50 Best Gtx 1080Ti Ad Images in 2020 - BigSpy

YouTube
Starfutbol
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ 1OO ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500
Starfutbol
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ 1OO ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500
Super Renders Farm
CPU & GPU Cloud Render Farm for 3D Architectural, Animation, VFX, CGI. → only $0.004/GHz-hour (less than a half of cent Dollar per GHz Hour) --> $0.5/Card/Hour - NVIDIA GTX 1080Ti -- Let's estimate the cost of renderings for your project: https://superrendersfarm.com
Starfutbol
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ 1OO ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500
Super Renders Farm
Don't waste your time with sluggish and risky rendering processes on your computer. Let Super Renders handle the rendering process for you. --- - $0.004/ghz-hr (20 render nodes) - $0.016/ghz-hr (200 render nodes) --- CPU render node: 2x Intel XEON E5 - 2670 V2 GPU Card: NVIDIA GTX 1080Ti ---- Get a quote for your project: https://superrendersfarm.com/

Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ 1OO ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500

IRender
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ 1OO ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500
Starfutbol
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ 1OO ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500
Facebook
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Gpuhub Dịch Vụ Thuê Máy Render 3D
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Hotline: 096 286 88 90 WEbsite: https://gpuhub.net
IRender Remote Render Farm
TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 100 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500 Website: https://bit.ly/3cK3pfL
IRender Remote Render Farm
TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 100 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Liên hệ: support@gpurental.net hotline 0912.875.500 Website: https://bit.ly/3cK3pfL
Gpuhub Dịch Vụ Thuê Máy Render 3D
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Hotline: 096 286 88 90 WEbsite: https://gpuhub.net
Gpuhub Dịch Vụ Thuê Máy Render 3D
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Hotline: 096 286 88 90 WEbsite: https://gpuhub.net
Gpuhub Dịch Vụ Thuê Máy Render 3D
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Hotline: 096 286 88 90 WEbsite: https://gpuhub.net
Gpuhub Dịch Vụ Thuê Máy Render 3D
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Hotline: 096 286 88 90 WEbsite: https://gpuhub.net
SkullGames Oradea
Re-OPEN intel 9th nvidia gtx/rtx 1080ti/2060 16 RAM 240Hz 1msPS4 PRO TV 4K CS:GO PUBG GTA V Fortnite Valorant UFC3 LoL Dota 2 FIFA20 FiveM CS 1.6 Traian Mosoiu nr. 19 ☎️0359 132 010/0755 058 043
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
Chúng tôi biết bạn đang rất mệt mỏi để Render dự án của mình.. Bạn có muốn TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG 1 renderfarm mạnh mẽ để xử lý vấn đề mà chiếc máy tính cá nhân của bạn không thể? Đây là giải pháp của chúng tôi. Irender sẽ trao quyền điều khiển từ xa 1 renderfarm phù hợp với mong muốn của bạn. Sau đó, hãy để nó giải quyết vấn đề kết xuất. Còn bạn chỉ cần tập trung vào sáng tạo. Mọi thứ thuộc quyền kiểm soát của bạn! ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
̆ ̣̂ ̂́ ̂ ̀ ̆ ̂̀ iRender cung cấp giải pháp Cloud Rendering và GPUhub giúp tăng hiệu suất Render lên hàng trăm lần: Tối ưu thời gian làm việc với khả năng render HÀNG TRĂM FRAME cùng 1 thời điểm Tăng tốc độ Render lên HÀNG CHỤC LẦN với giàn máy cấu hình khủng Thoải mái thiết kế, sáng tạo NGAY TRONG LÚC RENDER dự án Tiết kiệm HÀNG TRĂM TRIỆU chi phí đầu tư, bảo trì, nâng cấp các thiết bị đồ họa đắt đỏ Được HỖ TRỢ 24/7 bởi các chuyên gia về đồ họa và chuyên gia phần cứng Chi phí Render 1 dự án chỉ tương đương 1 BUỔI CAFÉ iRender sẵn sàng hỗ trợ: Designer, Film Editor, Họa sĩ Freelancer, Kiến trúc sư, Studio đồ họa,… Các phần mềm đồ họa: Sketchup, 3Ds Max, Lumion, Enscape, Maya, Blender, Cinema 4D, Houdini,… Các Render engine: Vray, Corona, Mental Ray, Octane, Arnold,… Hàng trăm plugin đồ họa Thông tin chi tiết tại: Hotline: 0962868890 https://gpuhub.net/ https://irender.vn/ CHÚC BẠN RENDER VUI VẺ!
