50 Best Alibaba University Ad Images in 2020 - BigSpy

หลักสูตรอบรมสอนการตลาดออนไลน์ สอนขายของออนไลน์ ณ ม.เกษตรศาสตร์ ไม่แพง ทำได้จริง มีติดตามผล มีVDOทบทวน by svtraining : Inspired by LnwShop.com
CCN Thailand
🟧🟧 เปิดโอกาสสู่โลกการค้าไทย - จีน ด้วยหลักสูตรระยะสั้นจาก Alibaba Business School 🟧🟧 ⠀ 🔸 ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) 🔸 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 🔸 เนื้อหาทางธุรกิจ ⠀• Doing Business in China ⠀ • Working with Chinese ⠀ • Digital Economy ⠀ • Digital Entrepreneurship 🔸 การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองและฝึกทำ Business Case ของบริษัทจริง ๆ ในประเทศจีนระหว่างหลักสูตร 🔸 กิจกรรม Company Visit และ Networking Event ⠀ ⠀ 📍 สถานที่: Alibaba Business School (Hangzhou Normal University) และ Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ⠀ 📍 ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน)⠀ ⠀ 📍 โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน - 8 เดือน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน - 4 เดือน)⠀ ⠀ 📍 ค่าใช้จ่ายในการเรียน : • 70,000 หยวน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • 60,000 หยวน สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ 📍 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GDT Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • ประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับธุรกิจจริงๆในประเทศจีน⠀ ⠀⠀ 📍 เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติม : https://myadmissions.wufoo.com/forms/business-certificate-alibaba-business-school/ 📲 Line ID: https://lin.ee/zFImpdm ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 080-369-9545 (
CCN Thailand
อยากทำธุรกิจไทย - จีน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน มาเพิ่มทักษะการทำธุรกิจพร้อมภาษาจีน ด้วยหลักสูตรระยะสั้นจาก Alibaba Business School ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ เนื้อหาทางธุรกิจ ⠀• Doing Business in China ⠀ • Working with Chinese ⠀ • Digital Economy ⠀ • Digital Entrepreneurship การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองและฝึกทำ Business Case ของบริษัทจริงๆในประเทศจีนระหว่างหลักสูตร กิจกรรม Company Visit และ Networking Event ⠀ สถานที่: Alibaba Business School (Hangzhou Normal University) และ Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน)⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน - 8 เดือน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน - 4 เดือน)⠀ ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน : • 70,000 หยวน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • 60,000 หยวน สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • ประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับธุรกิจจริงๆในประเทศจีน⠀ ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติม : https://myadmissions.wufoo.com/forms/business-certificate-alibaba-business-school/ Line ID: https://lin.ee/zFImpdm ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 080-369-9545 (ข้าว) ______________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #Business #ภาษาจีน #studyinchina #Certificate #china #Chineselanguage #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businessc
Sandbox VR | In Here, It's Possible
CCN Thailand
ได้เวลาออกจากลูปงานเดิม มาเริ่มธุรกิจของตัวเอง เพิ่มทักษะการทำธุรกิจพร้อมภาษาจีน ด้วยหลักสูตรระยะสั้นจาก Alibaba Business School ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ เนื้อหาทางธุรกิจ ⠀• Doing Business in China ⠀ • Working with Chinese ⠀ • Digital Economy ⠀ • Digital Entrepreneurship การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองและฝึกทำ Business Case ของบริษัทจริงๆในประเทศจีนระหว่างหลักสูตร กิจกรรม Company Visit และ Networking Event ⠀ สถานที่: Alibaba Business School (Hangzhou Normal University) และ Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน)⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน - 8 เดือน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน - 4 เดือน)⠀ ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ราคานี้ถึง 31 สิงหาคมนี้ เท่านั้น❗️)⠀ : • พิเศษ 60,000 หยวน (ราคาเดิม 64,500 หยวน) สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • พิเศษ 54,500 หยวน (ราคาเดิม 60,000 หยวน) สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • ประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับธุรกิจจริงๆในประเทศจีน⠀ ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/business-certificate-alibaba-business-school/ ⠀⠀ หรือ Line ID: https://lin.ee/zFImpdm ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 080-369-9545 (ข้าว) ______________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #Business #ภาษาจีน #studyinchina #
Starfutbol
เรียน MBA ปีนี้ พร้อมทุนค่าเทอม 100% ทุนสุดท้าย ที่ Jiangsu University Location : Zhenjiang, Jiangsu เรียนปรับพื้นฐาน 10 เดือน + ทุนค่าเทอม 100% ผนวกหลักสูตร Global eCommerce Talent (GET) จาก Alibaba Business School หลักสูตร 2 ปี ⠀ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน การันตีทุนเต็มด้วยเกรด 2.8 ขึ้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง ⠀ ส่งเอกสารก่อน 27 กันยายน 2563 นี้ ⠀ * เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงทำการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเรียนปรับพื้นฐานระยะแรก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากนี้ตามสถานการณ์ * __________________________________________ ⠀⠀ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.โท พร้อมทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ⠀ ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ* ดังนี้ พร้อมราคาพิเศษ ส่วนลดเฉพาะปีการศึกษานี้ ⠀ ✔️ Route A: สำหรับ HSK 0-2 | ปีการศึกษา 2563 ราคา 60,000 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย. (จากราคา 64,500 หยวน) ⠀ ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 | ปีการศึกษา 2564 ราคา 54,500 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม เม.ย. (จากราคา 57,500 หยวน) ⠀ ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 | ปีการศึกษา 2564 ราคา 49,500 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค. (จากราคา 50,500 หยวน) ⠀ *ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง* ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #business #MBA #XDU
TechLaw.Fest 2020
Join Timothy A. Steinert from Alibaba Group and Prof Mari Sako from University of Oxford, as they share their insights into how businesses and individuals can better prepare themselves to manage the complexity of business, law and technology effectively. Get your free pass now!
