น เชื้อโรคถึงแม้จะติดง่ายขึ้นแต่รุนแรงน้ออยลง Covid 19 กลายเป็นโรคของคนหนุ่มสาว ที่อังกฤษคนไข้หนักที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงมาก ในช่วงแรกมีถึง 3,000 คน ในช่วงหลังลดเหลือเพียง 80 คน อัตราการตายในยุโรปลดเหลือ 3.5% นิวชีแลนด์ ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุม การระบาดรอบแรกมาถึง 102 วันก็ไม่รอด วันที่ 12 สิงหาคม เกาะเหนือฃองนิวซีแลนด์ก็ประกาศการ lockdowns ระดับ3 หลังพบผู้ป่วยใหม่ 4คน จากครอบครัวเดียวกัน แต่ในที่สุดนิวซีแลนด์ก็คุมสถานการณ์ได้อีกครั้ง มีผู้ติดเชื้อใหม่ 141 คน และออกจาก lockdowns ในวันที่ 31 สิงหาคม จากประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จในการควบคุม Covid ขณะนี้เพราะความประมาท ทำให้ Melburne เมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรเลียซึ่งมีประชาชนอยู่ 5ล้านคน ต้องกลับมา lockdowns อีก สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความประมาท รัฐ victoria. ให้บริษัทเอกชนทำ quarantines คนที่กลับมาจากต่างประเทศ รัฐอื่นไปให้ตำรวจดำเนินการ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ guard สูบบุหรี่ร่วมกับคนที่มาquarantines ว่ากันว่า guard ถึงกับมี sex กับคนที่มา quarantine แน่นอนกลับมาบ้าน ชุมชน ก็ทำให้แพร่กระจายต่อ second wave
Divine Swine
RX Istanbul
Boys are back! Special set from Furkan Kurt & Kerem Tekinalp & Koray T all night long! Details
Dr. Mohamed Elhachmi Hamdi د. محمد الهاشمي الحامدي
استطلاع هام جدا. عاد الباجي قائد السبسي اليوم لتسويق مشروعه لتغيير أحكام الميراث خلافا لأحكام القرآن الكريم. من فضلكم يا توانسة: مَن مِنكم يُؤيّدني ويُؤيّد المُرشّحِين في قائمات تيار المحبة في الإنتخابات التشريعية للدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد التونسية وتنقيح الدستور لمنع سنّ أي قانون يعارض أحكام الإسلام، مثل قانون الباجي وبُشرى بلحاج حميدة الخاص بالميراث والذي صادقت عليه حكومة يوسف الشاهد وأحالته لمجلس نواب الشعب، ومَن مِنكم يؤيد مقترحي لبناء جامع تونس الكبير في شارع بورقيبة بالعاصمة؟ أرجو من كل من يؤيد هذا التوجّه أن يضع جام (j'aime) على هذه التدوينة أو يُعلّق كتابيا بتأييد هذا التوجه. هذه هي طريقة الاستطلاع. (الصورة من مظاهرة تيار المحبة ضد قانون الباجي وبشرى ويوسف الشاهد يوم 3 اوت 2018 بتونس العاصمة). ▪أصارحكم يا توانسة أن البند أعلاه أهم وأغلى ما أرجوه لتونس العزيزة وشعبها الغالي، لكن غنيّ عن الذكر طبعا أنني أعارض بشدة الزيادات في أسعار الوقود وأدعو الحكومة للتراجع عنها، وأن برنامجي في الانتخابات الرئاسية وبرنامج المترشحين في قائمات تيار المحبة في الإنتخابات التشريعية يدعو للتركيز على تشغيل العاطلين عن العمل وتمكينهم من منحة شهرية وتغطية صحية لحين تشغيلهم وحماية حقوق المتقاعدين ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي وتأميم الثروات الوطنية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية، ودعم الفلاحة وحفظ حقوق ذوي الإحتياجات الخصوصية وكرامتهم. ▪واعلموا يا مؤيدي هذا التوجه أن يدا واحدة لا تصفق وأن في الإتحاد قوة. لذا أدعوكم لفتح هذا الرابط الالكتروني : https://bit.ly/2T26Zbx افتحوه الآن من فضلكم وعمروا استمارة الاتصال المباشر بقادة تيار المحبة. ولا تنسوا الاشتراك في هذه الصفحة ومتابعتها ليصلكم جديدها بانتظام إن شاء الله.
Mental As Anything
Mental as Anything Playing All Their Hits from Their Latest & Greatest LIVE, “At Play.”
Womply
Bulavina School
Malanda Jewelry - Official Partner Of Swarovski
HELENA CRISTAIS
Tomasz Terlecki
Corfigas Ingenieros
Error
PCYC Cowra
***PCYC OOSH Vacation Care*** 8.30am - 5.30pm School Holidays with CCR available. We have an action packed program involving games, cooking and excursions. Check out our program in the comments below. Sign up for enrollment forms on cowracc@pcycnsw.org.au or DM us on Facebook. Otherwise call 0491 053 180 after 3pm. We have some days booking out so get in touch and reserve a fun filled place for your kids these holidays! #empoweringyoungpeople #activenotbored Cowra Guardian Cowra Community News Diamond Debutante Ball Cowra Public School DEC
Negozio di Moda Online - Maison91
Missey & Bo
Home | Affiliated Financial Group, Inc.
