50 Best Quantum Gravity Ad Images in 2020 - BigSpy

Quanta Magazine
Riverplus
มาแน่! 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies To Watch) จาก สวทช.ที่น่าจะเห็นผลกระทบได้ชัดเจนใน 5 - 10 ปีข้างหน้า . 1. เครือข่ายมือถือ 5G/6G (Mobile Network 5G/6G) ในระบบอุตสาหกรรมจะมีการควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรและหุ่นยนต์ได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น รองรับการใช้โดรนในการเกษตร และ logistics แบบต่างๆ ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงช่วยการควบคุมพลังงานของประเทศผ่านระบบ smart grid ได้ เป็นต้น เรายังอยู่ในยุค 4G แต่กำลังจะเข้าสู่ยุค 5G ในไม่ช้า สำหรับระบบแบบ 6G นั้น ยังเป็นแค่ขั้นตอนการตั้งไข่ และยังไม่แน่ชัดว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดแน่ แต่คาดหมายกันว่าอาจจะรับส่งข้อมูลได้ในระดับ เทระบิต (terabit)/วินาที ซึ่งจะดีกว่า 5G ขึ้นไปอีก 1,000 เท่า และน่าจะมีการนำช่วงคลื่นอื่น เช่น เทระเฮิร์ตซ์ (terahertz) มาเสริมด้วย 2. การคำนวณและวิศวกรรมควอนตัม (Quantum Computing & Engineering) ในส่วนของ Quantum Engineering ไม่ได้มีเฉพาะ Quantum Computer เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการสร้างอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสมรรถนะสูงเกินกว่าเครื่องมือทั่วไป ทั้งในแง่ของความแม่นยำ และความไวหรือ Sensitivity เช่น การสร้างเซนเซอร์วัดแรงโน้มถ่วงความไวสูง (quantum gravity sensor) เพื่อใช้สำรวจทางธรณีวิทยา และค้นหาวัตถุใต้พื้นผิวสิ่งก่อสร้าง หรือสร้าง เซนเซอร์แสงแบบควอนตัม (quantum optical sensor) ที่นำเอามาใช้ตรวจวัดปริมาณสารเคมี รวมไปถึงการตรวจวัดทางชีวภาพ (chemical & biological probe) เช่น วัดคุณภาพน้ำที่มี sensitivity สูงกว่าเครื่องมือทั่วไปนับหมื่นเท่า หรือ sensor ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กและปริมาณน้อยในตัวอย่าง เช่น อาหาร 3. เอไอแห่งอนาคต (Future AI) แนวโน้มในอนาคตคือ AI จะไม่มาทำงานแทนคน หรือแข่งกับคน แต่จะทำงานร่วมกันหรือเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ช่วยวินิจฉัยโรคเท่านั้น ยังแม้แต่จะสร้างเป็นระบบ AI ที่ให้คำแนะนำการผ่าตัด หรือแม้แต่การผ่าตัดแทน ทั้งกรณีที่มีต้องการความละเอียดอ่อนสูง หรือต้องใช้เวลานาน หรือเป็นการผ่าตัดทางไกล 4. การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Mobility–as–a–Service, MaaS) ในอนาคต เทคโนโลยีแมสจะใช้ AI ช่วยวางแผนเส้นทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และประหยัดที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ เป็นตัวช่วยการช่วยเดินทางแบบ on demand ตัวอย่างที่ใกล้เคียงมากกับระบบอนาคตที่มีใช้ในปัจจุบันคือ แอปชื่อ City Mapper ซึ่งเปิดระบบให้ใช้ครั้งแรกในกรุงลอนดอนปี 2011 และปัจจุบันสามารถใช้ได้ใน 39 เมืองใหญ่ ครอบคลุมหลายประเทศ ระบบจะคำนวณตำแหน่งของท่านอย่าง real-time พร้อมกับตรวจสอบเส้นทางของรถประจำทาง หรือรถไฟ หรือยานพาหนะอื่นใดก็ตาม ที่จะวิ่งผ่านจุดนั้น แล้วแนะนำเส้นทางการเดินทางไปยังที่หมายแบบต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อให้ท่านตัดสินใจ บางเส้นอาจต้องต่อหลายหน แต่จะถึงเป้าหมายก่อน บางเส้นทางค่าใช้จ่ายอาจจะต่ำกว่า แต่ใช้เวลามากกว่า แอปนี้ยังให้บริการบัตรโดยสาร ที่เชื่อมต่อได้กับทุกระบบที่มีอยู่อีกด้วย 5. เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ (Perovskite Solar Cell) งานวิจัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ชี้ว่ามีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้าเพิ่มจาก 4% เป็น 24% ซึ่งใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน ถือเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุด โดยมีแนวโน้มจะพัฒนาขึ้นได้อีกในอนาคต Frost & Sullivan ประเมินว่า ตลาดของเซลล์แสงอาทิตย์น่าจะเติบโตไปได้จนถึง 1.4 แสนล้านเหรียญในปี 2025 และด้วยข้อดีของเซลล์แบบนี้ที่มีน้ำหนักเบา และโค้งงอได้ไม่เสียหาย จึงน่าจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ได้ 6.แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า (Next Generation Lithium Ion Batteries) มีแบตเตอรี่อีกแบบหนึ่งคือ ลิเทียม–ซัลเฟอร์ (Lithium-sulfur) ที่คนหันมาสนใจกัน เพราะจุพลังงานได้มากกว่าแบบลิเทียมไออน 2-4 เท่า แต่ราคาถูกกว่า ตัวอย่างบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ เช่น Oxis Energy และ Sion Power ส่วนแบตเตอรี่แบบสุดท้ายที่ในวงการสนใจกันอยู่ เรียกว่า ลิเทียม–แอร์ (Lithium-air) แบตเตอรี่แบบนี้จุมากขึ้นถึง 10-100 เท่า แต่เรื่องราคา อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพ ยังศึกษากันอยู่ เอ็มเทค สวทช. ก็มีงานวิจัยด้านวัสดุใหม่ๆ และการออกแบบขึ้นรูปเซลล์ในแบตเตอรี่แบบ Solid-state lithium ion และ Lithium-air โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มอายุการใช้งาน และลดราคาต้นทุน 7.โครงเสริมภายนอกกาย (Exoskeleton) มีการนำ Exoskeleton ไปใช้ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำภารกิจต่างๆ คือ ใช้กับทางทหาร ใช้กู้ภัย และใช้ ในระบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังนำมาใช้ช่วยเรื่องฝึกฝนและสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาได้ และในทางการแพทย์ ก็ช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้สูงอายุโดยทั่วไปได้อีกด้วย ตัวอย่าง Exoskeleton ที่มีการใช้งา
www.espenhaug.com
Quantum Gravity: For about hundred years, modern physics has not been able to build a bridge between quantum mechanics and gravity. UNTIL NOW! Fresh from the Press ( Physics Essays vol 33, no 1) https://www.researchgate.net/publication/339285079_Collision-space-time_Unified_quantum_gravity
Second Home Pet Resort | Edmonton and area pet boarding kennels
Antonio Fusco
Instagram
CoolShoes
sehen!wutscher – Brillen & Sonnenbrillen online und in 60 Filialen kaufen
Fashion Statement im Frühling Dazu ein Brillenglas geschenkt! "Das natürliche Brillenmaterial Acetat kombiniert mit feinen Metall-Elementen sorgt im heurigen Jahr für einen besonderen Hingucker. Auch klassische Formen stehen bei Brillen-Liebhaberinnen ganz hoch im Kurs!" - Ing. Alexandra Wutscher, MA
Home - Amsterdam! Good Cookies stroopwafels
Eventbrite - Descubra eventos fantásticos, ou crie seus próprios eventos e venda ingressos
Contagem regressiva para o Aulão de Revisão ENEM do COC! . Você não vai perder o show dessas estrelas, vai? Então se liga no que você precisa para fazer sua inscrição: . ✔ Inscrever-se pelo link "Aulão de Revisão COC Star", na bio; ✔ Levar 1Kg de alimento não perecível no dia do evento e o ingresso (impresso ou um print da tela). . As vagas são limitadas, então faça o quanto antes sua inscrição! . O aulão será dia 27 de abril, às 13h30min no Parque Universitário Norberto Frahm. Esperamos você! . . #COCRioDoSul #AulãoDeRevisão #COCStar #AulãoEnem #COC
Real Mark
استلم شقتك فوري! بمساحات تبدأ من 140م وقسط على 5سنوات من غير فوائد. المسوق الحصري ريل مارك ( أضمن اختيار لأفضل عقار) للاستفسار والتواصل : 19535 #ريل_مارك #RealMarkEgypt
African Beads | Glass & Wholesale Beads | Beading Supplies – The Bead Chest
Agenzia di comunicazione Archimede Creativa
Error
JSA Property
us
The Serenity Top $26 for a limited time only
V-Tuning Adam Majcherczyk
Volkswagen UK | The official Volkswagen website
آيات عبد المعطي The carpenter girl
Jewel Scott
Online shop Flame Fashion | Flame Fashion
KAHLIA SKIN Australia - LED Light Therapy Mask
Lighter Blue | Understanding Depression (MDD)
Depression (MDD) is not just feeling down. It is a compilation of many symptoms. And everyone experiences depression differently.
