50 Best East Of Eden Ad Images in 2020 - BigSpy

Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
Yoga & Pilates Classes | Walthamstow, London | East of Eden
NIA : National Innovation Agency, Thailand
กูรูหลายท่านเคยฟันธงว่า “สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและเกษตรและอาหาร” (AgTech / FoodTech) มี โอกาสมากที่สุดที่จะก้าวขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ด้าน ‘Feed the World’ อีกหนึ่งในหกธีมสำคัญของงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 กับหัวข้อ “Urban Farming New Wave for AgTech/FoodTech in Thailand” เพื่ออัพเดทเทรนด์นวัตกรรมด้าน “Urban Farming” ที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเกษตรเพื่อผลิตอาหารรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิค-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก กับหลากหลายแนวคิดที่น่าสนใจด้าน AgTech และ FoodTech จากหน่วยงานรัฐ บริษัทและสตาร์ทอัพชั้นนำ อาทิ บมจ.แสนสิริ ที่พัฒนาเกษตรแนวตั้งเพื่อสร้างฟาร์มในเมืองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ / บ.ซีวิค มีเดีย ที่พัฒนาโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงและ AI มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช / BOI กับนโยบายที่เร่งให้เกิดการลงทุนทางการเกษตร ดำเนินรายการโดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง noBitter ที่ใช้เทคโนโลยีปลูกผักใจกลางสยาม และผู้เขียนหนังสือ การเดินทางของเหล่ายูนิคอร์น และพลาดไม่ได้กับหัวข้อ “Covid-19 effect on AgTech/FoodTech Accelerator in Thailand” กับการแชร์ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นของสตาร์ทอัพไทยที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ AGrowth ซึ่งเป็นโปรแกรมเร่งสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรในระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย และโครงการ SPACE-F ที่เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การสนับสนุนความร่วมมือจาก บ.คูโบต้าและ บ.ไทยยูเนี่ยน อาทิ “GetZTrac (เก็ทแทรค)” แอปพลิเคชันการจัดหาเครื่องจักรการเกษตรให้บริการแก่เกษตรกร / “Eden” สารเคลือบธรรมชาติ ยืดอายุผักผลไม้ รวมทั้งก้าวต่อไปของผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านเกษตรอาหารในประเทศ ในยุคหลังโควิค ดำเนินรายการโดย คุณอรพิมพ์ เหลืองอ่อน Manager Partner ของเอมสไปร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Matching ระหว่างสตาร์ทอัพกับองค์กรใหญ่ มาร่วมพูดคุยเพื่อช่วยสร้างแนวทางการชี้ประเด็นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://STxITE2020.nia.or.th/register และติดตามการเจาะลึก ‘Feed The World’ ได้ที่งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายนนี้ #BangkokIsANewSiliconValley #NewProtein #UrbanFarming #FeedTheWorld #AgTech #FoodTech #Innovation4Crisis #ST2020 #ITE2020 #NIA --------------------------------------------------- Many experts have confirmed that AgTech & FoodTech are most likely to be the first unicorn in Thailand. We invite you to join the online forum “Feed the World”, one of the six key themes in the event “Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020” on the topic “Urban Farming New Wave