Gani— colchonesgani
Access Denied
YouTube
FEATURE FILMS IN COMPETITION ||‎ LONGS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION ||‎ مسابقة الأفلام الطويلة PREMIERE TUNISIENNE ||‎ ‎أفلام تعرض لأول مرة في تونس ||‎ TUNISIAN PREMIERE ‎ THE FEELING OF BEING WATCHED || الشعور بالمراقبة ASSIA BOUNDAOUI || آسيا بنداوي Doc || وثائقي Algeria || Algérie || الجزائر 87' || 2018 ️: || تنجمو تتفرجو فيها وين ما كنتو داخل تونس || Synopsis || الملخص : تكشـف الصحفيـة آسـيا بنـداوي إثـر التحقـق مـن إشـاعات المراقبـة فـي حيهـا العربـي الأمريكي فـي شـيكاغو، واحـدة مـن أكبـر التحقيقـات الإرهابية التـي قـام بهـا مكتـب التحقيقـات الفيدرالـي قبـل أحـداث 11 سـبتمبر وتفشـي عـن تأثيرهـا الثابـت علـى الجاليـة. -------------------------------------------------------- When journalist Assia Boundaoui investigates rumors of surveillance in her Arab-American neighborhood in Chicago, she uncovers one of the largest FBI terrorism probes conducted before 9/11 and reveals its enduring impact on the community. -------------------------------------------------------- Lorsque la journaliste Assia Boundaoui enquête sur des rumeurs de surveillance dans son quartier arabo-américain de Chicago, elle découvre une des plus grandes enquêtes terroristes du FBI menées avant le 11 septembre et révèle son impact durable sur la communauté. . : - سوف نعلمكم في وقت لاحق عن موعد حلقة نقاش الفيلم. - We will soon tell you more about the debate that will follow the film - Nous vous en dirons bientôt plus concernant le débat qui suivra le film : ➡ https://youtu.be/w7lxlUt6uO8
Super Autos Doral
Better Communities & Families
Long before the untimely demise of Nipsey(RIP) you had a group of individuals from different organizations that came together to find a solution...a solution that would help bring peace to our/their communities...a way to get the members of the different organizations to embrace the principles of Unity, Solidarity, Combatting Oppression etc. again; like their founders/predecessors did. That group of individuals still exist today...their goal is the same but the movement is bigger....that group is #BCF⚫️‼️ Salute to everyone who was advocating Peace before the untimely demise of our brother from the 60’s‼️ Salute to everyone else who opened their eyes & decided to participate afterwards‼️ #Revolutionary❤️ @ Every Hood
Instagram

Pretty Mera: Colored Contact Lenses | Circle Lenses Online
Home | Seneca Park Zoo
iClinica.pl - Profesjonalny serwis Apple - naprawa iPhone, iPad, MacBook
Chwila nieuwagi i Twój iPhone spadł na ziemię? Pęknięty ekran to jeden z najczęstszych problemów, z którym spotykają się nasi klienci. Telefon niestety wygląda wtedy bardzo nieestetycznie, co w przypadku iPhone’ów jest przecież nie do pomyślenia. Na szczęście nasz serwis radzi sobie bez problemu z takimi sprawami. Tylko teraz wymiana zbitej szybki w promocyjnych cenach! Wymiana zbitej szybki iPhone w iClinica, to przede wszystkim: ✔ Oryginalne części, ✔ Czas realizacji nawet w 30 minut, ✔ Najdłuższa gwarancja na rynku – 7 miesięcy, ✔ Urządzenie testowane przed i po naprawie, ✔ Darmowa diagnoza przy kontynuacji naprawy. iClinica Poznań Ul. Ratajczaka 35 tel. 666-666-317 e-mail: biuro@iclinica.pl Znajdziecie nas również w Krakowie, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Poznaniu. Zapraszamy!
GQ España. Revista de tendencias, actualidad, noticias, moda, chicas
De cabeza a la lista de las mejores barbas de 2020.
Red Deer Food Bank Society
Instagram
Wego Flights, Hotels, Travel Deals Booking App
Compare ticket prices from more than 500 Airlines in one app! Try it now
Lighting Specialists | Designer Lighting | Moonlight Design
Lexus | Experience Amazing
Through good times and bad, when we take care of people first, the rest will follow.
Instagram
503 Service Unavailable
Marketing Gamification Technology - LeadFamly
Foundation Building Materials
Egyptian American Center
يمكنك أن تصنع إجازة صيف مختلة لأبناءك هذا العام! تعلم اللغة والمهارات الحياتية، والتعود علي المشاركة والنظام مع الآخرين، ليجعل من أولادك أكثر معرفة واقبالا علي الحياة والتعلم. سجل الآن في المعسكر الصيفي 2019 بالأسكندرية للأطفال من سن 3 إلي 12 سنة، ولصغار الشباب من سن 13 إلي 17 سنة.
Quiksilver | Marque de Surf & Snowboard depuis 1969
Dahdoulinc.com: Area Rugs, Home & Kitchen, Construction & Hardwares, Furniture, Auto Accessories from the largets online B2B marketplace-Dahdoulinc.com
Solitaire TriPeaks
The world's best solitaire game!
Gabriel Abrile
Evoluderm - Soin, hygiène et beauté Made in France
Wanderlust Puerto Viejo
Pilot Flying J Travel Centers
Looking for more out of your career? Pilot Flying J Truck Care is hiring a Shop Manager in your area. Apply online today.
Fast Live Deals - The best bargains on your favorite products
Kryolan Crete
Lovely Night ชุดนอนสไตล์น่ารัก
Google
Cea mai noua piesa de la Ciprian Popa . LIKE & SHARE . MULTUMIM .
Instagram