Home Page - Strength After
"I feel like sharing my story has connected me with people that have gone through similar traumatic things, and it makes me feel less alone, and it makes them feel less alone."
Old School RuneScape
With over 20 skills to master, where will your adventures take you? Join Old School RuneScape today and find out!
Facebook

Instagram
SecreteleGospodinei
Access denied | splashfashions.com used Cloudflare to restrict access
Онлайн-школа Digital Skills Academy
Будем настраивать рекламу в прямом эфире и делиться всеми фишками и секретами! Серия бесплатных мастер-классов по профессиональной настройке таргетированной рекламы в Facebook, Instagram и Яндекс Директе! Регистрируйся и научишься привлекать клиентов дёшево!
Tenokom
Auburn Honda Near Sacramento | New Honda, Used Car, Service & Parts
Marlena McLaughlin
La Tavolata_nl
*********THE REAL ITALIAN APERITIVE********** THURSDAY 25 APRIL starts the first weekly event at ‘'LA TAVOLATA'’. Live music, exceptional food and a lots of fun. The event starts at 5 PM and ends at 7 PM. Every 20 minutes will be prepared PIZZE, PUCCIE, BRUSCHETTE and other Italian delicates. NO NEED TO BOOK THE PRICE is 10 EURO p.p. IF YOU PARTICIPATE IN THE EVENT ON Facebook, YOU WILL HAVE A FREE DRINK !!!!!!!! ***LIVE MUSIC*** ***QUALITY FOOD*** ***A LOTS OF BEER & WINE*** For any question you contact us on Instagram or Facebook. CONTACTS: - Instagram: LaTavolata_nl - Facebook: La Tavolata_nl *************IL VERO APERICENA ITALIANO************** GIOVEDI 25 APRILE, inizia il primo evento settimanale a "LA TAVOLATA". Live music, cibo eccezionale e tanto divertimento. L'orario di inizio è alle 17 fino alle 19. Ogni 20 minuti verranno sfornate Puccie, Pizze, Bruschette e tante altre delizie italiane. NON C'E' BISOGNO DI PRENOTAZIONE !!! IL PREZZO e' 10 EURO p.p. SE PARTECIPERAI ALL'EVENTO QUI SU Facebook, AVRAI UNA BIBITA IN OMAGGIO !!!!!!!!!! ***LIVE MUSIC*** ***CIBO DI QUALITÀ*** ***VINO E BIRRA IN QUANTITÀ*** Per qualsiasi domanda potete contattarci sia su Instagram che su Facebook. CONTATTI: - Instagram: LaTavolata_nl - Facebook: La Tavolata_nl
Team Léo
Wow! Beautiful home with an amazing backyard - very private and green! Surrounded by mature trees, backing onto a lush ravine. Call us for more info: 604-936-1111 1394 Madore Ave, Coquitlam https://teamleo.com/mylistings.html #backyardoasis #greenbelt #houseforsale #coquitlam #realestate
Jungle Scout: Amazon Product Finder & Research Tool - FBA Seller Software
It's time to be your own boss and take back your freedom. Complete your purchase and sign up for Jungle Scout today.
The Happy Factory
All Things Native American
Zero a Oito - Mesversário, maternidade, acessórios para crianças.
Lindos Conjuntos Maternidade para mamãe e bebê. Estampas exclusivas em tecido 100% algodão.
Bидeoрегиcтpaтoры с доставкой по всей Украине !
Ιδιωτική Κλινική - Πρωτοποριακές Θεραπείες | Ευρωκλινική
SiKastyle
VICE - VICE is the definitive guide to enlightening information.
"الآن نحن نكسر الصمت حول مرضى اضطرابات الأكل.. ونأمل أن يتحدث المزيد من المسلمين عن ذلك"
Ssangyong - Pagină principală -
Programeaza un test drive cu noul Korando! Crossover pentru viata urbana ce ofera siguranta de 5 stele euroNCAP, este facut din otel de inalta rezistenta si are un portbagaj de 551l. Totul la un pret foarte bun si garantie 10 ani. Condusul devine pura placere.
CapilanoU.ca - Capilano University
Anytime Fitness Hoffman Estates
Situs Jual Beli Online Terlengkap, Mudah & Aman | Tokopedia
Backup Software for Hyper-V, VMware, O365 and Windows Server
Tacticool
New fast-paced 5vs5 multiplayer shooter, that will keep your eyes glued to the screen!