50 Best Is H1N1 Swine Flu Ad Images in 2020 - BigSpy

Home - Sada El balad
ตามข่าวกับหมอยงค์
วัคซีน Covid 19 part one สงครามช่วงชิงวัคซีน โดย นายแพทย์ ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม 7/08/2020 , ขณะนี้ความหวังที่จะได้ vaccine สำหรับ Covid 19 เริ่มใกล้เข้ามา เพราะผู้ผลิต vaccine หลายราย รายงานผลที่ค่อนข้างดีใน phase 2 และกำลังจะเข้า Phase 3 แต่อย่างเพิ่งดีใจ โดยเฉพาะประเทศเล็กๆทั้งหลาย ประชากรโลกมี 78 พันล้านคน โลกกำลังมีปัญหาใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คือการจัดสรร vaccine สู่ประชากรจำนวนมหาศาล ตราบใดที่ทุกประเทศยังไม่มีภูมิคุ้มกันจาก Covid 19 ไม่ว่าจะจาก vaccines หรือภูมิคุ้มกันหมู่ herd immunity อย่าหวังว่าโลกจะมีความสุขได้ ไม่ว่าประเทศจนหรือประเทศรวย เพราะจะมีการระบาดเป็นเฉพาะที่ cluster ต่อไป เพราะถัาภูมิคุ้มกันไม่ครอบคลุมทั้งหมด nobody be safe, if the other is still infected สถานการณ์เป็นอย่างไรครับ ถึงแม้จะมีผู้ผลิตที่มีความสามารถมากมาย ที่มีศักยภาพ และมีประสบการณ์ที่จะผลิต วัคซีน Covid 19 จำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามก็คงไม่พอสำหรับประชากรโลก 78 พันล้านคน และแต่ละคนอาจต้องใช้ ถึง 2 dose มีการประมาณการณ์ ไว้ว่า จะสามารถผลิต vaccine ได้เพียง 1 พันล้าน dose ในเดือน มกราคม 2022 เป็นอย่างไรแล้วครับ บรรดาประเทศร่ำรวยทั้งหลาย แอบไปทำสัญญากับบริษัทผลิต vaccine ใหญ่ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น อเมริกาอังกฤษ ญี่ปุ่น ยุโรปตะวันตก เพราะมันเป็นธุรกิจครับ ประเทศรวยย่อมมีโอกาสก่อน   บริษัทผลิต vaccine ใหญ่ๆ Pfizer BioN tech, Sanofi, Glaxo Smith& Kline J&J, Novavax etc ได้ตกลงทำสัญญากับ ประเทศร่ำรวยไว้เรียบร้อยแล้ว ประเทศเล็กๆอื่นๆ แน่นอนต้องคอยไปก่อน รอรับเศษที่เหลือหลุดมาบ้าง สิ่งเหล่านี้เคยเกิดแล้วเมื่อมีการระบาดของ Swine Flu ไข้หวัดนก องค์การอนามัยโลกคิดถึงปัญหานี้ไว้แล้วโดยแก้ปัญหาผ่านการจัดซื้อ vaccine Covid 19 ผ่านองค์กรที่ชื่อว่า Covax และ Gavi แต่มีบริษัท Astra Zenaca บริษัทเดียวที่มาทำสัญญา ปัญหาใหญ่มีตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจำนวนมากสำหรับการผลิตวัคซีน การจัดเก็บและจัดส่งไปโรงงานผลิต ซึ่งเป็นโรงงานเดียวหรือหลายโรงงาน จากนั่นต้องจัดส่งด้วยวิธีพิเศษเพื่อไม่ให้วัคซีนเสียสภาพ โดยเครื่องบินไปทั่วโลก  จากนั่นจะจัดส่งไปเก็บที่ warehouse ของแต่ละประเทศ แล้วจึงแบ่งเป็น package เล็กเพื่อส่งไปที่โรงพยาบาล หรือ คลีนิคเพื่อฉีดให้คนไข้ ปัญหาจุกจิกเล็กๆก็อาจจะ disruption supply chain ได้ ตัวอย่างเข่น แก้ว medical glass ที่ทำ vial สำหรับบรรจุวัคซีน ขาดแคลนมาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของ Covid 19 และจีนเป็นแหล่งของ supply chain บริษัทยาใหญ่มี connection เดิมเคยค้าขายกันอยู่ ได้จัดหาทำสัญญาไปแล้ว และบริษัทอื่นไปจะเป็นอย่างไร