מס אמת לרכב עבודה Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “מס אמת לרכב עבודה” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “מס אמת לרכב עבודה” ads and analyzes advertising data to help “מס אמת לרכב עבודה” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “מס אמת לרכב עבודה”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “מס אמת לרכב עבודה”.

מס אמת לרכב עבודה Facebook adspy

“מס אמת לרכב עבודה” introduction:מפסיקים להיות פראיירים.

“מס אמת לרכב עבודה” Facebook ads last run:2020-02-17 05:12:30

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers מס אמת לרכב עבודה מס אמת לרכב עבודה מס אמת לרכב עבודה
Ad title מס אמת לרכב עבודה גם יוסי חדד הוא שולמן מס אמת לרכב עבודה
Ad text הכנסת בפגרה? אנחנו לא! גם מערכת בחירות היא הזדמנות, ואנחנו ממשיכים ונלחמים כל הזמן למען צדק לשכיר... ביום חמישי ה-2.1 - יוצאים מהפייסבוק: נפגשים בכיכר הבימה - כי כולנו שולמן! צפו ביוסי חדד, ראש הע... הבחירות מאחורינו. כנסת חדשה לפנינו. והמס - אותו מס... שוד לאור היום! ממשיכים להילחם למענכם. למענ...
CTA type N/A N/A LEARN_MORE
Ad format Image Video Image
Categories other other Nonprofit Organization
Duration 1 days 1 days 1 days
Like 55 317 334

מס אמת לרכב עבודה facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “מס אמת לרכב עבודה” top 3 ads are Image,Video, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleמס אמת לרכב עבודהגם יוסי חדד הוא שולמןמס אמת לרכב עבודה
Ad text הכנסת בפגרה? אנחנו לא! גם מערכת בחירות היא הזדמנות, ואנחנו ממשיכים ונלחמים כל הזמן למען צדק לשכיר... ביום חמישי ה-2.1 - יוצאים מהפייסבוק: נפגשים בכיכר הבימה - כי כולנו שולמן! צפו ביוסי חדד, ראש הע... הבחירות מאחורינו. כנסת חדשה לפנינו. והמס - אותו מס... שוד לאור היום! ממשיכים להילחם למענכם. למענ...
Ad type other other other
Ad word count626 157 198

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “מס אמת לרכב עבודה”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “מס אמת לרכב עבודה” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “מס אמת לרכב עבודה” are:N/A,N/A,LEARN_MORE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “N/A” help “מס אמת לרכב עבודה” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“מס אמת לרכב עבודה” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 1 days,1 days, and 1 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “מס אמת לרכב עבודה”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.