Allama Iqbal Open University-Official
Start your own eCommerce business and want to make it successful? BF Technologies in collaboration with Allama Iqbal University launched a virtual learning initiative to learn all about eCommerce business via Alibaba, Daraz and Amazon. For admission apply: https://online.aiou.edu.pk/Fresh/AdmissionForm.asp
KrASIA - Actionable insights for entrepreneurs
Online Form Builder with Cloud Storage Database | Wufoo
โอกาสสุดท้ายที่จะได้เรียน ป.โท ปีการศึกษานี้ (2563) ที่ Guizhou University ⠀ เรียนปรับพื้นฐาน 10 เดือน + ทุนการศึกษาในระดับป.โท ตลอดหลักสูตร ไม่ต้องมี IELTS ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (HSK) หรือไม่มีประสบการณ์การทำงานก็สมัครได้ การันตีทุนเต็มด้วยเกรด 2.8 ขึ้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ⠀ ส่งเอกสารก่อน 23 สิงหาคม 2563 นี้ ⠀ * เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงทำการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเรียนปรับพื้นฐานระยะแรก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากนี้ตามสถานการณ์ * __________________________________________ ⠀⠀ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.โท พร้อมทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ⠀⠀ การเรียนปรับพื้นฐาน พร้อมราคาพิเศษ ส่วนลดเฉพาะปีการศึกษานี้ ⠀⠀ ✔️ Route A: สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือ HSK 0-2 ราคา 60,000 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย. (จากราคา 64,500 หยวน) ⠀⠀ ** ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง ** ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #business #MBA #XDU #GZU
Online Form Builder with Cloud Storage Database | Wufoo
ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ ประสบการณ์น้อย สร้างได้ด้วยการเพิ่มทักษะด้านธุรกิจ ด้วยหลักสูตรระยะสั้นจาก Alibaba Business School ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ Business Studies ⠀• Doing Business in China (การประกอบธุรกิจในจีน) ⠀• Trading / Export / Import with China (การค้า นำเข้า-ส่งออก กับประเทศจีน) ⠀• Working with Chinese (แนวทางการทำธุรกิจ / ร่วมงานกับชาวจีน) GET - แนวคิดการทำธุรกิจจาก Alibaba Business School ⠀• Digital Economy ⠀• Digital Entrepreneurship การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองระหว่างหลักสูตร Field Trips / Company Visits และ Networking event ⠀ สถานที่: Hangzhou Normal University (ABS) + Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน)⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน)⠀ ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน : • พิเศษ 60,000 หยวน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • พิเศษ 54,500 หยวน สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (ราคานี้ถึง 31 สิงหาคมนี้ เท่านั้น!)⠀ ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • มีธุรกิจเป็นของตัวเอง⠀ ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติม : https://myadmissions.wufoo.com/forms/business-certificate-alibaba-business-school/ Line ID: https://lin.ee/zFImpdm ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 080-369-9545 (ข้าว) ______________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #Business #ภาษาจีน #studyinchina #Certificate #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #BusinessSchool
CCN Thailand
เรียนปรับพื้นฐาน + เรียนต่อโท MBA ที่ Xidian University พร้อม GET Certificate จาก Alibaba Business School หลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการบริหารการจัดการ ผนวกหลักสูตร Global eCommerce Talent (GET) จาก Alibaba Business School ⭕️ พิเศษ ⭕️ ทุนค่าเทอม 100% + ค่าครองชีพ (1,700 หยวน/เดือน) ตลอดหลักสูตร ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่มีประสบการณ์การทำงานก็สมัครได้ การันตีทุนเต็มด้วยเกรด 2.8 ขึ้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ⠀⠀ ส่งเอกสารก่อน 23 สิงหาคม 2563 นี้ * เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงทำการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเรียนปรับพื้นฐานระยะแรก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากนี้ตามสถานการณ์ * __________________________________________ ⠀⠀ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.โท พร้อมทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ⠀⠀ ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ** ดังนี้ พร้อมราคาพิเศษ ส่วนลดเฉพาะปีการศึกษานี้ ⠀⠀ ✔️ Route A: สำหรับ HSK 0-2 ราคาเริ่มต้น 60,000 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย. (จากราคา 64,500 หยวน) ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ราคาเริ่มต้น 54,500 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม เม.ย. (จากราคา 57,500 หยวน) ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ราคาเริ่มต้น 49,500 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค. (จากราคา 50,500 หยวน) ⠀⠀ ** ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง ** ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #business #MBA #XDU
CCN Thailand