for AgTech/FoodTech in Thailand” to get updated about "Urban Farming" innovation trend that will be the new wave of agriculture industry to manufacture new form of foods in Thailand, the country that affects by the COVID-19 pandemic and also the climate change situation, with various interesting ideas on AgTech and FoodTech from government agencies, top corporations and startups, such as Sansiri PCL., that develops vertical farming to create Urban farms both big and small. / Civic Media Co. Ltd., that develops plant factory that uses light and AI for planting. / BOI with the policies to accelerate the agricultural investment. Host by Dr. Wilas Chamlertwat, Co-founder of noBitter which utilizing technology to grow vegetables in the heart of Siam, and the author of “The Voyage of Unicorns”. And don't miss the topic “Covid-19 effect on AgTech/FoodTech Accelerator in Thailand” which will share thrill experience by Thai startups who have joined the AGrowth program, a program to accelerate the AgTech growth internationally for the first time in Thailand and south east Asia under the collaborated support from Kubota and Thai Union, such as "GetZTrac", an application to provide agricultural machines for farmers / "Eden", natural coating to prolong fruits and vegetables lifespan. Also, the next step of domestic innovation entrepreneurs and AgTech startups in the era after COVID-19. Host by Khun Orapim Luang-on, Manager Partner of Aimspire, the specialist in Business Matching between startups and big
News Break: Local News & Breaking News
News Break: Local News & Breaking News
Home | The Bible Is Black History
Guidepost Montessori
https://guidepo.st/cultivatingcommunity Join Kin Families' CEO Britt Zaffir and Monique Steiner to discuss how families live better when they’re part of a strong community and how to achieve that with today's unique challenges and opportunities. Key Takeaways * How to maintain a sense of community while still social distancing *Ideas to safely rebuild your community when quarantining * How families can find community after quarantine * Why community is important (especially now more than ever) when it comes to raising a child in a city Guest Speakers: Britt Zaffir & Monique Steiner Britt Zaffir is the CEO of Kin, the first-of-its-kind housing brand designing and operating real estate to meet the changing needs of modern families. Britt started her career at Monitor Deloitte consulting for world-class hospitality companies before transitioning into formative roles at Airbnb, helping to develop localized strategies around marketing and operations analysis, and Amcor Holdings, a Canadian real estate investment and management firm. Prior to starting Kin, Britt spent three years as a senior real estate acquisitions lead at Common, working with real estate partners to expand Common's coliving footprint across the East Coast. In 2019, Britt spearheaded Kin, a joint venture between Common