50 Best Consumer Ad Images in 2020 - BigSpy

Marketing Oops!
Marketing Oops! และ Digital IQ ขอเชิญทีมงานการตลาด และบุคคลสำคัญของบริษัท ที่เห็นความสำคัญ และต้องการเข้าใจถึงวิธีการใช้ DATA เพื่อสร้าง Growth ให้กับบริษัท จาก Understand > Collect > Acquire > Activate > Revenue > Retention ทำการตลาดสร้างยอดขายให้ได้ผล ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ทีมงาน ได้เข้าใจวิธีการทำงานของ DATA Driven Marketing, Personalized Marketing และ DATA for CRM เพื่อนำกลับไปสร้างยอดขายให้กับบริษัท สร้างการเติบโตของบริษัท ใช้งบประมาณอย่างตรงจุด รักษาฐานลูกค้าให้ยังคงอยู่ และซื้อสินค้าของเรา . ครั้งนี้เราได้เชิญคนทำงานในแวดวงของ DATA for Marketing โดยผู้บริหารระดับสูงตัวจริงจากบริษัทและองค์กรระดับแถวหน้า ที่ใช้ DATA เพื่อสร้างยอดขาย, Personalization และ CRM ให้กับแบรนด์สินค้าอย่างประสบความสำเร็จมาแล้ว อาทิเช่น ADA Thailand, Google, Buzzbees แพลตฟอร์มชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ แบรนด์ ทั้ง LINE Man, Wongnai, Burger King, GQ Apparel, Mitsubishi, Unilever เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนรู้จากแบรนด์และ Expert ตัวจริง ที่เน้นการทำการตลาดผ่านการใช้ DATA driven marketing อย่าง SCB 10x, FWD Life Insurance, Krungsri Consumer และ Singha ซึ่งแต่ละองค์กรได้ลองผิดลองถูก และใช้ DATA สร้างยอดขาย และสร้าง Loyalty program ได้อย่างประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อมทั้งนำผลลัพธ์ออกสู่ตลาดอย่างภาคภูมิใจ มาร่วมแบ่งปันความรู้ บ่มเพาะความเข้าใจ ถึงขบวนการทำ DATA for Marketing, DATA for Sales, DATA for CRM และ Personalization Marketing ในแบบ 2 วันเต็ม มาร่วมกันพบกับความจริงว่าการทำงานด้วย DATA อย่างเกิดประสิทธิผล จะต้องเริ่มอย่างไร และต้องทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ Class นี้เหมาะกับทุกๆ อุตสาหกรรม เหมาะกับทีมงานการตลาด ทั้งระดับหัวหน้า และระดับคนทำงาน เพื่อให้องค์กร์เข้าใจถึงการสร้างยอดขายผ่าน DATA Driven Marketing อย่างแท้จริง สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น =========================== ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Digital IQ Academy (by Marketing Oops!) FB: Digital IQ LINE Official Account: @diqacademy Email: contact@diqacademy.com Mobile: 063-9239655 #DATADRIVENMARKETING #DigitalIQ #DIQacademy ---
Webinar Platform and Online Conference Software | GoToWebinar
S2A Modular is hosting a free Webinar on Thursday, November 12th for investors in the Philadelphia area to learn about modular construction integrated with renewable energy smart home technology.\n\nThe webinar will break down the differences between the "traditional stick built" method of construction versus the "modular" method. You'll learn the advantages and disadvantages of the modular process along with how we're integrating renewable energy smart home components to create net-zero (NZEB) properties. The heart of the concept is the inclusion of a residential storage battery, such as the Tesla Powerwall for example and revolutionary solar panel systems, while adding high energy-efficient windows, doors, insulation, heating, etc. to maximize the battery's use.\n\nWho is this webinar for?\n1. The buyer who is looking to build a new home and would like to get the process done 30%-40% faster at a cost savings of 10%-20% of the original stick built method while building a stronger product.\n2. The consumer who is interested in sustainability, renewable energy, smart home technology, energy-efficient home components integrated with green living.\n3. The "Developer" that wants to build a community or subdivision of hundreds of homes and/or the developer that wants to build apartment or hotel doors quicker, stronger and for less money.\n4. The accredited investor that would like to be involved at the start of something that could quickly grow and potentially disrupt an industry.\n5. The strategic investor who wants to partner with a company not only to get a strong ROI on their investment but to have priority on the assembly line and a discount from normal mark-up.\n6. The construction professional, the architect, the salesperson, the civil engineer, the supplier of building materials and anyone else that may want to learn more about modular construction and smart home technology and how to partner with S2A Modular. \n\nOrganizer\nBrian Kuzdas started his real estate career in 1985 as a commercial real estate agent
Ecommerce Software - Best Ecommerce Platform Made for You - Free Trial
Serve direct-to-consumer experiences with the commerce platform built for change.