ได้เวลาออกจากลูปงานเดิม มาเริ่มธุรกิจของตัวเอง เพิ่มทักษะการทำธุรกิจพร้อมภาษาจีน ด้วยหลักสูตรระยะสั้นจาก Alibaba Business School ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ Business Studies ⠀• Doing Business in China (การประกอบธุรกิจในจีน) ⠀• Trading / Export / Import with China (การค้า นำเข้า-ส่งออก กับประเทศจีน) ⠀• Working with Chinese (แนวทางการทำธุรกิจ / ร่วมงานกับชาวจีน) GET - แนวคิดการทำธุรกิจจาก Alibaba Business School ⠀• Digital Economy ⠀• Digital Entrepreneurship การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองระหว่างหลักสูตร Field Trips / Company Visits และ Networking event ⠀ สถานที่: Hangzhou Normal University (ABS) + Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน)⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน - 8 เดือน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน - 4 เดือน)⠀ ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ราคานี้ถึง 31 สิงหาคมนี้ เท่านั้น❗️)⠀ : • พิเศษ 60,000 หยวน (ราคาเดิม 64,500 หยวน) สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • พิเศษ 54,500 หยวน (ราคาเดิม 60,000 หยวน) สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • ประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับธุรกิจจริงๆในประเทศจีน⠀ ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/…/business-certificate-alib…/ ⠀⠀ หรือ Line ID: https://lin.ee/zFImpdm ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 080-369-9545 (ข้าว) ______________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #Business #ภาษาจีน #studyinchina #Certificate #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #HSK3 #HSK4 #BusinessSchool
CCN Thailand
ได้เวลาออกจากลูปงานเดิม มาเริ่มธุรกิจของตัวเอง เพิ่มทักษะการทำธุรกิจพร้อมภาษาจีน ด้วยหลักสูตรระยะสั้นจาก Alibaba Business School ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ Business Studies ⠀• Doing Business in China (การประกอบธุรกิจในจีน) ⠀• Trading / Export / Import with China (การค้า นำเข้า-ส่งออก กับประเทศจีน) ⠀• Working with Chinese (แนวทางการทำธุรกิจ / ร่วมงานกับชาวจีน) GET - แนวคิดการทำธุรกิจจาก Alibaba Business School ⠀• Digital Economy ⠀• Digital Entrepreneurship การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองระหว่างหลักสูตร Field Trips / Company Visits และ Networking event ⠀ สถานที่: Hangzhou Normal University (ABS) + Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน)⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน)⠀ ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ราคานี้ถึง 31 สิงหาคมนี้ เท่านั้น❗️)⠀ : • พิเศษ 60,000 หยวน (ราคาเดิม 64,500 หยวน) สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • พิเศษ 54,500 หยวน (ราคาเดิม 60,000 หยวน) สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • มีธุรกิจเป็นของตัวเอง⠀ ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 24 - 30 ปี • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/business-certificate-alibaba-business-school/ ⠀⠀ หรือ Line ID: https://lin.ee/zFImpdm ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 080-369-9545 (ข้าว) ______________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #Business #ภาษาจีน #studyinchina #Certificate #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #HSK3 #HSK4 #BusinessSchool
CCN Thailand
ใครอยากซิ่ว เปลี่ยนใจเรียน ป.ตรี ที่จีน สมัครเลยที่ Zhejiang Gongshang University!! ⠀ เรียนปรับพื้นฐาน 10 เดือน + ทุนค่าเทอม 100% เรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Management (eCommerce) พร้อม GET Certificate จาก Alibaba Business School ⠀ เรียนปรับพื้นฐาน 10 เดือน + ทุนค่าเทอม 100% เรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Business Chinese พร้อม GET Certificate จาก Alibaba Business School ⠀ ทุนค่าเทอม 100% สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ⠀⠀ สำหรับนักเรียนที่ไมมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ HSK 1-2 (ปีการศึกษา 2563) ⠀⠀⠀ ส่งเอกสารก่อน 23 สิงหาคม 2563 นี้ * เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงทำการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเรียนปรับพื้นฐานระยะแรก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากนี้ตามสถานการณ์ * ___________________________________________ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท พร้อมทุนการศึกษาที่ประเทศจีน ⠀⠀ การเรียนปรับพื้นฐาน พร้อมราคาพิเศษ ⠀⠀ ✔️ Route A: สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือ HSK 0-2 | ปีการศึกษา 2563 ราคา 60,000 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย. ⠀ *ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาจีนและวิชาการ ที่ประเทศจีนที่น้อง ๆ จะต้องจ่ายเอง ⠀⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #DEK63
Online Form Builder with Cloud Storage Database | Wufoo
ใครอยากซิ่ว หรือเปลี่ยนใจไปเรียน ป.ตรี ที่จีน สมัครเลยที่ Zhejiang Gongshang University!! ⠀ เรียนปรับพื้นฐาน 10 เดือน + ทุนค่าเทอม 100% เรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Management (eCommerce) พร้อม GET Certificate จาก Alibaba Business School ⠀ เรียนปรับพื้นฐาน 10 เดือน + ทุนค่าเทอม 100% เรียนต่อ ป.ตรี ในสาขา Business Chinese พร้อม GET Certificate จาก Alibaba Business School ⠀ ทุนค่าเทอม 100% สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ⠀⠀ สำหรับนักเรียนที่ไมมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ HSK 1-2 (ปีการศึกษา 2563) ราคาเรียนปรับพื้นฐาน 60,000 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย. ⠀ ส่งเอกสารก่อน 23 สิงหาคม 2563 นี้⠀ * เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงทำการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเรียนปรับพื้นฐานระยะแรก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากนี้ตามสถานการณ์ *
CCN Thailand