and Tishman Speyer, launching its first-ever family-focused residential buildings in Long Island City and Williamsburg, in addition to other markets, to be announced later this year. Today, she oversees every aspect of Kin’s operations, from growth to product development. Britt graduated with an MBA from Harvard Business School and an HBA from the Richard Ivey School of Business. She lives in New York City and loves to travel, trying delicious foods in new cities. Monique Steiner is head of community operations at Kin. Monique started her career in the fashion industry working for 4 years at a New York-based sustainable kids clothing start-up, art & eden. She was part of the core team to launch the brand back in 2016 and was responsible for directing the e-commerce and digital marketing division. It was at this point Monique realized her love for both the children's space and learned the importance of cultivating a community especially when building a brand. Simultaneously, Monique also spent over three years living at Common co-living and experiencing first hand the benefits of living in a supportive and creative community. Monique is excited about bringing a sense of community to the Kin residents and currently oversees all of Kin's resident experiences including event programming and partnerships. Monique is originally from Melbourne, Australia but currently lives in Brooklyn and loves to spend time exploring the city.
Waiting for the redirectiron...
Eden & Serene at Brigade Cornerstone Utopia Pre Launch Apartments by Brigade Group in Varthur, Whitefield, East Bangalore Studio/1/2/3 BHK @ ₹ 33L Onwards... (All Inclusive Prices Excluding Registration) Total Land Area: 47 Acres (Approx.) No. of Units: 4000+ Apartments No. Of Blocks: 12 Blocks No. Of Floors: G + 26 Floors Unit Variants: Studio, 1 BHK, 2 BHK & 3 BHK Possession Time: June, 2023 Onwards... RERA Registration Number: Eden - PRM/KA/RERA/1251/446/PR/181219/002236 Serene - PRM/KA/RERA/1251/446/PR/181122/002176 AMENITIES Brigade Cornerstone Utopia has everything for you to feel at home. An enclave of lush verdant landscapes and sprawling serenity, it has all the utilities and amenities to meet your daily & luxury needs. Arrival Plaza, Entry Portal, Water Feature, Driveway, Bus/Transit Drop Off, Multiplex Event Lawn, Skywalk, Multiplex Arrived Plaza & People Mover Pick Up, Youth Corner, Building Drop Off, Surface Car Parking, East Garden, Bio Retention Pond, Art and Cultural Garden, Medicinal Garden, Butterfly Garden, Wetland Garden, Sensory Garden, Seating Plaza, Amphitheatre, Bike Track, Pet Park, Security Control Point, CDP Road Pedestrian Underpass Connection, Basketball Court, Half Basket Ball Court, Tennis Court, 7-a-side-Soccer Field, Volleyball Court, Skating Rink, Kids' Play area, Tree Plaza, Gazebo, Fitness Path, Toddlers' Play Area, Swimming Pool with Kids' Pool & Pool Pavilion, Natural Pond, Respite Garden, Community Garden. Enquire Now Special Offers & Discounts! Visit: https://www.brigade-utopia-whitefield.in/ Or Call Us: +917676767778