WordPress Hosting, Perfected. WP Engine®
Mobile now accounts for 80% of all internet usage. Download this white paper for vital research on the current status of mobile and how progressive web apps and AMP fit into the digital landscape.
Cortazu - High-performance outerwear, straight from the manufacturer.
J&J Consumer España
J&J Consumer España
JT Calls | Premium Duck, Goose, and Turkey Calls - Direct to Consumer – JTCalls
JT Calls | Premium Duck, Goose, and Turkey Calls - Direct to Consumer – JTCalls
JT Calls | Premium Duck, Goose, and Turkey Calls - Direct to Consumer – JTCalls
Webinar Platform and Online Conference Software | GoToWebinar
S2A Modular is hosting a free Webinar on Thursday, November 12th for investors in the Oklahoma City area to learn about modular construction integrated with renewable energy smart home technology.\n\nThe webinar will break down the differences between the "traditional stick built" method of construction versus the "modular" method. You'll learn the advantages and disadvantages of the modular process along with how we're integrating renewable energy smart home components to create net-zero (NZEB) properties. The heart of the concept is the inclusion of a residential storage battery, such as the Tesla Powerwall for example and revolutionary solar panel systems, while adding high energy-efficient windows, doors, insulation, heating, etc. to maximize the battery's use.\n\nWho is this webinar for?\n1. The buyer who is looking to build a new home and would like to get the process done 30%-40% faster at a cost savings of 10%-20% of the original stick built method while building a stronger product.\n2. The consumer who is interested in sustainability, renewable energy, smart home technology, energy-efficient home components integrated with green living.\n3. The "Developer" that wants to build a community or subdivision of hundreds of homes and/or the developer that wants to build apartment or hotel doors quicker, stronger and for less money.\n4. The accredited investor that would like to be involved at the start of something that could quickly grow and potentially disrupt an industry.\n5. The strategic investor who wants to partner with a company not only to get a strong ROI on their investment but to have priority on the assembly line and a discount from normal mark-up.\n6. The construction professional, the architect, the salesperson, the civil engineer, the supplier of building materials and anyone else that may want to learn more about modular construction and smart home technology and how to partner with S2A Modular. \n\nOrganizer\nBrian Kuzdas started his real estate career in 1985 as a commercial real estate agent
Facebook
>>>INSTANTLY SIGN THE PETITION <<< \nUse the "SIGN UP" button below to let retailers and manufacturers know that we, the consumer, want refill technologies to replace plastic waste! It takes 1-minute to do something right now to save the planet!\n\n#wewantrefill #zerowaste
Webinar Platform and Online Conference Software | GoToWebinar
S2A Modular is hosting a free Webinar on Thursday, November 12th for investors in the Phoenix area to learn about modular construction integrated with renewable energy smart home technology.\n\nThe webinar will break down the differences between the "traditional stick built" method of construction versus the "modular" method. You'll learn the advantages and disadvantages of the modular process along with how we're integrating renewable energy smart home components to create net-zero (NZEB) properties. The heart of the concept is the inclusion of a residential storage battery, such as the Tesla Powerwall for example and revolutionary solar panel systems, while adding high energy-efficient windows, doors, insulation, heating, etc. to maximize the battery's use.\n\nWho is this webinar for?\n1. The buyer who is looking to build a new home and would like to get the process done 30%-40% faster at a cost savings of 10%-20% of the original stick built method while building a stronger product.\n2. The consumer who is interested in sustainability, renewable energy, smart home technology, energy-efficient home components integrated with green living.\n3. The "Developer" that wants to build a community or subdivision of hundreds of homes and/or the developer that wants to build apartment or hotel doors quicker, stronger and for less money.\n4. The accredited investor that would like to be involved at the start of something that could quickly grow and potentially disrupt an industry.\n5. The strategic investor who wants to partner with a company not only to get a strong ROI on their investment but to have priority on the assembly line and a discount from normal mark-up.\n6. The construction professional, the architect, the salesperson, the civil engineer, the supplier of building materials and anyone else that may want to learn more about modular construction and smart home technology and how to partner with S2A Modular. \n\nOrganizer\nBrian Kuzdas started his real estate career in 1985 as a commercial real estate agent in Ch
CloudMD
The Morning Call | Lehigh Valley & Allentown PA News, Weather, Business & Sports - The Morning Call
Consumer Cellular - The Best No Contract Cellphones and Cellphone Plans
Switch to Consumer Cellular Today—and Keep Your Current Phone and Your Phone Number! We Make it Easy With Our Free SIM Card.