ครั้งแรก‼️กับหลักสูตรธุรกิจระยะสั้นจาก Alibaba Business School พร้อมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาจีน ⠀⠀ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเพิ่มทักษะทางธุรกิจและภาษาจีน จาก Alibaba Business School ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ก่อตั้งโดย Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba ⠀⠀ เน้นการพัฒนาความคิดและทักษะเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจยุคดิจิตอล พร้อมโอกาสทำธุรกิจกับคู่ค้าชาวจีนในอนาคต ⠀⠀ ⠀⠀ ระยะเวลา: 8 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน) ⠀⠀ สถานที่: Hangzhou Normal University (ABS) + Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ตลอดหลักสูตร ⠀⠀ ⠀⠀ เนื้อหาของหลักสูตร : • ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ • Business Studies ⠀+ Doing Business in China (การประกอบธุรกิจในจีน) ⠀+ Trading / Export / Import with China (การค้า นำเข้า-ส่งออก กับประเทศจีน) ⠀+ Working with Chinese (แนวทางการทำธุรกิจ / ร่วมงานกับชาวจีน) • GET - แนวคิดการทำธุรกิจจาก Alibaba Business School ⠀+ Digital Economy ⠀+ Digital Entrepreneurship • การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองระหว่างหลักสูตร • Field Trips / Company Visits และ Networking event ⠀⠀ ⠀⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน) ⠀⠀ ⠀⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน : • พิเศษ 60,000 หยวน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • พิเศษ 54,500 หยวน สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (ราคานี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น!) ⠀⠀ ⠀⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ⠀⠀ ⠀⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 24 - 30 ปี • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/business-certificate-alibaba-business-school/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (ยุ้ย), 062-3616155 (เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #Business #ภาษาจีน #studyinchina #Certificate #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #BusinessSchool
CCN Thailand
Online Form Builder with Cloud Storage Database | Wufoo
‍ One-year Business Certificate Program ‍ ที่ Alibaba Business School ⠀ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเพิ่มทักษะทางธุรกิจและภาษาจีน จาก Alibaba Business School เน้นการพัฒนาความคิดและทักษะเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ก่อตั้งโดย Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba ⠀ ระยะเวลา: 1 ปี (2 ภาคการเรียน) ⠀ สถานที่: Hangzhou Normal University (ABS) + Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ตลอดหลักสูตร ⠀ เนื้อหาของหลักสูตร : • ภาษาจีนพื้นฐาน (ทางโครงการมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านภาษาจีนระดับ HSK 4) • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ • Business Studies - Doing Business in China (การประกอบธุรกิจในจีน) - Trading / Export / Import with China (การค้า นำเข้า-ส่งออก กับประเทศจีน) - Working with Chinese (แนวทางการทำธุรกิจ / ร่วมงานกับชาวจีน) • GET - แนวคิดการทำธุรกิจจาก Alibaba Business School - Digital Economy - Digital Entrepreneurship • การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองระหว่างหลักสูตร • Field Trips / Company Visits และ Networking event ⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน : • 60,000 หยวน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • 54,500 หยวน สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • HSK (ภาษาจีน) • มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 22 - 40 ปี • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
Online Form Builder with Cloud Storage Database | Wufoo
‍ One-year Business Certificate Program ‍ ที่ Alibaba Business School ⠀ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเพิ่มทักษะทางธุรกิจและภาษาจีน จาก Alibaba Business School เน้นการพัฒนาความคิดและทักษะเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ก่อตั้งโดย Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba ⠀ ระยะเวลา: 10 เดือน (แบ่งเป็น 2 ภาคการเรียน) ⠀ สถานที่: Hangzhou Normal University (ABS) + Alibaba Innovation Centre ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ตลอดหลักสูตร ⠀ เนื้อหาของหลักสูตร : • ภาษาจีนพื้นฐาน (โดยมีเนื้อหาเทียบเท่ากับ HSK 4) • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นเนื้อหาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ • Business Studies - Doing Business in China (การประกอบธุรกิจในจีน) - Trading / Export / Import with China (การค้า นำเข้า-ส่งออก กับประเทศจีน) - Working with Chinese (แนวทางการทำธุรกิจ / ร่วมงานกับชาวจีน) • GET - แนวคิดการทำธุรกิจจาก Alibaba Business School - Digital Economy - Digital Entrepreneurship • การลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองระหว่างหลักสูตร • Field Trips / Company Visits และ Networking event ⠀ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (เรียน 2 ภาคการเรียน) • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป (เรียน 1 ภาคการเรียน) ⠀ ค่าใช้จ่ายในการเรียน : • 60,000 หยวน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน • 54,500 หยวน สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ⠀ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร: • Alibaba GET Certificate • CCN Business Certificate • ภาษาจีน • มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ⠀ เกณฑ์การรับสมัคร • เปิดรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 23 - 40 ปี • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไป โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ CCN Thailand • มีความเป็นผู้ประกอบการ และสนใจในการทำธุรกิจ • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ⠀ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
Alibaba Cloud
Are you facing cross-border networking challenges hosting online classes during COVID-19? Alibaba Cloud Global Accelerator (GA) is used to accelerate VPN connection from China/India to US. Sign up for the webinar below and learn from a step-by-step tutorial on how to access North America University learning resources smoothly from remote especially in China and India.