The Mount Zion World Peace Center
Shalom from Mount Zion, Jerusalem, where we are seeking peace on Earth with G-d and man, among all peoples and nations, through Truth and Love. As the Psalm says, the Torah is Truth. And as G-d says, 'Love the Truth and the Peace.' Because Truth precedes real and lasting peace. As the prophet Isaiah foretold, Torah will go forth to the nations from Zion, and the Word of G-d from Jerusalem, leading to Peace. And this in the day when the nations recognize the Jewish people as G-d's Kingdom of Priests, to whom He entrusted His words, and with whom He is with—'Ministers of Our G-d', they will say. As G-d says through the prophet Zechariah, He will save His people from the east country and from the west country and bring us to dwell in the midst of Jerusalem, as is now the case like never before. And as He says, 'In those days, ten men from all the languages of the nations will take hold of the kanaf of a Jewish man, saying, 'We will walk with you(s)' — plural, for the Jewish people — 'for we have heard that G-d is with you(s).' As G-d had promised Abraham, so Israel said to Joseph: 'G-d is with you(s)' — again, plural — 'and will return you(s) to the land of your fathers.' That is, the Children of Israel would take the same journey our forefather Abraham took to the Promised Land, walking in a narrow Way, which leads to the Life of the World to Come. As Moses says, 'Walk in all the Way that HaShem your G-d has commanded you, so that you may Live...' As the proverb says, 'A commandment is a lamp and Torah is light, and reproofs of moral correction are the Way of Life.' As G-d had said to Isaac, 'Abraham obeyed My voice and kept My charge, My commandments, My statutes, and My instructions.' See, the Torah is not simply a book of laws, but a spiritual map, for the journey to the Promised Land, a parable of the World to Come. It is the journey taken by Abraham, the man of faith, and the journey taken by the Children of Abraham, the Children of Israel, from Egypt, together with the mixed multitude who feared G-d. Their later journey teaches us important lessons on how to overcome the spiritual pitfalls by faith in G-d and in His deliverer, as we take this journey in every generation since then. For the Jewish people are taught to see ourselves as having personally left Egypt in every generation, and every day, which we are reminded of every year at the Passover Seder. And how much more in this generation, at the end of the age! But again, this is not a journey we are meant to take alone, but with a mixed multitude, from all nations, who will walk with us out of the corruption of this world and into the wilderness to receive Torah, which means Instruction — the Way G-d commanded us to walk — so that we may enter the Promised Land together, representing the World