אלדן Case Study Adspy Report of Best Ads - BigSpy

Facebook is the world’s largest social media platform, with 60% of brands marketing on Facebook.Facebook is a platform full of business opportunities. Whether it is individual users, small and medium enterprises, or large enterprises, they have established brand pages on Facebook for advertising and promotion. “אלדן” chose to advertise on Facebook and achieved success. Now we analyze its successful advertising experience through BigSpy.

BigSpy is an adspy tool. BigSpy can capture ads from multiple social media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. It can spy ad information in 40 countries and store 160 million ad data. It is the world’s largest ad database.

BigSpy tracks “אלדן” ads and analyzes advertising data to help “אלדן” find the best conversion creatives and ad copy.BigSpy makes the advertising world transparent, allowing more businesses to increase sales conversions through advertising spies. Now BigSpy generates an advertisement report for “אלדן”, and the link is “advertiser report“. In this report, we analyze in detail the best advertising cases of “אלדן”.

אלדן Facebook adspy

“אלדן” introduction: http://www.eldan.co.il/ הצטרפו עכשיו לעמוד אלדן וקבלו עדכונים שוטפים על הטבות ייחודיות. תמיד לשירותכם באתר ובטלפון 3003* וכמובן פה בעמוד!

“אלדן” Facebook ads last run:2020-02-17 05:20:32

Top3 Advertising Case Study:

 1st2nd3rd
Advertisers אלדן אלדן אלדן
Ad title להצעה הכי משתלמת רוצים ליהנות מהצעה משתלמת הצעות מיוחדות על דגמי 2020
Ad text רק באלדן: לקנות את הרכב הבא שלך במחיר קטן. מגוון עצום החל מ-25,000 ₪ עם טרייד אין + 100% מימון עכשיו באלדן - מתקדמים לרכב הבא שלכם ונהנים גם מפתרונות טרייד אין ✔️ וגם מפריסה נוחה של עד 100 תשל... אפס דאגות, אפס קילומטר! עכשיו באלדן, מגוון רכבים חדשים "אפס קילומטר" במחירים מיוחדים ועוד מגוון ה...
CTA type LEARN_MORE SIGN_UP LEARN_MORE
Ad format Video Video Image
Categories other other other
Duration 23 days 13 days 1 days
Like 275 38 22

אלדן facebook ad case analytics and study

1.Advertising format and material analysis:

The advertising formats used by “אלדן” top 3 ads are Video,Video, and Image.

Ad Format Optimization Suggestions:

The Facebook algorithm indicates that Facebook will give priority to displaying videos to user news sources. So, to get more advertising reach, consider video advertising.

In summary: Facebook’s creatives determine the user’s first sense of advertising. A / B testing of different creatives is required, and different creatives are used for different audiences. In addition, you can also use BigSpy to spy the industry’s latest ads and competitors’ ads. BigSpy provides the material download function to help you solve your creative troubles.

2. Advertising copy analysis and study:

 1st2nd3rd
Ad titleלהצעה הכי משתלמתרוצים ליהנות מהצעה משתלמתהצעות מיוחדות על דגמי 2020
Ad text רק באלדן: לקנות את הרכב הבא שלך במחיר קטן. מגוון עצום החל מ-25,000 ₪ עם טרייד אין + 100% מימון עכשיו באלדן - מתקדמים לרכב הבא שלכם ונהנים גם מפתרונות טרייד אין ✔️ וגם מפריסה נוחה של עד 100 תשל... אפס דאגות, אפס קילומטר! עכשיו באלדן, מגוון רכבים חדשים "אפס קילומטר" במחירים מיוחדים ועוד מגוון ה...
Ad type other other other
Ad word count94 104 117

Ad copy optimization suggestions:

Although copywriting accounts for a small part of advertising, copywriting can directly affect the click-through rate of ads. Among all the ads of “אלדן”, the text type used is other to obtain the best advertising results. “אלדן” can use this copy style more. On the other hand, Advertising copy requires A / B testing, because the length of copy, spacing, and size of fonts, white space, etc. are all different.

Summary: Different copywriting effects are different. The core of designing copywriting is to capture the user’s psychology and the selling point of the product and retain the user with clever language. In addition, BigSpy monitors user responses for different copywriting. Before designing ad copy, advertisers can learn how to design good ad copy.

3. Type of CTA analytics and study:

The types of CTA used by “אלדן” are:LEARN_MORE,SIGN_UP,LEARN_MORE.

CTA optimization recommendations:

Without the CTA button, the conversion cost per ad will increase by almost 2.5 times. Selecting the CTA button is better than not selecting it. Adding a call to action to your Facebook ad lets users know what to expect from the other side of the ad.

In the 1st advertising case, the use of “LEARN_MORE” help “אלדן” gets a higher conversion.

In summary: Facebook ads must be tested in the final round of CTA when performing A / B testing. This detail may help you save a lot of budgets. In addition, BigSpy can filter competitors’ CTA types of Facebook ads through filtering, which can be used as a reference for your test.

4. Advertising schedule:

“אלדן” When Facebook ads are placed on Facebook, the ad schedules are 23 days,13 days, and 1 days.

Ad scheduling optimization suggestions:

Your ads are not valuable 24 hours a day, 7 days a week.

Check your Facebook advertising report, which day and time will you get the results. With this, you can set the schedule for your ads so that they only run during valuable time periods.

Finally, the above is the analysis and optimization suggestions for the Facebook ads of “אלדן”. The analysis and optimization of Facebook ads is a long-term accumulation process. In this report, the basic design of ads was learned through Bigspy. In real advertising marketing, marketers also need to have in-depth analysis of products through BigSpy, grasp the audience’s psychology, learn about marketing, and make precise calculations of data.