CCN Thailand
รวมทุนจีน ป.โท สายธุรกิจ ⠀⠀⠀⠀⠀ได้ทั้งทุน ได้ทั้งภาษาจีน ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ปีการศึกษา 2563 ⠀ มหาวิทยาลัย Top ของจีน อย่างเช่น ⭐️ #11 Xi'an Jiaotong University (มหาวิทยาลัยใน C9 League University) ⭐️ #38 Harbin Institute of Technology (มหาวิทยาลัยใน C9 League University) ⭐️ #28 South China University of Technology ⭐️ #32 Xidian University ⭐️ #45 China University of Petroleum ⭐️ #83 Shanghai University ⠀ ⠀ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการ* เลือกสมัครทุนได้ 2 มหาวิทยาลัย หรือ 2 สาขา ทุนเต็ม 100% จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ การันตีทุนเต็มด้วยเกรด 2.8 ขึ้นไป ⠀ __________________________________________ ⠀⠀ ⠀⠀ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.โท พร้อมทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ⠀⠀ แบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ* ดังนี้ พร้อมราคาพิเศษ ⠀⠀ ✔️ Route A: สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือ HSK 0-2 ราคาเริ่มต้น 39,500 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย. ⠀⠀ ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ราคาเริ่มต้น 34,000 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม เม.ย. ⠀⠀ ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ราคาเริ่มต้น 29,000 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค. ⠀⠀ ⠀⠀ *ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาจีนและวิชาการ ที่น้อง ๆ จะต้องจ่ายเอง ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #HSK5 #HSK6 #DEK63
CCN Thailand
อยากเรียนต่อ MBA ที่จีน พร้อมทุนการศึกษา 70% ⠀⠀ Jiangsu University เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท สาขา Business Administration ได้ทั้งภาษาและปริญญา พร้อม GET Certificate จาก Alibaba Business School ⠀⠀ Location : Jiangsu, Zhejiang ทุนการศึกษา 70% สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางภาษา หรือ HSK 1-2 ⠀⠀ หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2563 ⠀⠀ __________________________________________ ⠀⠀ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท สำหรับปีการศึกษา 63 ⠀⠀ ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ* ดังนี้ ⠀⠀ ✔️ Route A: สำหรับ HSK 0-2 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 63,500 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย.) ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 56,500 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม เม.ย.) ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 49,500 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค.) ⠀⠀ *ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง* ⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #HSK5 #HSK6 #DEK63
LinkedIn: Log In or Sign Up
The African Leadership University partnership we've forged with Alibaba Group to unlock a new generation of young African e-commerce entrepreneurs reminds me of the power of collaboration even in this moment of social isolation. You can read more below about the 2020 Global E-commerce Talent Challenge and why I believe the grand challenge we face today may very well be the key to a new era of opportunity for Africa in the years ahead. shorturl.at/osRW2
CCN Thailand
สมัครก่อนได้ก่อน ‼️ทุน MBA ป.โท สำหรับคนไม่มีพื้นฐานภาษา สกิลภาษาจีนไม่แน่น หรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ก็ไปเรียนจีนได้ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร Jiangsu University Xidian University น้องๆ ทุกคนจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาและวิชาการ (ซึ่งมีค่าใช้จ่าย) น้องๆ ทุกคนจะทราบผลทุนการศึกษาก่อนเรียนปรับพื้นฐาน สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ⠀ __________________________________________ ⠀⠀ ⠀ == CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี สำหรับปีการศึกษา 63 == ⠀⠀ การเรียนปรับพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ* ดังนี้ ⠀ ✔️ Route A: สำหรับ HSK 0-2 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 64,500 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย.) ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 45,400 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม เม.ย.) ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 38,300 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค.) ⠀⠀⠀⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน), 097-4261446 (พี่แนต) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #ZJGSU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #HSK5 #HSK6 #DEK63
Aiden Wu
Топ-5 книг СЕО Huawei для саморазвития и лидерства. В последнее время, в процессе выполнения своих обычных дел, я слушал много аудиокниг. На мой взгляд, такое чтение –– один из самых лучших способов эффективно использовать свое время, так как слушать материал можно в дороге, когда занимаешься спортом или перед сном. Я написал список из нескольких книг для саморазвития и лидерства, которые хотел бы лично порекомендовать к прочтению или прослушиванию своим коллегам: 1. «Alibaba: Дом, который построил Джек Ма» –– Дункан Кларк. В книге описана история создания самой большой в мире империи электронной торговли Джеком Ма, которого сегодня считают современным Рокфеллером и китайским Стивом Джобсом. 2. Вся жизнь Фиделя Кастро: одного из самых выдающихся коммунистических лидеров (1 час 44 минуты). Книга является биографией Команданте Кубинской революции, одного из самых культовых политических лидеров второй половины ХХ столетия. 3. Дайджест The Wall Street Journal (25 минут). Ежедневное краткое содержание финансовой газеты The Wall Street Journal. 4. Вечная геополитика России (25 минут). Статья профессора истории и мировой политики в Принстонском университете и научного сотрудника Гуверовского института при Стэндфордском университете Стивена Коткина, опубликованная в журнале Foreign Affairs 5. К2: Жизнь и смерть на самой опасной в мире горе (12 часов 38 минут). Эта книга о том, с какими невероятными трудностями приходится столкнуться при восхождении на самую опасную в мире гору К2, которая находится на границе Пакистана и Китая. Top 5 Huawei CEO Audiobooks for self-development and leadership. Recently, in the process of doing my usual things, I listened to a lot of audiobooks. In my opinion, such a reading is one of the best ways to effectively use your time, since you can listen to material on your way or while playing sports or before going to bed. I made a list of several books for self-development and leadership that I would personally recommend for reading or listening to my colleagues: 1. “Alibaba: The House That Jack Ma Built” –– Duncan Clark. The book describes the story of the creation of the largest e-commerce empire in the world, Jack Ma, who is today considered modern Rockefeller and Chinese Steve Jobs. 2. The entire life of Fidel Castro: one of the most prominent communist leaders (1 hour 44 minutes). The book is a biography of the Comandante of the Cuban Revolution, one of the most iconic political leaders in the second half of the 20th century. 3. The Wall Street Journal Digest (25 minutes). The daily summary of the financial newspaper The Wall Street Journal. 4. Russia’s perpetual geopolitics (25 minutes). An article by Stephen Kotkin, professor of history and world politics at Princeton University and a fellow at the Stanford University Hoover Institute, published in Foreign Affairs 5. K2: Life and Death on the world’s most dangerous mountain (12 hours 38 minutes). This book is about what incredible difficulties one has to face while climbing the most dangerous mountain in the world, K2, which is located on the border of Pakistan and China.
