ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” ads and analyzes advertising data to help “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day”.

ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day Facebook adspy

“ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” introduction:เช่าชุดราตรี เช่าชุดสูท เช่าชุดแต่งงาน prewedding จัดงานแต่ง ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า เชียงใหม่

“ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” Facebook ads last run:2020-02-17 05:08:30

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day
Ad title ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day Photos from ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day's post ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day
Ad text ⭐️ ชุดจิตรลดาสี เหลือง มีให้เช่าแล้วนะคะ ครบไซส์จ้า สีอื่นก็ครบไซส์เช่นกันจ้า ร้านเปิดทุกวันไม่... ขอขอบคุณเจ้าสาวเจ้าบ่าวของเรานะคะ ขอให้มีความสุขทุกๆวันตลอดไปคะ Have a good day ชุด & แพคเก็จ b... ❤️ซัมเมอร์แล้ว ชุดล้านนากำลังอินเลยนะคะ ชุดล้านนาที่ร้านมีให้เลือกหลายสีหลายแบบชมพู ขาว ทอง แดงเข...
CTA type MESSAGE_PAGE MESSAGE_PAGE MESSAGE_PAGE
Ad format Image Carousel Image
Categories Women's Clothing Store Women's Clothing Store Women's Clothing Store
Duration 1 days 1 days 16 days
Like 14 123 17

ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” top 3 ads are Image,Carousel, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good dayPhotos from ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day's postชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day
Ad text ⭐️ ชุดจิตรลดาสี เหลือง มีให้เช่าแล้วนะคะ ครบไซส์จ้า สีอื่นก็ครบไซส์เช่นกันจ้า ร้านเปิดทุกวันไม่... ขอขอบคุณเจ้าสาวเจ้าบ่าวของเรานะคะ ขอให้มีความสุขทุกๆวันตลอดไปคะ Have a good day ชุด & แพคเก็จ b... ❤️ซัมเมอร์แล้ว ชุดล้านนากำลังอินเลยนะคะ ชุดล้านนาที่ร้านมีให้เลือกหลายสีหลายแบบชมพู ขาว ทอง แดงเข...
Ad type other other other
Ad word count422 1913 798

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” are:MESSAGE_PAGE,MESSAGE_PAGE,MESSAGE_PAGE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “MESSAGE_PAGE” help “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 1 days,1 days, and 16 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “ชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.