to Come, beginning with the Kingdom of Heaven, when many nations will join themselves to G-d and will be His people, and G-d will be King over all the Earth, as the prophet Zechariah foresaw. As G-d says through the prophet Jeremiah, 'The days are coming when they will no longer say, 'G-d lives, Who brought up the Children of Israel out of the land of Egypt,' but 'G-d lives, Who brought up and led the offspring of the house of Israel out of the north country and out of all the countries where He had driven them.’ And they will dwell in their own land.' And here we are in the Promised Land, which was like a wilderness, but increasingly becomes like the Garden of Eden as the Jewish people return and rededicate ourselves to G-d and to the purpose for which He made us, to be His Kingdom of Priests, as He set forth in the Torah from the beginning. And so here we are on Mount Zion with our arms open to you who believe in G-d and who would serve Him in showing His truthfulness by establishing the promises He made to our forefathers. We invite you, if you have eyes to see that G-d is with us, to take the journey with us, and walk with us by faith as the Torah prescribes, out of spiritual Egypt, to prepare a place for G-d to dwell among us. And in this way, G-d will make
Assal Yadgar Sweets
Let’s celebrate the idea of having a common platform for people who love food and entertainment.. . Come and join us at FAISALABAD EAT 2020 on 15th and 16th of February!! We will be displaying our Special Bakery items at our stall..Looking forward to see you all there!! Visit us to taste our special Bakery Items at our Stall. Remember the #Stall_Number_25. Get Free 10% Discount Coupons Venue: Eden Garden Executive Block, East Canal Road. Faisalabad #Yadgarsweets #event #foodfestival #familyevent #faisalabadeat2020 #foodies #singers #tiktokers #kidszone
ABA Journal
Theorie - Complete Hair care and Body wash Solutions – yourtheorie.com
Hockey Training - Hockey Revolution
Danoffy62
YouTube
Caprice Alajuela
Kissy如吻
Location de voiture à Montréal - Discount location d'autos et camions
熊好事
Very Jane
b-MOLA Air Purifier Thailand
Instagram
What is app.link | Branch
Sitekick Demo - Moving Digital
Wil je direct weten wat jouw woning waard is? Ontvang binnen 2 minuten een woningwaarde indicatie en ontdek jouw verkoopkansen
Магазин молодежной одежды и обуви Original Store - Магазин Original Store
Новинка - Nike Air Max 720 'Triple Black' Абсолютно новая модель 2019 года - Air Max 720. Футуристический дизайн и скрытая система шнуровки на петлях. Модель с самой большой вставкой AIR, которая обеспечивает максимальный комфорт. Преимущества: Вставка 720 Air во всю длину подметки является самой высокой вставкой Nike Air на текущий момент. Литые линии верха, будто исходящие из боковых частей, образуют волнообразную конструкцию. Фиксатор в области пятки выступает визуальным продолжением вставки Air. Цена 7100 грн Бесплатная доставка 1-2 дня по Украине Оплата при получении Для быстрого заказа пишите в Директ #originalstoreukraine #nikesportwear