Gpuhub Dịch Vụ Thuê Máy Render 3D
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962.868.890 WEbsite: https://bit.ly/3cK3pfL
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho ae làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962.868.890 WEbsite: https://bit.ly/3cK3pfL
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
:) TĂNG TỐC ĐỘ RENDER NHANH GẤP 60 LẦN (y) Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K :) Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của iRender và Gpuhub. :) Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. :) Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi :) Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. :) Với chi phí chỉ từ 1 cốc cafe bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình :) Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. :) Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962.868.890 WEbsite: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net/
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG 1 Renderfarm mạnh mẽ để xử lý vấn đề mà chiếc máy tính cá nhân của bạn không thể? Đây là giải pháp của chúng tôi. Irender sẽ trao quyền điều khiển từ xa 1 Renderfarm phù hợp với mong muốn của bạn. Sau đó, hãy để nó giải quyết vấn đề kết xuất. Còn bạn chỉ cần tập trung vào sáng tạo. Mọi thứ thuộc quyền kiểm soát của bạn! ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Liên hệ để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. ☑️ Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... ☑️ Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D ☑️ Edit - Render Video 4K Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
ĐỘT PHÁ HIỆU SUẤT VỚI GeForce RTX 2080Ti Sản phẩm DẪN ĐẦU của thế hệ card đồ họa phổ thông RTX 2000 series Sử sụng nhân đồ họa được xây dựng trên NỀN TẢNG TURING với cấu trúc hoàn toàn mới. Công nghệ dựng hình Ray Tracing - công nghệ dò tia MẠNH GẤP 10 LẦN Geforce GTX 1080Ti. Tăng hiệu suất render GẤP HÀNG TRĂM LẦN với giàn server 4X RTX 2080Ti, 11GB vRAM Render nhiều dự án khác nhau cùng lúc với công nghệ Cloud Rendering Hỗ trợ hàng trăm phần mềm, renderer, plugin,… Chi phí render chỉ tương đương 1 buổi café CHÚC BẠN RENDER VUI VẺ! Hotline: 0962868890 https://gpuhub.net/ https://irender.vn/
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
‍Bạn là ̂́ ́ ̛, ̣ ̃ ̛̣ , ‍♂️Bạn đang hàng ngày làm việc trên , , , , .. Thư viện công việc của bạn ngập đầy các , ,.. Những dự án của bạn dày đặc hiệu ứng , , ,.. Đôi vai của bạn nặng trĩu vì những liên tục… Nhưng … Chiếc máy tính già của bạn còn nặng trĩu hơn vì những đêm ngày triền miên. ̣̂ ̣̂ ̉ ̉ ̂? Giờ hãy tưởng tượng có HÀNG TRĂM chiếc CPU cấu hình khủng và HÀNG NGHÌN card đồ họa mạnh mẽ đang xếp hàng chờ phục vụ bạn từ chiều…. ̂ ̣̂ giải phóng bạn khỏi giới hạn của chiếc máy tính cá nhân Tối ưu tuyệt đối THỜI GIAN LÀM VIỆC với khả năng render hàng trăm frame cùng 1 thời điểm TIẾT KIỆM cả núi chi phí đầu tư các thiết bị đồ họa đắt đỏ Được HỖ TRỢ 24/7 bởi các chuyên gia về đồ họa và chuyên gia phần cứng Chi phí cho cả giờ sử dụng dịch vụ chỉ tương đương 1 ly café vỉa hè, và còn RẺ HƠN NỮA khi sử dụng lâu dài. 1 GỢI Ý CỦA IRENDER: CPU: Dual Xeon E5-2670 v2 @ 2.55 GHZ (20 cores) RAM: 128 GB GPU : 1x GTX 1080Ti, 11GB vRAM Storage: 256 GB Hotline: 0962868890 Website: https://gpuhub.net/ CHÚC BẠN RENDER VUI VẺ!