ของมันขาดแคลนอยู่ ปัญหาเล็กน้อยอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ logistic และ supply chain การขนส่งสินค้าชีวภาพอย่างวัคซีน ถ้าไม่มีประสบการณ์ หรือไม่รู้วิธีการจัดการ เช่นเที่ยวบินเกิด delay เช่นเกิดพายุ จะจัดเก็บวัคซีนที่ไหน อย่างไร รถขนส่งวัคซีนเกิดอุบัติเหตุจะทำให้อย่างไร เพราะวัคซีนถ้าไม่จัดเก็บให้ถูกต้องอุณหภูมิเย็นพอ จะเสียสภาพ   จะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก เนื่องจากเป็นสินค้าชีวภาพ และจำนวนมาก และขั้นตอนมาก ถ้าผิดพลาด vaccine ก็จะใช้การไม่ได้ บริษัทที่จะทำได้ จะต้องเป็นบริษัทยาใหญ่ที่มีประสบการณ์ ในการผลิตและจัดส่ง วัคซีนจำนวนมาก บางบริษัทดังๆที่ออกข่าวขณะนี้. เช่น Moderna และ Novavax ถึงแม้จะประสบความสำเร็จถึง phase 2 แต่ไม่มีประสบการณ์ ในการผลิตและจัดส่งวัคซีนจำนวนมากมาก่อนเลย มีสิ่งสำคัญสามสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ วัคซีน ประการแรกมันจะได้ผลหรือไม่ สำหรับวัคซีนแต่ละชนิด ซึ่งมีวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธีการใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนเช่น DNA และ mRNA วัคซีน ถ้าได้ผลจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ 10%, 25% 50% ,90% จะสร้างภูมิคุ้มกันได้นานแค่ไหน วัคซีนอาจสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคได้. แต่มีความเป็นไปได้ ที่อาจจะทำให้คนที่ฉีดวัคซีนยังกระจายโรคได้อยู่ คือยังคงมี infectivity เรามีสิ่งที่ยังไม่รู้ อีกหลายๆอย่าง เพราะ Covid 19 เพื่อนตัวร้าย เรารู้จักมันมาแค่. 6-7 เดือน ถึงแม้เราจะรู้จักมันมากขึ้นพอสมควร แต่มีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ เราคงต้องคบดูใจมันอีกพอสมควร ประการที่สองคือความปลอดภัยของวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถเร่งข้ามขั้นตอนให้วัคซีนออกมาเร็ว ตามที่เราต้องการ เคยมีบทเรียนร้ายแรงมาแล้ว เมื่อครั้งโปลิโอระบาด มีการปนเปื้อนของวัคซีน ทำให้เด็กเป็นอัมพาตจากวัคซีน และในปี 1976 ในสมัย president Geral Ford มีการระบาดของ H1N1 เกิดข้อแทรกซ้อนจากวัคซีน มีเด็กอัมพาตไป 500คน และยังมีข้อแทรกซ้อนจากวัคซีน ที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก rare complication แต่ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งเสียชีวิตได้ ซึ้งเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ ประการที่สามคือการผลิตและการจัดส่งวัคซีนจำนวนมากถึงประช
// GODSAIDMANSAID.COM
Most will remember the global panic in 2009 concerning the H1N1 virus commonly known as swine flu. The World Health Organization declared the swine flu a pandemic and pronounced it over in August of 2010. Swine flu killed thousands worldwide. At the time of this features publication, February 20, 2020, a new plague is in the news, leaving sickness and death in its wake.