Bác sỹ da liễu chia sẻ bí quyết làm đẹp
Lọ thuốc NHỎ Lợi ích TO D Dày Ăn No Chỉ cần 1 lỘ => ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN TƯ VẤN ✅ Quét sạch Hp ✅ Làm lành niêm mạc dạ dày ✅ Tăng cường miễn dịch, phục hồi chức năng tiêu hóa -CHỈ 5 ngày không đau -SAU 30 ngày là dứt - Để lại SỐ ĐIỆN THOẠI ngay chúng tôi trị thành công cho bà con, chỉ với 1 - 3 phác đồ điều trị mà không lo tái phát. ———————————————————— ☎️ Hỏi chuyên gia tại: 0972.261.222 Địa chỉ: Lô Q - 6, KCN Tràng Duệ, Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã An Hoà, Huyện An Dương, Hải Phòng
Instagram
Rockport® | Comfortable Dress Shoes, Casual Shoes, and Boots
ACU Insurance
Welcome to Bealls Florida
Car & Home Insurance Quotes | belairdirect
Real Estate CRM Software and Websites Solutions Australia | Agentbox
Top Master Srl
ConvertBuilder - Build High Converting Sales Funnels
Butterfly Marketing Limited | Committed to Care
"বাটারফ্লাই Autumn স্পেশাল অফার"-এ আছে কিস্তিতে ২% ক্যাশব্যাক সহ নানান অফার।
Sony - Alpha Universe Japan
Miramar Boat Trips
Chả Mực Ngon Ngon - Vũng Tàu
MẸ ƠI! Hôm nay mẹ nấu món gì á VỢ ƠI! Hôm nay nhà mình ăn món gì vậy #Chả_Mực_Ngon_Ngon nha. Yeah! Thích quá. Bí quyết Chả Mực Ngon Ngon - Vũng Tàu làm các bé thích là vì vị giác của các bé rất nhạy cảm. Mực tươi sau khi câu được mang ra chế biến ngay mà không dùng chất bảo quản. Mực được trộn đều với một ít ba rọi được đặt sẵn để làm chả ngọt hơn, giòn hơn. Mùi hương vừa chế biến là các bé đã thấy mê ly. Nhiều bé kén ăn mà cũng ít nhất 2 dĩa, xong cứ nhắc mẹ mua #Chả_Mực_Ngon_Ngon suốt <3 <3 <3 Món này cho cả nhà ăn nhiều cũng rất tốt, vì Mực tươi có nhiều Canxi tốt cho xương, các túi chả mực đều được làm tại nhà nên không có chất bảo quản. Một ngày nhà chỉ làm vài chục kg để đảm bảo độ tươi ngon. Hết đến đâu mới làm tiếp đến đó. Ngoài nấu cho Bé, thì các Mẹ còn có nhiều cách chế biến để gia đình cùng ăn chung là số dzách. - Phù hợp chiên, hấp chấm tương ớt hao cơm, hao bia. giòn sần sật, ngon khó cưỡng. - Dùng nấu canh cải bẹ xanh ăn những ngày Sài Gòn nắng nóng, đảm bảo ăn đến đâu, mát và khỏe đến đó. ------------------------------------------------ Giá: 320k/kg. Quy cách: chả tươi, 1 hộp/500gram. (Chả Mực Ngon Ngon giao hàng từ 500 gram) Vì nhà làm nên số lượng có hạn, giao hàng nhanh 2h-4h. INBOX NGAY. Ship đồng giá: - Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Tân Bình, Tân Phú: 15k. - Quận 1, Quận 3, Quận 4, Bình Tân: 20k - Các quận còn lại: Ship 30k ------------------------------------------------- Khách sỉ, quán ăn inbox nha. Chả Mực Ngon Ngon - Vũng Tàu - Mẹ nấu Nhà vui Tại đây chúng tôi chỉ bán chả mực tươi ngon, giòn ngọt. Không bán chả mực pha bột, hàn the. Tư vấn: https://m.me/chamucngonngon ☎️ Hotline (+ Zalo) : 0909207547 Địa chỉ : 299/2/57 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11. #chamuc #chamucngonngon #chamucvungtau