Ryan Belloso
Super Renders Farm
CPU & GPU Cloud Render Farm for 3D Architectural, Animation, VFX, CGI. → only $0.004/GHz-hour (20 render nodes) --> $0.5/Card/Hour - NVIDIA GTX 1080Ti -- Let's estimate the cost of renderings for your project: https://superrendersfarm.com/calculator
Dịch Vụ Thuê Máy Tính Render 3D Giá Rẻ Theo Giờ - GPUHUB
� TĂNG TỐC ĐỘ ̂́ ̂̀ �Rất phù hợp cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất với hạ tầng Render Farm tối ưu nhất hiện nay. Sử dụng 12 card GTX 1080Ti đem lại hiệu suất render rất khủng khiếp. � Vray, Corona, 3Dsmax, SketchUp, Lumion,... � Thiết kế đồ họa, dựng hình 3D � Edit - Render Video 4K � Thay vì một dự án render mất hàng tiếng đồng hồ thì bây giờ, bạn chỉ cần mấy phút render trên hệ thống dịch vụ của và . �Với công nghệ cloud rendering bạn có thể thoả thích thiết kế, sáng tạo ngay cả trong lúc bạn đang Render. � Có thể Render cùng một lúc nhiều dự án khác nhau mà không cần phải chờ đợi � Không cần phải bỏ một số tiền lớn để nâng cấp hiệu suất máy tính hoặc chi quá nhiều tiền để xây dựng phần cứng, duy trì mạng và thuê nhân lực để quản lý. � Với ́ ̉ ̛̀ ̂́ bạn đã có thể hoàn thành công việc render của mình � Được tiếp cận với các chuyên gia về phần cứng, phần mềm và đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đồ hoạ. � Tối ưu số 1 cho anh em làm Thiết kế đồ họa, Render 3D, Kiến trúc, Nội thất... �Liên hệ: GPUHUB để được tư vấn chi tiết! � Hotline: 0962868890 � Website: https://gpuhub.net 68.824 REVIEW 5 SAO
Ryan Belloso
SkullGames Brasov
Non-stop Gaming Location Best PC in town intel 9th nvidia gtx/rtx 1080ti/2060 8/16 RAM 144/240Hz 1msPS4 PRO TV 4K Free steam, origin and battlenet accounts for many games! Str. Castelului nr. 148 ☎️0368 408 368 Giveaway SkullGames (detalii in comentarii)
Mänguriarvutid
1000€ - Beta Gaming! Ryzen 3700X @4,5GHz x8-tuuma/ 16GB DDR4 3000MHZ/ RX Vega 64/ GTX 1080Ti /RTX 2070 8GB/ 500GB SSD/ RGB torn Komplektide hinnad järgnevate kaartidega: RX VEGA 64 8GB - 1000€ GTX 1070Ti 8GB - 1060€ GTX 1080 SEA HAWK koos vesijahutiga - 1120€ GTX 1080Ti 11GB või RTX 2070 8GB ARMOR: 1230€ RTX kaardiga komplektid kokkuleppel! Masin töötleb mänge vähimagi vaevata, mängides neid maximum graafikal puhtalt! Näiteks: Red Dead Redemption 2 pelades GTX 1080Ti/RTX 2070 võrdsed. Op.süsteem: Aktiveeritud Windows 10 PRO, 64Bit. Protsessor: UUS! AMD Ryzen 3700X @ 4,5Ghz 8-tuuma/ 16-Threadi - 32 MB SmartCache - Dominant Gaming and Streaming - A beautifully balanced design for serious PC enthusiasts Protsessori jahuti: UUS! Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition 120RGB ventilaatoriga masiivne tornjahuti! Hoiab protsessori temperatuuri alati madala. Emaplaat: UUS! ASRock B450 STEEL LEGEND - SPDIF Audio, USB3.1 jne. Klokkimisvõimekus Mälu: UUS! Patriot Viper-X 16GB 3000MHz DDR4 CL16! või G.Skill Trident Z RGB 2x8GB DDR4 3000MHz mälud + 30€ Videokaart: Gigabyte RADEON RX0VEGA 64 8GB / Võimsuselt GTX 1080 või teised kaardid nimekirjast! SSD: UUS! Crucial MX500 500GB SSD NVMe SSD 500GB Samsung EVO 860 + 25€ HDD: Toshiba 2TB + 35€ Toide: UUS! Xilence 700W 80+ Bronze Korpus: UUS! Chieftec G1 või Inwin 101/303 kast, millel külgpaneel klaasist, lisaks puldist ja korpuselt vahetatavad RGB valgusfunktsioonid! Lisaks uutele juppidele, millel garantiid 2-aastat, kasutatud komponentidele garantii 6-kuud! Koju tarin lisatasu eest ise, järgitulemisega, Itella või DPD kulleriga!