Centers for Disease Control and Prevention
Coronavirus Update 3/25/2020 CHICKEN LITTLE WARNS “THE SKY IS FALLING!” by Steven F. Hotze, MD “The sky is falling!” is the message about the coronavirus COVID-19 that the Chicken Little wannabes, the government health care bureaucrats, Fake News media, conventional doctors and politicians, are frantically broadcasting to the gullible public. These officials are now in the limelight, and they love the public exposure. These elites can now exert their power over the masses by creating irrational fear and mass hysteria. They are shutting down businesses, churches, schools and all public events and commanding the population to lock down in quarantine. They are exerting unconstitutional authority and impinging upon your civil rights and liberties. This situation demonstrates how easily people will give up their liberty for the illusion of safety and security. Rather than placing their faith in God and taking responsibility for their own health, most people are willing to place their faith in Big Government. Be wary when someone appears and says, “I am with the government and I am here to help you.” The government creates more problems than it solves. This coronavirus situation is a case in point. Dr. Shiva Ayyadurai holds a doctorate in Biological Engineering from M.I.T. He specializes in studies and research of the immune system. He wrote that “the coronavirus fear mongering by the Deep State will go down in history as one of the biggest frauds to manipulate economies, suppress dissent, and push mandated medicine.” Coronavirus History Coronaviruses were first discovered in the 1960s. Corona means crown and the coronaviruses have crown like spikes on their surfaces. There are numerous strains of the coronavirus (CoV) and seven that can infect people. It is a type of virus that can be transmitted between animals and humans, a zoonotic virus. Some coronaviruses cause the common cold, while others cause more serious illnesses. This is not the first time a strain of the coronavirus has caused a health scare. The SARS-CoV coronavirus was the cause of the Severe Acute Respiratory Syndrome in 2002. The MERS-CoV coronavirus caused the Middle East Respiratory Syndrome in 2012. The current coronavirus, COVID-19, was originally named SARS-CoV 2. It is a strain that is antigenically similar to SARS-CoV. There have been other viruses creating public health concerns, the Bird flu in 2005 and the Swine flu pandemic in 2009. Then there was the Ebola virus panic between 2014-2016 and the Zika virus scare in 2018. It seems that every election cycle brings to light another life-threatening disease. There have never been widespread closings of businesses, churches and schools due to an epidemic in the U.S. During the Obama administration the Swine flu (H1N1) epidemic occurred between April 12, 2009 – April 10, 2010. The CDC estimated that there were 60,800,000 cases of the Swine Flu in the U.S. and 12,469 deaths. Nothing shut down. Although Obama did not declare a National Emergency until October 24, 2009, 6 months after the Swine flu (H1N1) had been recognized, he was given praise from the press for his handling of it. Folks, it seems that this coronavirus scare has been touted as a health crisis by the Fake News media, by the government health care bureaucrats, by conventional medicine and the politicians, because they want you to think that they care about your health. It appears that what they really want to do is to expand their power, control and authority. The Real Health Risk – The Annual Flu Epidemic The coronavirus pales in significance when compared to the annual flu epidemic. If they cared about your health, then why haven’t they acted to stop the flu epidemic which occurs every year? This coronavirus pseudo crisis is all about politics and expanding government control over your life, and about money. According to the Center for Disease Control (CDC) there have only been 54,453 presumptive cases of the coronavirus in the United States as of March 24, 2020 at 4 PM. That is 1 in 1/6000 (.017%) Americans who presumpti
WE ARE CHINA
Why demonize the Chinese over #coronavirus? #NCP by IKENNA EMEWU #MERS from Jordan in Middle East in 2012 and later a disaster in South Korea with a 35% fatality rate. 186 were infected and 38 died in South Korea.It was also a strain of coronavirus. On October 20, 2010, an outbreak of #cholera was confirmed in Haiti for the first time in more than a century. This cholera outbreak is the worst in recent history with over 665,000 cases and 8,183 deaths. 2009 #H1N1 Swine flu, which was first detected in US, infected 60.8 million people and killed between 151,700 and 575,400 worldwide during the first year the virus circulated. #Ebola outbreak in West Africa started in Guinea then moved across land borders to Sierra Leone and Liberia. From 2014 to 2016, a total of 28,616 cases of EVD (Ebola virus disease) and 11,310 deaths were reported in Guinea, Liberia, and Sierra Leone alone. The world has seen disasters and stood with the affected countries without declaring their citizens outcasts from the rest of humanity. So why demonize the Chinese over coronavirus? Let's stand with humanity like never before by standing with China, and especially the Chinese people. http://en.people.cn/n3/2020/0212/c90000-9656841.html
geecain
Instagram
Contractor Licensing & Courses For Exam Prep & Continuing Education
Home | BSH Hausgeräte GmbH
Kings Highway Exxon
starbingz
Levontin 7 | לבונטין 7
כמה שהשיר הזה יפייפה הנה רגע מחזרה עם Totemo שאיך אני שמחה שתתארח בהשקת סינגל! זו בעצם פעם ראשונה שתהיה לנו אורח/ת בהופעה. קטע. זה כיף ומיוחד והתרגשות רצינית. יאאאא שלישי הקרוב, 20:00 בלבונטין. הכרטיסים כאן ומומלץ מראש >> http://www.levontin7.com/events/adi-keshet-cohen/ ~~~ עדי-קשת כהן \\ הופעת השקת סינגל \\ 21.1 \\ אורחת מיוחדת: Totemo
Microsoft - Official Home Page
We’re bringing you the first Open Cloud Summit to take place in MEA! Join the virtual event to learn about: ✔ Leveraging Cloudera on Azure for Analytics and Machine Learning! #OCS2019
Polyend - home of the innovative and unique musical instruments.
