יונקה ישראל Yon-Ka Israel Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” ads and analyzes advertising data to help “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “יונקה ישראל Yon-Ka Israel”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “יונקה ישראל Yon-Ka Israel”.

יונקה ישראל Yon-Ka Israel Facebook adspy

“יונקה ישראל Yon-Ka Israel” introduction:היכנסי לעולם המוצרים הפיטו-ארומטיים של יונקה פריז - החלוצה הבלתי מעורערת בתחום הארומותרפיה האסתטית המקצועית מאז 1950.

“יונקה ישראל Yon-Ka Israel” Facebook ads last run:2020-02-23 18:02:22

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers יונקה ישראל Yon-Ka Israel יונקה ישראל Yon-Ka Israel יונקה ישראל Yon-Ka Israel
Ad title יונקה ישראל Yon-Ka Israel נוטרי דיפנס- לפנים, לעיניים ולשפתיים! יונקה ישראל Yon-Ka Israel
Ad text קוסמטיקאית, אנו מזמינים אותך להיכרות עם עולם הטיפולים והמוצרים הפיטו ארומתיים של Yon-ka Paris! בח... לעור פנים רך ויפה- כולל לאזור העיניים והשפתיים- תכשיר נוטרי קונטור שלנו המכיל שמן אגוזי לוז, קמומ... ♛ חג האביב- זמן מושלם לטיפולי אנטיאייג'ינג ♛ תכשירי יונקה הידועים בעולם, מעולים בהשגת תוצאות מרחי...
CTA type MESSAGE_PAGE SHOP_NOW MESSAGE_PAGE
Ad format Image Video Image
Categories Health/Beauty Health/Beauty Health/Beauty
Duration 1 days 1 days 1 days
Like 111 10 33

יונקה ישראל Yon-Ka Israel facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” top 3 ads are Image,Video, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleיונקה ישראל Yon-Ka Israelנוטרי דיפנס- לפנים, לעיניים ולשפתיים!יונקה ישראל Yon-Ka Israel
Ad text קוסמטיקאית, אנו מזמינים אותך להיכרות עם עולם הטיפולים והמוצרים הפיטו ארומתיים של Yon-ka Paris! בח... לעור פנים רך ויפה- כולל לאזור העיניים והשפתיים- תכשיר נוטרי קונטור שלנו המכיל שמן אגוזי לוז, קמומ... ♛ חג האביב- זמן מושלם לטיפולי אנטיאייג'ינג ♛ תכשירי יונקה הידועים בעולם, מעולים בהשגת תוצאות מרחי...
Ad type other other other
Ad word count493 162 637

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “יונקה ישראל Yon-Ka Israel”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” are:MESSAGE_PAGE,SHOP_NOW,MESSAGE_PAGE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “MESSAGE_PAGE” help “יונקה ישראל Yon-Ka Israel” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“יונקה ישראל Yon-Ka Israel” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 1 days,1 days, and 1 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “יונקה ישראל Yon-Ka Israel”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.