King9 Media
THANH LÝ MÁY TÍNH CẤU HÌNH CAO Dừng sản xuất video, nên chúng bán lại dàn máy tính xử lý đồ họa cấu hình cao như sau 1 MAINBOARD GIGABYTE X99 _ UTRA GAMING 1 CHÍP INTEL CORE I7 - 5820K Tản Nhiệt CPU COOLERMASTER T400i 3 RAM DDR4 8G/2666 (Tổng 32GB) 1 SSD INTEL 545S 256Gb 1 HDD 1TB 7200 2 CARD ASUS ROG STRIX GTX 1080TI 11G GAMING 1 Màn hình DELL E2318 23.5'' LED FULL HD 1 CASE SAMA VANGUARD ✅ Giá từ 40-42 triệu tùy vào số lượng mua. TẠI SAO KHÔNG NÊN BỎ LỠ CƠ HỘI NÀY: 1⃣ Máy còn bảo hành hơn 1 năm tại HOÀNG HÀ PC, đơn vị cung cấp dịch vụ hậu mãi tận tâm và chuyên nghiệp 2⃣ Máy chạy siêu ổn định và bền bỉ 3⃣ Giá cả rất phù hợp với những bạn mong muốn có máy cấu hình cao để thực hiện công việc RENDER GPU hoặc GAMING ❣️ CƠ HỘI CHỈ 1 LẦN DUY NHẤT. Hãy nhanh tay Inbox cho chúng tôi hoặc liên hệ Phó Đức Hải, SĐT: 0944644488 Email: phoduchai@gmail.com Để xem máy trực tiếp tại Hà Nội, địa chỉ số 32 TT4A - KĐT Văn Quán - Hà Đông.
CS Nepal Pvt. LTD.
More Power Full Low Price Server and Workstation A).Dell Power Edge R730 Rack server Xeon processor 12 core 24 Threads, no of processor- 2, 64gb ram DDR4 2400 4tb sas 15k or 4kn disk dual hot swap psu 10Gbps SFP+ price: 450000.00 B).Dell Power Edge R730 Rack server Xeon processor 10 core 20 Threads, no of processor- 2, 64gb ram DDR4 2400- 3tb sas 15k or 4kn disk dual hot swap psu 10Gbps SFP+ price: 4,00,000.00 C).Dell Power Edge R720 Rack Server Xeon processor 8 core 16 Threads, no of processor-2, 128gb ram DDR3 1600- 4tb sas 10k orSATA disk dual hot swap psu price:2,90,000.00 D).Dell Power Edge R710 Rack Server Xeon processor 6 core 12 Threads, no of processor-2, 128gb ram DDR3 1600- 4tb sas 10k orSATA disk dual hot swap psu price:2,30,000.00 E).Fujitsu PRIMERGY TX200 S7 Tower Server Xeon processor 8 core 16 Threads, no of processor-2, 32gb ram DDR3 1600- 3tb sas 10k orSATA disk dual hot swap PSU price:1,90,000.00 F). HP Z 620 Workstation Intel xeon 6 core 12 threads 128Gb ECC Memory SSD 3TB + 8TB HDD- GTX 1080Ti 11GB DDR5 - Optimized for Video Editing or Gaming - Rs. 275000.00 G). Hp Z240 Workstation Xeon or I7 4 core processor 16GB DDR4 2666MHZ 1TB SSD Nvidea GTX C).Dell Precision T5600 Workstation Xeon processor 8 core 16 Threads, no of processor-2, 128gb ram ECC DDR3 1600- 2TB SSD+4TB HDD+ GTX 1660TI 6GB price:2,45,000.00 H).Dell Optiplex 3020 SFF I5 4GB 240Gb SSD - RS. 24999.00 (Note: All Above machine are new in looks but not factory seal pack used by Diplomatic Source.) For more Please contact: 9841512907 or 014468010 .