Food Delivery and Takeout | Order Online | Uber Eats
A maior rede de sushi delivery de São Paulo chegou em São José dos Campos. Aproveite nossas promoções com até 35% off em produtos selecionados. Acesse o Rappi, uber eats e experimente. Pedidos acima de R$30,00 reais ganham uma coca grátis.
Evan Glass for Montgomery County Council
Segar Dim Sum Skudai
LALOMALL
Plagiocephaly and Baby Flat Head Syndrome Treatment Band - Cranial Technologies
Talab Maroc - بيع جميع أنواع السلع
حزام مساج شياتسو + تدفئة للعنق والكتفين ✅ تحسين قوة العضلات والتخفيف من تشنجها وتقلصها. ✅ زيادة مرونة وحركة المفاصل. ✅ تحسين الدورة الدموية، ✅ التخلّص من التعب والإرهاق, تخفيف الألم والتوتر. ✅ خاصية الحرارة للاسترخاء والتخفيف من تصلب العضلات للطلب عبر الموقع ⬅️ : http://bit.ly/2SB0Fe1 الواتساب ⬅️ : https://wa.me/212617127133 أو إتصل على 0617127133 ☎ توصيل مجاني و الدفع عند التسليم
Error
Randy Knepper for Clay County Commissioner - District 3
IGNITE - Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại sinh viên 2020
Instagram
The Athletic - All the stories at the heart of the game.
ผ้าปูรองที่นอนกันน้ำ กันฉี่ กันเปื้อน กันไรฝุ่น100% พาราแคร์
Billionz
YouTube
Благодарим на всички участници в 3-тия епизод на #GroovyOffice. В него ви представяме Imp. Споделянето е във вашите ръце ;)
Freebies: New Free Samples, Coupons, and Contests Daily - Freebies.com : The Best Other Free Samples, Deals & Giveaways Online
Baby Supplies Are Expensive! Claim your FREE baby samples before they run out! Free shipping Canadian residents only
Feature.fm | Music Smart Links, Music Marketing & Music Advertising
Ροδίων Μάθησις
✔️Δώστε στο παιδί σας τα κατάλληλα εργαλεία για το μέλλον, από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΡΟΔΙΩΝ μάθησις! Μεταδοτικοί και έμπειροι καθηγητές με την πολυετή τεχνογνωσία του ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ! -> Δωρεάν μετακίνηση από και προς το φροντιστήριο ->Δωρεάν μάθημα για Pre Junior! -> Δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης του μαθήματος μέσω internet σε περίπτωση αδυναμίας μετάβασης!✔️
Backstage | Auditions, Casting Calls, Jobs, Talent Seeking, Advice
【ONAKA 酵素】2020年日本最火的瘦身產品。
日本藥妝店超人氣#脂肪殺手#酵素#賣到缺貨一盒難求。告別"月巴月半",開啟美麗人生。
Suomen luotetuin kiinteistönvälittäjä - OP Koti
フォーステラー占い!FORCETELLER
smarthomeconsultingnyc
Appartements neufs à Château d'Olonne (85) pour habiter ou investir
Psychedelic Rave
Psychedelic Trance Experience! More info will follow!
[SeventyAge] 柒零年代網路服飾
Jason Bewley for Board of Education
Wabi
岡井浄幸 言魂縁結い
Start Your Business Master's and MBA Journey Here | mba.com
Access Denied
Skinklinik Med Spa
✨#DepilaciónLáser en #Skinklinik✨ Contamos con la mejor tecnología para todo tipo de vello. ¡Aprovecha nuestros paquetes GARANTIZADOS! Escríbenos y te enviaremos información vía inbox. AGENDA HOY TU VALORACIÓN GRATIS Call Center: (01 81)1234 1737 WhatsApp: https://bit.ly/2CiWJqv Síguenos en #Instagram https://bit.ly/2NZyZxI #Monterrey #Saltillo #CDMX
Instagram
Grand jeu concours Spécial douceur
The Anxious Pet
Accueil | Icade
Starfutbol
Cửa lưới chống muỗi chống tất cả các côn trùng.dt 0986828076