CCN Thailand
ต่อป.โท MBA (eCommerce) พร้อมทุนค่าเทอม 70% ที่ Jiangsu University ⠀⠀ Ranking: 61 (2019) ⠀⠀ Location : Zhenjiang City, Jiangsu Province ⠀⠀ ตัวอย่างรายวิชา ✏️ Advanced Management ✏️ Marketing ✏️ eCommerce Strategy and Cases ✏️ Cross-border eCommerce Management ✏️ Business Big Data Mining and Processing ⠀⠀ ‼️หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2563 นี้‼️ ___________________________________________ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท สำหรับปีการศึกษา 63 ⠀⠀ ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานออกเป็น 3 ระดับ* ดังนี้ ⠀ ✔️ Route A: สำหรับ HSK 0-2 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 64,500 หยวน | 10 เดือน | เปิดเทอม ก.ย.) ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 45,400 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม เม.ย.) ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 38,300 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค.) ⠀⠀ *ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง* ⠀⠀⠀ ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน), 097-4261446 (พี่แนต) ___________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ทุนเต็มจำนวน #ภาษาจีน #studyinchina #scholarship #china #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #Hangzhou #Alibaba #SHU #NKU #TJU #XJTU #JSU #HIT #ecommerce #businesschinese #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #HSK5 #HSK6 #DEK63
CCN Thailand
เรียน Tourism Management ที่ Shanghai University พร้อมต่อยอดธุรกิจได้ไกลกว่าด้วยความรู้ด้าน eCommerce จาก Alibaba Business School ✨สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไป ❛ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!! ❜ ⠀⠀ หลักสูตร Tourism Management ควบคู่ eCommerce จาก Alibaba Business School ที่ Shanghai University และ Alibaba Business School เมืองหางโจว ประเทศจีน ⭕️ พร้อมทุนค่าเทอม 100% ⭕️ ค่าหอพัก ⭕️ ประกาศณียบัตรจาก Alibaba Business School ___________________________________________ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน โครงการประกอบไปด้วย : ✔️ เรียนปรับพื้นฐาน + ป.โท หลักสูตร 2 ปี⠀⠀ **การันตีทุนการศึกษาสำหรับ ป.โท**⠀ การเรียนปรับพื้นฐานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ⠀⠀(ราคา 51,200 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม มี.ค. ของทุกปี) ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ⠀⠀(ราคา 44,200 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค. ของทุกปี) ⠀⠀ ⠀ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาและวิชาการ (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้องๆจะต้องจ่ายเอง) ผู้สมัครทุกคนจะทราบผลทุนการศึกษาก่อนเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐาน ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand หรือ ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน), 097-4261446 (พี่แนต) ___________________________________________ #ทุนเต็มจำนวน #ทุนจีน #ทุนเรียนจีน #ทุนเรียนต่อ #ทุนศึกษาต่อจีน #ทุนเรียนตรีจีน #ทุนเรียนโทจีน #ทุนเรียนปริญญาตรีจีน #ทุนเรียนปริญญาโทจีน #ทุนเรียนปริญญาตรีที่จีน #ทุนเรียนปริญญาโทที่จีน #เรียนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนที่จีน #เรียนต่อประเทศจีน #เรียนภาษาจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ภาษาจีน #เรียนปริญญาตรีจีน #เรียนปริญญาโทจีน #เรียนปริญญาตรีที่จีน #เรียนปริญญาโทที่จีน #ecommerce #scholarship #china #Alibaba #studyinchina #businesschinese #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #Xian #Tianjin #dek62 #TCAS63 #HSK3 #HSK4 #HSK5 #Alibababusinessschool
Shop Seller Center
တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ No.1 E-commerce Website Shop.comm မှာဈေးရောင်းကြမယ်... Shop.com.mm ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး E-commerce ကုမ္ပဏီ Alibaba ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နံပတ်တစ်အကြီးဆုံး E-commerce ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်.... ဒီလိုအကြီးအမားဆုံး Website ကြီးမှာ မိမိတို့ပစ္စည်းတွေကို မရောင်းချင်ဘူးလား? ဘာလို့ရောင်းသင့်လဲ? - 0% commission (ကော်မရှင်ခ ပေးစရာမလိုဘူး) - မိမိပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်တာရာရောက်လာရောက်သယ်ယူပေးပီးCustomers ထံအရောက်ပို့ပေးတယ် - Instock ပစ္စည်းအဆင်သင့်ရှိတဲ့Sellerသာမက pre-orderစနစ်နဲ့Online Shopping Sellerတွေရောပါ ဈေးရောင်းနိုင်ပါတယ် - တစ်နှစ်ပတ်လုံးအမြဲဈေးရောင်းပွဲတွေလုပ်ပေးတယ် - ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာ နားမလည်ရင်လည်း Shop.com.mm ကို ကိုယ်တိုင်အခမဲ့ Training လာရောက်တတ်နိုင်သလို အိမ်မှာပဲTrainingယူချင်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ Shop University (https://university.shop.com.mm/my/) မှာ အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါပြီ အိမ်မှာ/ဆိုင်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ အပိုဝင်ငွေကို shopမှာOnline ဈေးရောင်းပြီးရှာကြမယ်.... Register Now : http://bit.ly/2NNrfxk Application download လုပ်ရန် Android အသုံးပြုသူများ >> http://bit.ly/2ZY4Rqa Apple Ios အသုံးပြုသူများ >> https://apple.co/2tJEzf1
CCN Thailand
3 ปีก็จบ ป.ตรีได้ !! กับสาขา Business Chinese ที่ Zhejiang Gongshang University ⠀⠀⠀⠀ ❛ พร้อมทุนค่าเล่าเรียน 100% ด้วยภาษาจีนระดับ HSK 3 ขึ้นไป หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2563 นี้! ❜ ⠀⠀⠀⠀ ตัวอย่างรายวิชา ✔️ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ✔️ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ✔️ e-Commerce ✔️การค้าระหว่างประเทศ ⠀⠀⠀⠀ CCN Thailand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ❛ ใครสมัครก่อนก็ได้ทุนก่อน!!! ❜ ⠀⠀ หลักสูตรเดียวที่ให้น้องๆ เลื่อนชั้นปีการศึกษาให้จบเร็วขึ้นได้ ⠀⠀⠀ ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ✔️ Route B: สำหรับ HSK 3-4 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 32,500 หยวน | 5 เดือน | เปิดเทอม มี.ค. ของทุกปี) ✔️ Route C: สำหรับ HSK 5-6 ⠀⠀(ราคาเริ่มต้น 24,400 หยวน | 3 เดือน | เปิดเทอม พ.ค. ของทุกปี) ⠀⠀ *ทุกหลักสูตรมีค่าเรียนปรับพื้นฐาน ด้านภาษาและวิชาการ ที่น้องๆ จะต้องจ่ายเอง* *ทั้งหลักสูตรเรียนที่ประเทศจีน ___________________________________________ ⠀⠀ == ทุน China Campus Network (CCN) ป.ตรี == ⠀ น้องๆ ทุกคนจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาและวิชาการ (ซึ่งมีค่าใช้จ่าย) น้องๆ ทุกคนจะทราบผลทุนการศึกษาก่อนเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐาน น้องๆ ที่มีระดับภาษา HSK 3 ขึ้นไป สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ___________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ สนใจอยากทราบรายละเอียดเรื่องหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ https://myadmissions.wufoo.com/forms/ccn-enquiry-form/ ⠀⠀ หรือ Line ID: http://line.me/ti/p/~@ccnthailand ☎️ โทรสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 097-2493919 (พี่ยุ้ย), 062-3616155 (พี่เจน), 097-4261446 (พี่แนต) ____________________________________________ #ทุนจีน #เรียนต่อจีน #เรียนต่างประเทศ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #ecommerce #scholarship #china #Alibaba #ทุนเต็มจำนวน #studyinchina #ภาษาจีน #Chineselanguage #Harbin #Xidian #Shanghai #DEK62 #DEK63 #businesschinese #Hangzhou #Chineselanguage #Harbinn #Tianjin #dek62 #TCAS63 #HSK3 #HSK4
หลักสูตรอบรมสอนการตลาดออนไลน์ สอนขายของออนไลน์ ณ ม.เกษตรศาสตร์ ไม่แพง ทำได้จริง มีติดตามผล มีVDOทบทวน by svtraining : Inspired by LnwShop.com
ครบและคุ้มที่สุด! หลักสูตรสอนขายของออนไลน์ปฏิบัติ3วัน #สอนหาสินค้า #เพิ่มยอดขายธุรกิจเดิม #สร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ #ขายด้วยfb #การขายผ่านshopee #ขายผ่านLineOA #สอนทำSEOติดหน้าแรกGoogle #แถมฟรีVDOทบทวน (ได้ครบทั้งเว็บไซต์ตัวเอง , ร้านShopee, การขายผ่านfb และทำSEO ติดGoogle) สอนสร้างContentเพิ่มยอดขาย อย่างยั่งยืน ลูกค้าสนใจซื้อ สร้างstory telling ทำอย่างไรให้สินค้าน่าสนใจ Workshop สอนหาสินค้าขายดีจากช่องทางต่างๆ ทั้ง ออนไลน์ / ออฟไลน์ สอนสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเอง ระบบE-Commerce แบบAutomation ลดการใช้คน ลดการใช้Admin ให้ระบบขายให้ด้วยตัวเอง สอนขายผ่านแอปและร้านค้า Shopee ช่องทางออนไลน์ที่กำลังมาแรงงงงง !! สอนการทำตลาดผ่านfb ,การทำfb SEO ให้ติดหน้าแรก Google การทำContent Post ขายบน fb อย่างมีประสิทธิภาพ สอนวิธีทำให้ช่องทางออนไลน์ขึ้นหน้าแรกกูเกิ้ล ( #สอนทำSEO) ทั้งเว็บไซต์ และ f สอนสร้างจุดเด่นให้สินค้า หาสินค้า รวมถึงการวางแผนการตลาดออนไลน์ ขายสินค้า มีVDO ทบทวนหลังเรียนจบ ลงสินค้าขายได้ทั่วโลกกับ Alibaba Gold Supplier ฟรี!! กับอาจารย์ (มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขผู้ประกอบการที่กำหนด) ประหยัดมากกว่า50,000บาท