Twitch
Must go pew Join our Discord for all the news / updates / deals / memes & more! discord.gg/thinnd COD: Ranked #1 in the world for wins! (2019) 5,000+ wins 50,000+ kills The only triple-ranked #1 Modern Warfare+Apex Predator+PUBG Lone Survivor in the world! @thinnd on all socials ---------------------------------------------- ❤️ Become a Supporter: bit.ly/thinndsub Drop a tip, LIVE: bit.ly/tipthinnd Merch: bit.ly/thinndshirt ️ My PC: bit.ly/thinndxidax Save 5% with code "thinnd" at Xidax! My Elgato Setup: e.lga.to/thinnd ---------------------------------------------- instagram.com/thinnd twitter.com/thinnd youtube.com/thinnd discord.gg/thinnd twitch.tv/thinnd ---------------------------------------------- My full setup parts: https://www.amazon.com/shop/thinnd ----------------------------------------------- Gaming PC: Xidax (use code thinnd for 5% off!) i9 9900k OC 5.0ghz, RTX 2080Ti, 32gb 3200mhz ram, 1tb NVME Streaming PC: Ryzen 7 2700x 8c/16tr, GTX 1080ti, 16 gb ram (B-die), SSD, Elgato 4k60 Pro, Elgato 4k Cam Link (DSLR for cam) Mouse / Keyboard: Logitech G Pro Headphones: 1MORE Spearhead VR (Use code "thinnd" for 15% off!) COD Settings: DPI: 1200 FOV: 108 IG Sens: 3.77 Graphics: Everything low/off Apex Settings: DPI: 1200 IG sens: 1.5 / 1.0 ADS Graphics: Anti-aliasing TSAA, texture streaming 2-3GB, everything else low/off. PUBG Settings: DPI: 1200 IG sens: 45 Graphics: Antialiasing, Textures: High, everything else: very low/off
Thinnd - Michael McMahon
L A B W E T W O R K COD: Ranked #1 in the world for wins! (2019) 5,000+ wins 50,000+ kills Join our THINND Club for all the news / updates / deals / memes & more! facebook.com/groups/thinnd The only triple-ranked #1 Modern Warfare+Apex Predator+PUBG Lone Survivor in the world! @thinnd on all socials ---------------------------------------------- ❤️ Become a Supporter: bit.ly/thinndsub Drop a tip, LIVE: bit.ly/tipthinnd Merch: bit.ly/thinndshirt ️ My PC: bit.ly/thinndxidax Save 5% with code "thinnd" at Xidax! My Elgato Setup: e.lga.to/thinnd ---------------------------------------------- instagram.com/thinnd twitter.com/thinnd youtube.com/thinnd discord.gg/thinnd twitch.tv/thinnd ---------------------------------------------- My full setup parts: https://www.amazon.com/shop/thinnd ----------------------------------------------- Gaming PC: Xidax (use code thinnd for 5% off!) i9 9900k OC 5.0ghz, RTX 2080Ti, 32gb 3200mhz ram, 1tb NVME Streaming PC: Ryzen 7 2700x 8c/16tr, GTX 1080ti, 16 gb ram (B-die), SSD, Elgato 4k60 Pro, Elgato 4k Cam Link (DSLR for cam) Mouse / Keyboard: Logitech G Pro Headphones: 1MORE Spearhead VR (Use code "thinnd" for 15% off!) COD Settings: DPI: 1200 FOV: 108 IG Sens: 3.77 Graphics: Everything low/off Apex Settings: DPI: 1200 IG sens: 1.5 / 1.0 ADS Graphics: Anti-aliasing TSAA, texture streaming 2-3GB, everything else low/off. PUBG Settings: DPI: 1200 IG sens: 45 Graphics: Antialiasing, Textures: High, everything else: very low/off