Pantip - Learn, Share & Fun
. . . ‼️ #ที่นอนสุขภาพแก้ปวดหลังโดยตรง ‼️. . สปริงแยกอิสร PPs 1500 ตัว เสริมยางพาราแท้ๆ. . จาก Slumberland รุ่น Oscars ครับ . . ➖ ที่สำคัญรับปะกันโครงสร้าง 15 ปีเต็ม ➖. . ราคาเพียง 18,900 บาท พร้อมเครื่องนอน 11 ชิ้น. . #พร้อมรับส่วนลดเพื่อเติมทุกบิลครับผม . . เน้นแก้อาการปวดหลังโดยตรงที่คุ้มค่ามาก ๆ ครับ. . -->> ที่สำคัญ ตอนนี้ทำ Promotion ทั้งลดราคาทั้งแถมเลยครับ ... ซึ่ง ราคาเหลือเพียง 18,900 พร้อมชุดเครื่องนอน ทั้งหมด อีก 11 ชิ้น สำหรับพี่ลูกค้าที่โทรหาผมธันวา ก่อนเข้าร้านรับส่วนลดพิเศษ เพื่มเติมไปอีกครับ บอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆ . . ‼️ เพราะในราคาแบบนี้ พี่เทียบได้เลยครับ ‼️ . . ราคาแบบนี้ สเป็นที่นอนสปริงแยกอิสรเสริมยางพาราแท้ๆ มีโลโก้ ว่าที่นอนเสริมยางพาราจริง ปะข้างตัวที่นอนเลยครับ ในสเป็กแบบนี้ รวมไปถึง ของแถมครบ ๆ 11 ชิ้น ทั้ง หมอนนอน หมอนข้าง ผ้าปู ผ้านวม แบะผ้ารองกันเปื่อนนั้น ในราคาเท่านี้ บอกเลยครับว่า #หาดีและถูกกว่านี้ไม่ได้แน่นอนครับผม ‍♂️‍♂️‍♂️ . . สินค้าจำนวนจำกัดนะครับ ใครกำลังหาอยู่ . . ด่วนเลยนะครับ เพราะพลาดช็อทนี้ไป อดนะครับ. . . ต้องที่ผม ธันวา ร้านที่นอนเอกลักษณ์ เท่านั้นครับ. . .เบอร์ผมธันวาครับ . ☎️ 084-076-7991 ☎️ . .ผมธันวา คุยง่ายไม่ดื่อ เป็นกันเองครับ . การันตีความประทับใจด้วยภาพพี่ลูกค้าที่ซื้อจริงในเพจครับ . . . #ที่นอนเอกลักษณ์ #HomePro #salehere #Baanandbeyond #บ้านแอนด์บียอนด์ #omazzcomfort #OmazzThailand #omazz #Slumberlandthailand #Dunlopillomattress #Dunlopillothai #sealythailand #sealyth #sbdesignsquare #konceptfurniture #ที่นอนดันล้อปพิลโล่ #dunlopillo #เตียงนอน #เตียงสั่งทำ #Bumrungrad #บำรุงราษฎร์ #BNHHospital #บ้านและสวน #ทีวี
超好看小說
“悠然,我听说你老公带着一个大肚子女人去产检……” 医院,叶悠然刚拿着化验单兴冲冲的出了医生办公室,就接到了舅舅的电话。 她一下子笑起来,“你是不是以为慕晋扬在外面养女人了?” “是!” “放心吧,就算全天下男人都变坏了,慕晋扬也不会!” 挂了电话叶悠然给慕晋扬打了电话,电话响了好半天才接通:“我很忙,没有什么事情就别打电话打搅我!就这样!” 冷冰冰的不带丝毫感情的声音,叶悠然还没有来得及说话那头已经没有声音了,她握着化验单,满腔的热情一下子降到了冰点。 结婚三年慕晋扬对她一直很温柔,可是最近态度变得太快,不但冷冰冰的,连接她电话都不耐烦了,到底发生什么事情让慕晋扬变化这样大? 心里思索着转身,迎面人影一晃,耳旁响起一个柔柔的声音:“姐姐!” 叶悠然看过去,看见夏菲菲和一个中年妇女出现在她旁边。 看见夏菲菲这个小三的女儿叶悠然皱了下眉头,脸上带了厌恶的神色,声音也冷了三分,“别乱叫,我妈只生了我一个!” 夏菲菲也不恼,对着她抿唇一笑,声音温温柔柔的,“姐,你又来看不孕症啊?” “关你什么事情?” “你就不问问我怎么会出现在孕检门口吗?”夏菲菲挑衅的看着叶悠然笑,“我怀孕了!是姐夫的!” 这话出口叶悠然才发现她的肚子有些圆滚滚的,夏菲菲对慕晋扬的心思可是非常明显的,没有结婚之前就天天想方设法的勾搭,叶悠然冷笑一声:“你脑子没有病吧?” “不相信啊?你看看这个!” 夏菲菲对着叶悠然举起一张检查单,看清楚检查单上熟悉的龙飞凤舞的字迹,叶悠然脸色一下子变了,这签字怎么会是慕晋扬的? “四个月前的晚上我和姐夫在一起了,那天晚上后我就怀孕了!”夏菲菲笑得那个得意:“姐夫很喜欢这个孩子,让我生下来,我生下来你就可以让位了!” “你无耻!”叶悠然气得浑身发抖,一个巴掌扇了过去,应景般的,夏菲菲突然往地上一倒,“哎哟,我的肚子!” 明明打的是脸,可是随着夏菲菲倒地,有鲜红的血顺着她的裤腿往外流,叶悠然吓一跳,怎么会这样? 夏菲菲被医护人员送到了急救室,叶悠然没有敢离开,也跟着去了急救室。 在门口等了一会,有脚步声过来了,是婆婆林玉珍,看见她林玉珍眼露凶光,“怎么回事?菲菲好好的为什么会进急救室?” “是叶小姐……不对,是慕少夫人推的!”陪着夏菲菲的中年妇女回答。 “你这个不下蛋的女人!自己不能生也不让旁人生吗?”林玉珍一个嘴巴扇过来,林玉珍一直都不喜欢她,下手极重,很快叶悠然的脸就肿了起来。 如果说在这之前她还认为夏菲菲说的是假话,那么婆婆的态度已经说明了一切。 心中一阵绝望,那种窒息的感觉让叶悠然要晕过去了,偏偏这个时候手术室的门开了,护士走出来说夏菲菲肚子里的孩子没有保住。 这话让林玉珍气到极致,又冲过来揪着她的头发对着她一阵拳打脚踢。 叶悠然被打得眼冒金星,一下子晕了过去。 醒过来的时候满眼的白色,她试着坐起来,浑身疼得难受,刚靠在床头喘口气,门被推开来,一个戴着金丝眼镜的男人走了进来。 “叶小姐,您好,我是慕总的律师!” “律师?”叶悠然愕然的看着眼前的男人。 “是,我是慕总的私人律师,慕总委托我来和叶小姐商谈离婚事宜。” “离婚?慕晋扬要和我离婚?”叶悠然以为自己耳朵出毛病了。 律师走到病床前,递给她一份文件,“这是离婚协议书,您看下。” 