Award-winning Case Study For Hospodářské noviny By Adspy - BigSpy

bigspy

Facebook is the world's largest social media platform. 80% of brands choose to advertise on Facebook, which is full of business opportunities. Whether it's individual users, small and medium enterprises like "Hospodářské noviny", or large enterprises, they have established a Facebook page for advertising and promotion. "Hospodářské noviny" chose to advertise on Facebook and achieved success. Now, BigSpy do a case study and research on "Hospodářské noviny" through the method of adspy!You can check for more information on our website google spy tool.

Hospodářské noviny Facebook ad Introduction by ad spy method

"Hospodářské noviny" introduction:Hospodářské noviny. Analýzy, komentáře a data. Srozumitelně a s přesahem. https://twitter.com/hospodarky https://instagram.com/hospodarky/

"Hospodářské noviny" Facebook ads last run:2020-02-11 18:47:10

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.You can check for more information on spy on facebook ads.

BigSpy tracks and analyzes "Hospodářské noviny" ads data to help "Hospodářské noviny" find the best conversion ad creatives and ad copy. BigSpy makes the advertising world transparent, helps more businesses to increase sales conversions through adspy. Get more advertising tips: "How To Use Facebook Ad Create A Survey" "Track Competitors’ad Campaigns".

Now BigSpy generates an ad report for "Hospodářské noviny". In this report, we analyze in detail the best ad cases of "Hospodářské noviny".

Hospodářské noviny Top3 Ads Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers Hospodářské noviny Hospodářské noviny Hospodářské noviny
Ad title Česko nemá k členství v EU žádnou alternativu. Samotné nemůže něco vytvářet, takovou moc mělo naposledy ve středověku, říká irský profesor Simms Kde se v Česku žije nejlépe? Unikátní mapa ukazuje, kde jsou nejvyšší mzdy i čerstvý vzduch. Praha na tom není zrovna nejlépe Muž, který odmítne jít k porodu, se dnes musí cítit skoro jako asociál, říká Martin Čihař
Ad text Czexit? "Narozdíl od Británie nemůže Česko samo vytvářet něco alternativního, takovou moc mělo na... Mapa životních podmíne ukazuje, že lépe než v Praze se žije celkem v pěti českých krajích. Podíve... Patří muži na porodní sál? "Já prostě považuju za strašnou blbost, když jsou dnes otcové nuceni k...
CTA type N/A N/A N/A
Ad format Image Image Image
Categories News & Media Website News & Media Website News & Media Website
Duration 1 days 1 days 1 days
Like 580 23 917

Hospodářské noviny Facebook ad case study and analytics

1.Ad format case study:

The ad formats used by "Hospodářské noviny" top 3 ads are: Image,Image, and Image.

Ad format analytics and optimization suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will show more video ads to users. So, to get more ad reach, consider video ads.

"Hospodářské noviny" likes to use Image ads as material. In fact, Facebook's creatives determine the user's first sense. "Hospodářské noviny" perform A / B testing on different creatives and use different creatives according to different audience types. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry's latest ads and competitors' ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Ad copy case study:

  1st 2nd 3rd
Ad title Česko nemá k členství v EU žádnou alternativu. Samotné nemůže něco vytvářet, takovou moc mělo naposledy ve středověku, říká irský profesor Simms Kde se v Česku žije nejlépe? Unikátní mapa ukazuje, kde jsou nejvyšší mzdy i čerstvý vzduch. Praha na tom není zrovna nejlépe Muž, který odmítne jít k porodu, se dnes musí cítit skoro jako asociál, říká Martin Čihař
Ad text  Czexit? "Narozdíl od Británie nemůže Česko samo vytvářet něco alternativního, takovou moc mělo na...  Mapa životních podmíne ukazuje, že lépe než v Praze se žije celkem v pěti českých krajích. Podíve...  Patří muži na porodní sál? "Já prostě považuju za strašnou blbost, když jsou dnes otcové nuceni k...
Ad type  other  other  other
Ad word count 255  135  232

The text in the ad is an important part of the ad, and it is the key to let the ad users convert into actual customers. Among all the ads of "Hospodářské noviny", the text type used is other to obtain the best ad performance. "Hospodářské noviny" can use this copy style more. On the other hand, "Hospodářské noviny" mainly conducts A / B testing on the copy, because the different lengths of the copy, the symbols used, and the subject of the copy all directly affect the CTR.

Ad copy analytics and optimization suggestions:

Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user's psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing an ad copy, "Hospodářské noviny" can learn competitors how to write a good ad copy. If you are interested in cross-border e-commerce or advertising optimization, you can also check seller center aliexpress.

3. Type of CTA case study:

The types of CTA used by "Hospodářské noviny" are:N/A,N/A,N/A.

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it.
In the 1st ad, the use of “N/A” help "Hospodářské noviny" gets a higher conversion.

CTA analytics and optimization recommendations:

Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for the "Hospodářské noviny" test. If you are interested in cross-border e-commerce or advertising optimization, you can also check top amazon stores.

4. Ad schedule case study:

When doing Facebook ad marketing, "Hospodářské noviny" top 3 ads schedules are: 1 days,1 days, and 1 days.

Ad scheduling analytics and optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook ad report, you will find that the "Hospodářské noviny"'s top 1 ad duration is 1 days. Every advertisement has a life cycle.
"Hospodářské noviny" should put ads in the best time period, so that ads get the most value in a limited time. I think you might also be interested in these contents “how to target cat owners on facebook“ ”sellerratings“.

Related "Hospodářské noviny" ad case study report

If you want to check the best ad case study of other advertisers related to "Hospodářské noviny", you can click the name below to view the related report.

Finally, the above is the ad spy and case study for "Hospodářské noviny". The analytics and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through BigSpy. In real advertising marketing, marketers also need to have an in-depth analysis of products, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.