Grow Your Business With Contests & Social Marketing Apps
Pikpakquiche is launching his brand new GTX 1080ti giveaway! Steps are below, GL! #ad Click to Enter: vast.link/PikPakQuiche ⌨ Reply with #PikPakQuiche Like & Share This Post ❤ Like VAST & Pikpakquiche
StarNet
La Starnet inainte, la CS:GO inapoi! De ziua Nationala a Romaniei vino cu echipa ta de CS:GO si arat-ne ca esti cu devarat roman in tara ta! Lupta alaturi de cei mai curajosi prieteni si ia-ne premiile!! Locul I 1400lei Locul II 1000 lei Locul III 400 lei Voucere de cumpărături oferite de Iulius Mall Iasi prin tragere la sorti! 1 Breloc replica arma CS:GO pentru jucatorul cu cele mai multe fraguri in Finala sau dacă va fi single pentru câștigător! Premiile sunt pt 32 echipe inscrise. In cazul în care CS:GO nu mai este atât de popular se va juca single, sau cu numarul de echipe prezente. Concursul se va desfășura in Iulius Mall. Daca doriți sa jucați din alta locatie Starnet sau sa va rezervați un calculator anume trebuie sa achitati o taxa suplimentara de 11 lei la recepție. Cei care nu vor încăpea în Iulius Mall vor fi redistribuiti prin tragere la sorti catre PdR și Tg Cucu. Taxa inscriere 15 lei persoana; (va fi 20 lei in ziua concursului) - Timpul de joc nu este inclus in taxa de inscriere! - Inscrierile se fac in orice locatie StarNet. - se accepta rezerve, dar acestea trebuies inscrise. Aranjarea echipelor in bracket se va face in ziua concursului. • Componente hardware de ultima generatie: Placi video RTX2080ti, RTX2070, GTX 1080ti, GTX 1070ti,16 gb RAM, SSD 250-1tb, procesoare Intel i5- 3.7 GHz i7 4.7 GHz, i9 990k 5Ghz • Periferice dedicate pentru gaming: tastaturi mecanice, monitoare Allienware 240Mhz, mouse logitech, scaune confortabile pentru gaming; Conditiile de participare si premiere pot fi schimbate de organizator oricand fara nici un fel de obligatie legala de a anunta acest lucru anterior. Iti doresti sa participi insa nu ai o echipa? Nu e nimic, cauta echipa in Grupul Lanuri Starnet : https://www.facebook.com/groups/1060483967393115/?fref=ts vei intra in contact cu persoane pasionate care se afla in aceeasi situatie. Experienta ne-a invatat ca astfel de competitii pot uni gamerii! Se updateaza!
Stanisław Tyszka - Kukiz'15
Joachim Scholz | Bürgermeisterwahl Schöntal – Scholz für Schöntal
Focus Concursos - Cursos online para concurso público
ATENÇÃO! A PMPR divulgou, informações sobre a continuidade do concurso para policial e bombeiro militar, que estava suspenso.
Douglas Elliman | Real Estate and Homes for Sale
أفضل موقع لتعلم اللغة الانجليزية - تعلم الانجليزية مجانا | انجليزي
الموقع الأفضل لتعليم اللغة الانجليزية في الشرق الأوسط. سجِّل الآن.