สามารถโปรโมทสินค้า/บริการออกทางทีวีได้ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขผู้ประกอบการที่กำหนด) ปรึกษาปัญหาอาจารย์ได้ตลอดไป พร้อมใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ ‍‍ เหมาะกับทุกวัยทุกอาชีพ ทั้งมือใหม่และมือเก่า #อาจารย์ใบตอง ผ่านการสอบและรับรองเป็นผู้เชียวชาญด้านDigital Marketingจาก Illinois University และ กูเกิ้ล ประเทศ สหรัฐอเมริกา เช็คตารางอบรม และอ่านรายละเอียดหลักสูตรโดยละเอียด คลิกLink ---> https://www.svtraining.net/product/9 หรือ คลิกที่ภาพด้านล่าง ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอด3วัน เพียง ท่านละ 7,900บาท สถานที่อบรม : ห้องนนทรี3 ชั้น4 อาคาร KU Home มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ช่องทางการติดต่อ อาจารย์บอล ‍ส่งข้อความ: m.me/SiamvendoraTraining ‍LINE ID: @svtraining ‍หรือคลิก LINE ที่นี้ https://line.me/R/ti/p/%40svtraining ‍ โทร 086 544 079
The Chinese University of Hong Kong
“Don’t be laid-back when it’s your time to take up the challenge.” This motto inspired Rebecca Leung to start young in her quest for success. She vigorously sought entrepreneurial experience by co-founding a marketing agency while still at university, before heading the Taiwanese start-up KKday in Hong Kong. KKday is an e-commerce platform that connects travellers with authentic local tours and activities. Leung, while in her early 20s, oversaw KKday’s rapid market expansion in Southeast Asia by leading a team of 50. In 2018, the start-up had its series B+ funding co-led by LINE Ventures and Alibaba Entrepreneurs Fund, and grew to become one of the largest travel e-commerce platforms in Asia. The former Regional Executive Director of KKday, Leung has proven that age is nothing but a number. She was recently named in The Loop HK 30 under 30 2019 list, which features some of the most talented young forces in Hong Kong. 梁珮珈 (Rebecca) 深信「不在該吃苦的年紀選擇安逸」,亦因此年紀輕輕已事業有成。Rebecca於大學時代已積極創業汲取經驗,成立市場營銷公司。她畢業後加入台灣初創的線上旅遊平台KKday,成為其香港分公司首批員工,一直透過提供地道旅行團和活動吸引旅客。20歲出頭已經領50人的團隊拓展東南亞業務,數年間已見迅速增長。KKday於2018年更正式獲得阿里巴巴台灣創業者基金的B輪融資,再創新里程碑,成為亞洲最大的電子商貿平台之一。 前KKday香港及東南亞區域總監Rebecca力證年齡只不過是一組數字,她近日更入選2019 The Loop HK 30 under 30,標誌著本地年青新勢力。 #CUHKBusinessSchool #LookForward #InspirationalLeaders #GirlBoss
Study in China | China Campus Network Bangladesh
A complete career solution for Bangladeshi students. Get support from study to your dream job in Alibaba, Huawei ⚫ Top-Ranked University ⚫ Scholarship ⚫ Internship ⚫ Job Recommendation
HOME | MANE | BODY
Bilico Móveis
cabamall-ร้านค้าออนไลน์ของคุณ
EF Education First - Educational Tours & Language Programs Abroad
Illinois Medicare Insurance - Senior Health Insurance Plans
N.order
Lady Shop
Morand Ford Lincoln
Elusive By EmoryJean
offerleaks
⚡Реально ли начать массово продавать товары через соц сети с бюджетом в 50$ Уже более 270 учеников используют простую модель, повторяя 5 простых шагов запускают своё дело! Подключайся в наш закрытый клуб, где ты узнаешь: Как преодолеть страх и начать своё дело Разбор модели продаж, которая принесла нам 20 000$ продаж постельных комплектов Как находить востребованные товары первым Где находить поставщиков, как договориться с ними за лучшую цену и продавать не закупая товар Одно действие, которое поможет отстроиться от конкурентов и продавать дороже Всё это и многое другой расскажем вам в прямом эфире, который начнётся уже совсем скоро… Прямо сейчас жми кнопку «Регистрация» и подключайся в нашу закрытую движуху. P. S. Если ты уже прослушал кучу мастер-классов, и даже курсов, посмотрел все видео в интернете, что-то пробовал, но так и не начал зарабатывать - этот эфир для тебя. Действуй⚡
Réno-Assistance
Instagram
Celebrity news, biography, viral stories and entertainment | AmoMama
Step Walker
ونحن جميعا know سوف يحسن المشي الخاص بك الصحة. أفضل برنامج خطوة المشي لو كنت قد رأيت في أي وقت مضى !!!
Compare preços no Zoom: Reunimos as melhores ofertas e descontos!
VV Double – I DO IT FOR YOU.
Life Numerical Calculator - Stylish & Free
Free Stylish Calculator & Date Calculator FREE Suitability & BMI & BMR Calculator