Crowdfund Innovations & Support Entrepreneurs | Indiegogo
Home | Seigles Cabinet Center
Solmate Socks | Eco-Friendly. American-Made.
Solmate Socks | Eco-Friendly. American-Made.
Solmate Socks | Eco-Friendly. American-Made.
The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia
USA Consumer Network - Helping Consumers Win
Tinnitus Linked to 3M Earplugs. DOJ Fines 3M $9.1m for Defect. Those Served During 2003-2015 May Qualify.
Columbia Road - A Digital Sales Consultancy by Futurice
Retail Franchise Opportunities | Winmark Corporation
Official Homepage for ANNOVERA® Contraceptive (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system) Consumer Site | TherapeuticsMD
IMPORTANT RISK INFORMATION • Do not use ANNOVERA if you smoke cigarettes and are over 35 years old. Smoking increases your risk of serious heart and blood vessel (cardiovascular) side effects from hormonal birth control methods, including death from heart attack, blood clots, or stroke. This risk increases with age and the number of cigarettes you smoke. • ANNOVERA does not protect against HIV infection (AIDS) and other sexually transmitted infections. • The use of a combination hormonal contraceptive (CHC), like ANNOVERA, is associated with increased risks of several serious side effects, including blood clots, stroke, or heart attack. Do not use ANNOVERA if you have a history of these conditions, have reduced blood flow to your brain (cerebrovascular disease) or reduced blood flow or blockage in any of the arteries that supply blood to your heart (cardiovascular disease), or any condition that makes your blood more likely to clot. The risk of blood clots is highest when you first start using CHCs and when you restart the same or different CHC after not using it for 4 weeks or more. • ANNOVERA is also not for women with high blood pressure that medicine can’t control or high blood pressure with blood vessel damage; diabetes and over 35 years old, diabetes with high blood pressure or kidney, eye, nerve, or blood vessel damage, diabetes for longer than 20 years; certain kinds of severe migraine headaches; liver disease or liver tumors; breast cancer or any cancer that is sensitive to the female hormones estrogen or progesterone; unexplained vaginal bleeding; are allergic to segesterone acetate, ethinyl estradiol or any other ingredients in ANNOVERA; or take any Hepatitis C drug combination containing ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, with or without dasabuvir, as this may increase levels of the liver enzyme “alanine aminotransferase” (ALT) in the blood. • ANNOVERA can cause serious side effects, including: blood clots; toxic shock syndrome (TSS); liver problems, including liver tumors; high blood p
News Break: Local News & Breaking News
News Break: Local News & Breaking News
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
Consumer Choice Award | Promoting Business Excellence in Canada
News Break: Local News & Breaking News
Jumio: End-to-End ID and Identity Verification Solutions
Retail Credit Cards - Consumer Banking - Healthcare Financing | Synchrony
Retail Credit Cards - Consumer Banking - Healthcare Financing | Synchrony
Domestic Flights, Hotels, Tour Packages, Transport Rentals, Hot Air Balloons, Attraction and Events In Myanmar
Domestic Flights, Hotels, Tour Packages, Transport Rentals, Hot Air Balloons, Attraction and Events In Myanmar
Resonate | AI-Powered Consumer Data & Intelligence
Smart Consumer Digest – Do you consider yourself a smart consumer? Whether you do or don't, everybody can use tips and news to make us buy better and cheaper. Don't let companies get the best of you.