叶悠然的手在抖,做梦也没有想到有一天慕晋扬会给自己离婚协议,她没有看离婚协议,只是把目光看向律师:“让慕晋扬来见我!让他亲自和我说!” “慕总很忙,没有空!” “很忙,没有空?”叶悠然笑了一声,什么时候她和慕晋扬之间竟然漠然到这种地步了,竟然连见他一面都不能了? 她闭了闭眼睛,抓过床头柜上的手机拨出去,电话那头是无法接通。 她和慕晋扬之间什么时候走到这样的地步了?婚变,离婚…… 律师还在等着她,“叶小姐,请看一下协议书,我很忙!” 律师的态度不容置疑,嫁给慕晋扬三年,他身旁的人谁不对她恭恭敬敬的,现在这个律师的态度却是冷硬冰冷,很显然的确是慕晋扬的意思。 叶悠然拿起离婚协议,目光扫到财产分割那一栏,所有财产都是慕晋扬婚前所有,不在分割之列后,眼睛瞬间酸涩起来。 他曾说过她是他的全部,他的所有一切都是她的,可是只有短短三年,恩爱成空,慕晋扬终于露出了他的真面目了吗? 他背着自己在外面养了女人,还怀孕了! 所以她这个不会下蛋的妻子也应该让位了不是吗?心里苦涩到极致,叶悠然没有再看下去,抬起目光看向一直盯着他的律师,“给我笔吧!” 律师打开公文包拿出笔递给叶悠然,在叶悠然接过笔的时候又加一句,“慕总说了,他为你买的所有首饰都不能带走一丝一毫!” 叶悠然目光呆滞的看着前方,好一会都没有移动,就在律师以为她会拒绝的时候,她缓缓开口:“好!” 扔下这个字,她快速拿起笔龙飞凤舞的在离婚协议上面签上了自己的名字。 律师接过协议看了一眼,转身离开。 医院停车场停着一辆奢华的阿斯顿马丁,车窗打开,露出一张颠倒众生俊美绝伦的脸,律师疾走几步到车前,声音恭恭敬敬的:“慕总,夫人签了!” “签了?”男人缓缓吐出两个字,深邃的目光看向律师的脸。 律师看着他阴晴不定的脸,心里有些打鼓,想说什么,却是一个字说不出来,男人深邃的目光移过律师看向黑沉沉的夜空,好一会后吐出两个字,“走吧!” 三年后。 夜,璀璨夺目,南城希尔顿大酒店门口,豪车云集,一群记者扛着长枪短炮堵在大门口。 今天晚上盛世集团在这里举办酒会,邀请了南城的商业大佬出席,记者们也闻风而动跟着来这里蹲点抢头条。 晚上八时许,一辆拉风的迈巴赫开了过来。 “秦少!盛世集团的秦少来了!”记者们举起长枪短炮马上迎上去。 秦子非身着一袭白色西装,脸上带了玩世不恭的笑容下车,另外一边超模露露穿着露肩晚礼服美艳绝伦的下车,秦子非伸手挽住露露的手,大方的面对媒体拍摄。 叶悠然坐在副驾驶,手里抱着公文包,目光透过车窗看着秦子非和露露。 真是见鬼了,参加party竟然也不忘记带着她这个助理来折腾,秦子非这是心里不健康吧? 心里腹诽着,一旁的司机提醒:“叶助理,请下车!晚了少爷要不高兴了!” 她叹口气,抱着公文包低头垂目的拉开车门。 前面秦子非挽着露露的手已经到了酒店门口,她加快脚步跟上,刚走到大门口,身后的记者发出惊呼声:“慕晋扬!慕晋扬也来了!” 慕晋扬三个字让叶悠然条件反射般的回头,一辆奢华尊贵的阿斯顿马丁缓缓的停在了酒店正大门前,保安恭敬的上前拉开车门。 慕晋扬一袭黑色正装丰神俊朗的下车,他的气场一直都是那样足,无论是三年前还是三年后。 思虑间,保安拉开另外一边车门,夏菲菲身着一袭火红晚礼服,脸上带了浅笑,缓缓的下车。 “哇!真是郎才女貌的一对璧人啊!” “谁说不是呢,一个是书记千金,一个是商场大亨,这两人郎才女貌般配到极点!” 众人的议论声此起彼伏,叶悠然看着长身玉立的一对璧人,脸上带了一丝冷笑。 出轨男和小三,当真般配得紧啊! 她是一点也不想见到这对恶心得狗男女,马上快步转身跟上秦子非。 秦子非和露露已经进入了电梯,看着电梯门马上要关上,叶悠然以百米冲刺的速度冲了过去。 在电梯门要关上的瞬间她伸出手搬开了电梯门,看着她跟进来秦子非冷笑一声:“叶助理你好像很喜欢吓人?” “对不起!”叶悠然垂着头道歉。 秦子非冷哼一声:“下次跟紧点,要是再这样没有正形,当心我炒你鱿鱼!” “是,我记住了!” 见叶悠然态度极好,秦子非找不到发火的理由,瞪她一眼放过了她。 电梯到十八楼停下,秦子非搂住露露的腰走出电梯,叶悠然抱着公文包快步跟上,走到大厅门口,秦子非转过头:“去休息室等着我,记住随传随到,要是我找不到你人,这个月奖金减半!” “是!秦总,我知道了!” 目送秦子非和露露进入大厅,叶悠然如释重负般的转身直奔休息室。 另外一边电梯叮咚停下,慕晋扬和夏菲菲走出电梯,一眼扫到走廊一头休息室门口推门的叶悠然,慕晋扬身形一顿,是她? 不对,她都消失了三年,怎么可能会出现? 一定是自己看错了! 见慕晋扬的目光直勾勾的盯着走廊那头,跟着他的夏菲菲目光跟着看过去,那边空空如已,什么都没有,她愣一下:“晋扬,你看什么?” “没有什么,走吧!” 叶悠然在休息室等了一个多小时,肚子饿得咕咕叫,秦子非这个变态的家伙,他温香软玉在怀,喝着美酒吃着高级自助餐,却让她这个助理在这边饿肚子,真是一个黑心的资本家! 心里腹诽着秦子非的电话过来了:“去大厅自己找点东西吃,记住我的话,别乱跑,别乱走,别乱看!吃完马上滚回休息室等着我!” “是,秦总!” 叶悠然拉开门大步直奔大厅,大厅里衣香鬓影,都是权贵佳丽,她只是瞥了一眼就直奔自助餐区域。 取了一杯果汁,挑选了一盘吃的,叶悠然准备找个地方坐下开吃,还没有找到地方,身后传来一个声音:“帮我端些吃的过来!” 这声音带着颐指气使还有些熟悉,叶悠然抬头看过去,面前站了一个浓妆艳抹的女人,这不是夏菲菲的闺蜜侯婷婷吗? 侯婷婷看见叶悠然也愣了一下,她看着叶悠然穿着上班的工作服,想当然的把她当作了服务员,这一对上眼发现竟然是叶悠然吓一跳。 “是你?” 叶悠然没有理睬她,端着吃的准备擦肩而过,侯婷婷愣神瞬间马上反应过来,很快又拦住了叶悠然:“你竟然在这里做服务员?哈哈!真是笑死我了!” “有这么好笑吗?”叶悠然冷冷清清的反问。 “当然了,叶悠然你从前不是那么嚣张的吗?啧啧啧,现在竟然落到做服务员的地步了,哎哟,三十年河东,三十年河西说的就是你吧?赶紧的,给我准备吃的!” 侯婷婷一副小人得志的样子,从前她就看叶悠然不顺眼,人长得美,还那么命好,还那么清高。 现在她被慕晋扬抛弃了,沦落到当服务员的下场,她怎么也得找机会折辱一下她。 叶悠然看着侯婷婷那副样子就绝对恶心,和侯婷婷这样得小人争口舌,拉低自己的智商,她移过侯婷婷就走。 侯婷婷哪里想放过她,“叶悠然,我的话你敢不听吗?你信不信我让人炒你鱿鱼?” “炒我鱿鱼?侯小姐真把自己当根葱了!” “你竟然敢骂我?”侯婷婷气得跳起来,从前因为叶悠然是慕晋扬的老婆,慕晋扬又当宝贝一样护着她不敢怎么样,现在可不一样,没有慕晋扬她就是一个低贱的服务员,想弄死她和弄死一只蚂蚁
Speeds up your internet with 1000Mbps broadband from €10 p/m
Instagram
Оптика BELLA VISTA / СÈ ЗА ВАШИТЕ ОЧИ!
Hot N Crazy Crab | Seafood Restaurant | Brandon, FL
National Poly Industries | Rainwater Tanks QLD and NSW